Toki Evleri Rotating Header Image

Toki Konutları-Toki Başvurusu

Toki amaçlı sitemiz, toki başvuruları ve istanbul kayabaşı toki konutları hakkındaki bilgileri, ankara yapracık ve örencik toki evleri toki kuraları gibi aklınıza gelebilecek her alandaki toki için yardımcı olacaktır.

Tüm Kategoriler zamanla düzenlenecektir.Bizi takip etmeye devam ediniz.Her türlü istek ve görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz.
4 mart halk bank sınav
Toki Evleri Yönetimi

 • Bize tüm görüş öneri ve isteklerinizi her sayfanın altında bulunan yorum yaz kısmını doldurarak ulaştırabilirsiniz.(en altta bulunan kutucuktur. Submit Comment e tıklayarak gönderebilirsiniz.)Ekibimiz incelemeleri yapıp en kısa zamanda isteklerinizi sitede yayınlayacaktır.
 • Bizi takip etmeye devam edin.

Mortgage hakkında bilmek istediğiniz her şey..
Mortgage nedir?

Mortgage belli bir birikimi olup da bir evi almak isteyen kişilerin banka aracılığıylauzun vadede; 20 -30 yılda taksitlerödeyerek bankadan kredi kullanarak evsahibi olma sistemidir.

Avrupa’da bu uzun zamandan beri uygulanıyor. Bir kişi üniversiteden mezun olur olmaz 30 yıl 35 yıl gibi vadelerle çok düşük taksitlerle bankadan kredikullanarak ev sahibi olabiliyor. Hatta girdiği yeni bir işte maaşından kesilerek de butaksitler ödenebiliyor.  Türkiye’de mortgage gelmeden önce de öncede konut kredisi mevcuttu. Aralarında çok büyük bir fark yok. Konut kredisi ile bir ev aldığınız zaman, 10 yıl diyelim; 120 ayda eğer iki taksit ödemezseniz, tüketici yasanıza göre onu bir sene onu bir sene içerisinde ödeme hakkına sahipsiniz.

Fakat Mortgage da böyle bir olay yok. Eğer taksit süresi içerisinde arka arkaya 2 taksitiödemediğiniz anda banka sizin daha önceden verdiğiniz yüzde 25 peşinatı ve o zamana kadar ödediğiniz taksitleri size geri vererek evinizi hemen satışa çıkartır. Böyle bir durumda da tabi oturduğunuz ev bir anda satışta olacağı için bu büyük bir risktir. Diğer bir konu vergi avantajıdır. Ama şu anda yeni çıkan yasaya göre vergi avantajı söz konusu değil. Yasada vergi muaf tutuldu. Belki ileriki dönemlerde,  Mortgage tamamen Türkiye’ye adapte olduğu zaman belki bu vergi avantajı tekrar gündeme gelecektir.
Karşılaşacağınız kredi problemleri
Kredi Notu Nedir?

• Kredi notu bankaların size kredi verip vermemekte karar vermek için kullandığı bir kriterdir. Kredi almak icin başvurduğunuz zaman, bankalar sizin ödemelerinizizamanında yapıp yapamayacağınızı tahmin etmek isterler. Bunun için de hem şu andaki net gelir hem de geçmis kredi (mortgage, tüketici kredisi, kredi kartı v.s.) bilgilerinizikullanarak matematiksel bir şekilde hesaplanan kredi notunuza bakarlar. Kredi notunuz genellikle 400 ile 900 arasında bir rakamdır. Tüketicilerin yaklaşık %50 si 675 in altinda ve %50’si de 675′in üstünde kredi notu alır.

• Sizin kredi kartı faturalarını düzenli ödeyip ödemediğiniz, kaç adet ve tipte banka hesabınız olduğu, gecikmiş ödemeleriniz, karşılıksiz çekleriniz ve batık kredileriniz, bankanız ile kaç yıldır çalıştığınız, şu andaki toplam borç miktarınız gibi bilgiler kredi notunuzu belirler.

• Türkiye’de hakkınızdaki kredi bilgileri Kredi Kayıt Bürosunda tutulur. Karşılıksız çek ve batık kredi bilgileri de Kara Liste olarak T.C Merkez Bankası’nda tutulur. Kara Liste bankalar ve özel finans kuruluşlarının zamanında ödenmediği icin zarar niteliğindeki krediler hesabına aldıkları kredilerin sahiplerine ait bilgileri içerir. Bankalar Kara Listede ismi yer alanların kredi istemlerini reddeder. Merkez Bankası, söz konusu listeye alınan isimlerden borcunu daha sonra ödeyenleri üç yıl sonra, ödemeyenleri ise beş yıl sonra Kara Listeden çıkarır.Kredi Kayıt Bürosu ve Merkez Bankası aracılığıyla hemen hemen bütün bankalar hakkınızdaki bu bilgilere erişebilirler.

• Bankalar bu bilgileri Amerikan şirketlerinden (Fair Isaac, Experian, v.s.) lisans hakkını aldıkları istatistik programlarını kullanarak kredi notuna dönüştürürler ve sizin profilinizdeki diğer tüketicilerin geri ödeme riskleriyle bağdaştırırlar.

• Her banka aynı bilgiye erişebilmesine rağmen, bu bilgiyi değişik olarak kullanıp değişik kararlar verebilir. Bir banka size mortgage vermeyi redderken diğer banka kabul edebilir.

• Yurt dışında tüketiciye uygulanan faiz oranları da kredi notuna bağlıdır. Örneğin, kredi notu yüksek bir kimse aylık %0,5 faiz ile kredi alabilirken, kredi notu düşük bir kimse aynı tip krediyi ancak %2,5 aylık faizle alabilmektedir. Türkiye’ye bu uygulama henüz gelmemiştir; faiz oranları krediyi alan kişiye göre değişmemektedir.

Bankam mortgage vermedi, alternatifim nedir?

• Her banka mortgage vermek için değişik kriterler kullanır. Bazı bankalar sizin kredi notunuzun düşük olması ya da alacağınız konutun banka kriterlerine uymaması nedeniyle size mortgage vermeyebilir. Mortgage verse de sizin istediğiniz miktarı ve vade oranını vermeyebilir.

• Bu sebeple ön araştırmayı iyi yapmanız  ve bankaları karşılaştırmanız sizin için en önemli adımdır.

Kaynak: www.KrediPazari.com

Mortgage için geçerli yasal hususlar

Mortgage Yasası Tüketiciyi Nasıl Etkiler?
Şu anda Türkiye’de konut kredileri konusunda tüketiciye esneklik sağlayacak bazı özellikler (değişken faizler ipotekli satış şartları v.s.) gibi konularda yaşanan belirsizliği çözmek üzere 5582 Sayılı Kanun (Mortgage Yasası) 06 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mortgage Yasası’nın hem krediyi kullananlara hem de bankalara yarar sağlayacak şu özellikleri taşır.

• BSMV kalktı. Yasa kapsamındaki kredi faizleri % 5 oranında uygulanan vergiden (BSMV’den) muaf tutulmuştur.

• Değişken Faizli Krediler. Mortgage Yasası kapsamında Sabit Faiz ve Değişken Faizli Kredi olmak üzere iki faiz seçeneği sunulur.

o Sabit faizi seçen tüketiciler ilk taksitte ne ödüyorsa, vade sonunda da aynı taksiti öder. Dolayısıyla aradaki dalgalanmalardan etkilenmez.
o Değişken faizli kredi faizler finans piyasadaki faizler doğrultusunda hareket eder, yani faizler serbest piyasada kullanılan bir endekse göre (baz faiz endeksi) belirlenir. Bankalar bu endeksin üzerine kendi kar marjlarını eklerler. Bankaların kullanacakları baz faiz endeksleri de Merkez Bankası tarafından belirlenir. Değişken faizli kredinin işleyişinde, kullanılacak endeks, kar marjları, belirlenen fiyat ve azami oran başlangıçta yapılan sözleşmede belirtilir.

- Değişken faizli kredi ile kredi faizlerinin düşmesini beklemenize gerek yoktur. Piyasa faizleri düştükçe, kredinizin faizi de düşer.
- Faizlerin yükselirse, kredi faizi de yükselecek, ancak sözleşmede belirlenen maksimum (azami) faiz oranını geçemeyecektir. Dolayısı ile faizler yükseldiğinde taksit tutarları başlangıçta sözleşmede belirtilen azami orana kadar yükseltilir. Azami oran tüketicinin riskini bir nebze kontrol altında tutmasını sağlar. Bu seçenek kredi verenin risk yönetimini kolaylaştıracağı için daha uzun vade ve daha düşük faiz oranı seçenekleri sunulabilecektir.

• Erken Ödeme Cezası. (Erken Kapatma Farkı) 06/03/2007 ve sonrasında kullandırılan sabit faizli konut finansman kredilerinde, kredi sözleşmesinde belirtilmesi kaydıyla kredi kullanan tüketicilerden kredinin tümünün vadesinde önce kapatılması durumunda %2 erken ödeme ücreti alınacaktır.  Değişken faizli kredi kullanan tüketicilerden erken ödeme ücreti alınmayacaktır.

• Ekspertiz. Konut değeri, bir uzmanın görüşü ile belirlenecektir. SPK lisanslı uzmanların raporu sonucunda konutun, oturulabilir ve sağlam nitelikte ve yapı güveliğinde olması garanti edilecektir. Türkiye’de şu anda değerleme raporları banka çalışanları gibi SPK Uzmanları dışındaki kişilerce de hazırlanmaktadır..  Yakın zamanda raporlamanın sadece SPK Lisanslı uzmanlar tarafından hazırlanması gerekliliği zorunlu kılınacaktır.

• Ödemelerin (Taksitlerin) Aksatılması. Yeni sistemde tüketicinin üçüncü ay sonunda da taksitini ödememesi halinde banka, ipotek ettiği evi satma hakkına sahip olacaktır.

İpotekli taşınmaz malı nasıl satarım?
İpotekli taşınmaz malın satımı pratik olarak problemlidir. Alıcı ipotekli mal almak istemeyeceği gibi ipoteği yaptıran banka da satışa muvafakat etmeyebilir.

Ancak alacaklı banka muvafakat ederse ipotekli mal üzerinde bulunan ipotekle birlikte satılır ama satış yapılır yapılmaz önce banka parasını alır, ipotek kalkar ve kalanı da mal sahibi alır.

Geri ödeme zorluğu olursa, ne olur?
Ödemeler yapılmazsa, banka kredinin tamamı ve birikmiş faizi tahsil etmek üzere hem sigortadan hem de sizden para tahsil etmeye çalışacaktır. Bazı ödeme zorluğu durumları (ölüm, deprem v.s.) sigortalar tarafından karşılanabilir, sigorta bankaya parasını öder ve banka sizden tahsilata gitmez. Eğer sigorta parayı karşılamayı reddederse, banka taşınmaz malı satma, hakkınızda ve kefiliniz hakkında icra takibi yapma yetkisine sahiptir. Bu durumda:

• Bankanız giderleri peşin ödemek suretiyle, ipotekli taşınmazın açık artırma yoluyla satılmasını ister.
• Satış, icra dairesince İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yapılır.
• Satış yapılır yapılmaz önce banka parasını alır, ipotek kalkar ve kalanını da mal sahibi olarak siz alırsınız
• Yasaya göre borcun ödememesi (temerrüde düşmesi) halinde banka, 5 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Banka, geri ödemelerin yapılmaması halinde kalan borcun tümünün ödenmesi talep hakkını saklı tutmuşsa bu hak, ancak birbirini izleyen en az iki ödemenin yapılmaması halinde kullanılabilir. Bankanın bu hakkını kullanabilmesi için borçluya en az 1 ay süre verir ve  borcun hemen ödenmesi gerektiği konusunda uyarısıda bulunur.
• Ancak tüketicinin üçüncü ay sonunda da taksitini ödememesi halinde banka, ipotek ettiği evi satma hakkına sahiptir.
• Kullanılan finansmanın teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, banka, asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ödemesini isteyemez.

Kaynak: www.KrediPazari.com

Mortgage seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar

Alacağınız eve ve kredi miktarına karar verildikten sonra en önemli karar mortgage ürün seçimidir. Mortgage Yasası’nın çıkmasının ardından mortgage ürün seçenekleri artmıştır. Bu da finans alanında uzman olmayan herkesin kafasını karıştırmaktadır.

• Değişken faizli mortgage’ların çok düşük faizli olacağı söyleniyor. Değişken faizli mortgage ürünü seçmek istiyorum. Faiz oranları artarsa aylık ödemelerimin iki katına çıkabileceği doğru mu?
• Mortgage kredimi erken öder ve kapatırsam Erken Ödeme Cezası ödemek zorunda mıyım?
• Sabit faizli mortgage alacağım. Faiz oranları düşerse bu durumdan nasıl yararlanabilirim?

Hangi mortgage ürünü bana uygun? Sorusuna cevap vermeden önce aşağıdaki üç noktayı net olarak öğrenmek gerekir.

1. Hangi vadede kredi almalıyım? Avantaj ve dezavantajları nedir?
2. Değişken ve Sabit Faiz nedir? Avantaj ve dezavantajları nedir?
3. Erken Ödeme Cezası nedir?

1. Vade: Taşınmaz mal kredi vadeleri genelllikle 5 ile 20 yıl arasındadır. Vade arttıkçaaylık ödemeleriniz düşer, ancak ödediğiniz faiz oranı ve toplam faiz miktarı da artar. Hangi vadenin ve aylık ödemenin sizin ihtiyaç ve bütçenize uygun olduğuna karar verme noktasında çok dikkatli olmak gerekir.

2. Faiz Türü: Sabit Faiz ve Değişken Faiz olarak iki faiz türü vardır.

• Sabit Faiz: Bu tip kredide faiz oranı ve aylık ödeme sabittir; bütün borç süresince aynı miktarı ödersiniz. Eğer ileride faizler artarsa sabit faizi seçenler karlı çıkacaktır. Sabit Faizli kredinin en büyük avantajı aylık ödemelerin sabit olmasıdır. Dezavanatajı ise piyasada faizler düşerse sizin bu düşüşten faydalanamıyor olmanızdır. Başka bir deyimle, dünya piyasalarında faizler zaman zaman düşer. Eğer faizler çok düşerse, sizin krediniz piyasaya göre pahalı kalır. Bu durumda da seçeneğiniz Refinans’dır.

• Refinans: Daha ucuza aynı bankadan veya başka bir bankadan kredi bulmak anlamına gelir. Refinans faiz ödemelerini düşürür ancak eksper (değerleme) raporu, kredi masrafları gibi masraflar gerektirir. Eğer kredi notunuzda veya evin değerinde kayda değer bir azalma söz konusu olursa, Refinans şansınız olmayabilir.

• Değişken Faiz: Değişken faiz tercih edildiğinde, faiz geçici bir süre için (3-5 yıl gibi) sabittir, sonra borcun bağlandığı endeks/araç (örneğin: enflasyon, bankalar arası faiz oranı olan Interbank Rate, T.C. Devlet Tahvili Endeksi, LIBOR Endeksi) kadar artabilir. Eğer borç süresince seçilen endeks borç alınan tarihten düşük seyrederse, değişken faizi seçen karlı çıkacaktır. Endeks yükselirse, aylık faiz ödemeleri artar ve ödeyeni zor durumda bırakabilir. Artış tavanı belirlenmemişse, ödemeleriniz limitsiz artabilir veödeme güçlüğü ile karşılaşabilirsiniz. Tavanı (Limiti) olmayan değişken faizli krediyi almayın. Mutlaka Tavanı (Limiti) olan değişken faizli krediyi tercih edin. En yükseködeme tutarınız olan Tavan Ödeme nedir, öğrenin bankanızdan. Bu miktarı ne kadar süre ödeyebileceksiniz? Bu ödemenin altından kalkıp kalkamayacağınızın hesabını iyi yapınız.

3. Erken Ödeme Cezası (Erken Kapatma Farkı): Kredi alındıktan sonra, tüketici borcunu vadesinden önce ödemek isterse bankalar tüketiciden Erken Ödeme Cezası isteyebilirler. Bu cezanın sebebini birçok tüketici bilmez, ama sebep şudur: Sizin kredinizi erken kapatmanız bankanın faiz geliri kaybına neden olur. Sizin için ideal olan, istediğiniz zaman herhangi bir cezaya tabi olmaksızın borcunuzu kapatabilmektir. Mortgage sözleşmenizi okumalı ve erken ödeme cezasına maruz kalıp kalmayacağınızı, maruz kalırsanız ceza miktarını öğrenmeli ve durumu ona göre değerlendirmelisiniz. Türkiye de Mortgage Yasası ile Erken Ödeme Cezasının kredi miktarının %2 si ile sınırlandırılmıştır.

  Çok istek alan bölümlerimiz.

  Adana toki evleri
  Bursa Toki evleri
  Ankara Toki evleri
  İstanbul Toki evleri
  istanbul Toki evleri
  Halkalı toki konutları

  İzmir Toki evleri
  Kayseri toki evleri

  217 Comments

  1. mehmet selim aykanat diyor ki:

   türkiyede toki konutların yapılması bize umut oldu evet bu umuttan bende yaralanmak istiyorum evim olmadıgı için evlenemıyorum 1 senedir hep buanı bekledim bakarsın banada çıkar toki evi diye bekledim ama kımse yardımcı olmadı bana şimdi size betuva etsem olurmu cevapınız veklıcem salıcakla kalın saygılar 0534 217 57 94 mehmet selim aykanat

  2. mehmet gökdoğan diyor ki:

   bende tokiye girmek istiyorum ama ne zaman nerde ev yapılacağınızızı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim

   1. admin diyor ki:

    hangi ilde bulunduğunu belirtirseniz o ildeki toki projelerinden sizi bilgilendirebiliriz.

  3. murat akkaş diyor ki:

   kayseride yaşıyorum.tokiden ev sahibi olmak istiyorum ama nasıl başvurmam gerekir bana bilgi verirmisiniz?

   1. admin diyor ki:

    Kayseri melikgazide de devam eden toki projeleri ile ilgili bilgiler için tıklayınız..
    http://www.tokievleri.org/kayseri-toki-evleri/kayseri-toki-konutlari.html

  4. Cahit BARSKANMAY diyor ki:

   türkiyede toki konutların yapılması bize umut oldu evet bu umuttan bende yaralanmak istiyorum evim olmadıgı için evlenemıyorum 1 senedir hep buanı bekledim bakarsın banada çıkar toki evi diye bekledim ama nasıl yardım alabilirim ve nasıl yazılmam gerekıyor bilmiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız allah razı olsun derım şimdi size baş vuruda bulunmak için yardım bekliyorum tesekkurler şimdiden yardımlarınız için benim irtibat numaram 05362963294

  5. akarca diyor ki:

   bingölde ev almak istiyorum nasil bas vurabilirim.tesekkürler

  6. şahin abdurrezzak diyor ki:

   ist.kayabaşı konutlarından ev almak istiyorum.05558395464

  7. aysel diyor ki:

   antalya da kiracı olarak yaşıyorum.antalyada tokiden ev sahibi olmak istiyorum.nasıl başvurmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz.teşekkürler.

  8. aysel diyor ki:

   antalyada kiracı olarak yaşıyorum.tokiden 3+1 ev sahibi olmak istiyorum.nasıl başvurulcağını bilmiyoorum.yardımcı olurmusunuz.teşekkürler

  9. melek diyor ki:

   merhabalar mersinde yaşıyorum ve toki konutlarından faydalanmak istiyorum bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  10. erkan diyor ki:

   samsunda kiracı olarak ailemle yaşıyorum bende ev için müracatta bulunmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim tel:05423522386

  11. oğuzhan diyor ki:

   ben izmir toki evlerine girmek istiyorum nasıl başvurucam neler gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  12. ayşe bulut diyor ki:

   afyon fatih mahalle sinde kıracı olarak oduruyom doki evlerinden evsahibi olmak isdiyorum bu konuda beni bilkilendirir seniz sevinirim

  13. YILMAZ diyor ki:

   NİGDEDE YASIYORUM KİRACI OLARAK BENDE EV İCİN MÜRACATTA BULUNMAK İSTİYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM tel.05468660484

  14. gökhan yön diyor ki:

   merhaba ben adanadan yazıyorum TOKİ,nın adana balcalı hastahanesı cıvarında veya dusuk (250-350) aylıklarla10-15 bın lıra pesınatla adana ıcerısınde herhangı bıyerde yapmayı dusundugu konutlar hakkında nereden ve kımlerden bılgı alabılırım yardımcı olursanız sevınırım şindiden tesekkur eder işlerınızde basarılar dılerım

  15. resul tezkac diyor ki:

   aksarayda yapilacak . toki . evlerine nasil yazilabilirim ? bizde kayit olmak istiyoruz aksaray daki sartlarini ögrerne bilirniyiz

  16. şabetinkumek diyor ki:

   ben.siirten yaziyom nezaman toki evleryapılır bizdekayıt olmak istıyom saygılar

  17. şabetinkumek diyor ki:

   üzüedilerim eksikyazdım şabettinkumek siirte yazıyom nezaman siirte tokievler başlar bizde kayıt olmak istıyoruz tl 05323674082 saygılar

  18. toki diyor ki:

   sayın yetkililer duyun artık beni toki ev
   istiyorum kirayı veremıyorum artık bari kendi evim olsa kira gibi yatırsam zoruma gıtmez hersene 25 yükseltiyor ne
   olur sunuz duyun benı
   artık malatya dakı toki için yazdım duyun işitin be
   yeter artık saygılar sevgiler duyun artık

  19. ev almak istiyorum diyor ki:

   sayın yetkililer duyun artık beni toki ev
   istiyorum kirayı veremıyorum artık bari kendi evim olsa kira gibi yatırsam zoruma gıtmez hersene 25 yükseltiyor ne
   olur sunuz duyun benı istanbuldan yenerdikici

  20. aslı diyor ki:

   tokiden ev almak istiyorum fakat bu sene başvuruları kaçırdım ev kalmdıgı söylendi bir dahaki satış ne zaman olucak bununla ilgili bilgilendirilmek istiyorum izmirdeki kayıt tarihlerini bekliyorum

  21. demet diyor ki:

   merhaba bn beykozda oturuyorum şuanda İST de bitmiş ve basvuruları baslamıs nerelerde ev var .simdiden tesekkürler

  22. fahri pehlivan diyor ki:

   ben istanbuldan toki almak istiyorum nasıl baş vura bilirim bilgilendirlmek istiyorum

  23. mehmet diyor ki:

   ben İZMİR’den toki almak istiyorum nasıl başvura bilirim bilgilendirlmek istiyorum

  24. gülay erhan diyor ki:

   slm ben samsunda ki 2011 toki evlerine başvurmak istiyorum bir evimin olmasını çok istirum yardımcı olursanız sevinirim…

  25. fikret kullukcu diyor ki:

   slm ben ingilterede yasiyorum. antalya veya ilcelerinden 3+1 toki evlerinden almak istiyorum.bu konuda bilgilendirilirsem sevinirim,yardimlarinizi bekliyorum tesekkurler

  26. yunus çınar diyor ki:

   slm ben samsunda ki 2011 toki evlerine başvurmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim…

   müracat edecek yer bulamıyorum ziraat bankasındaki arkadaş yardımcı olmuyor onunda bilgisi olmadını söylüyor nereye gidecez cevap yazarsanız memnun olurum

  27. alper diyor ki:

   ben kütahyadan ev almak istiyorum bende basvurma yerini bulamadim yardimci olursaniz sevinrm.tskrlr.

  28. engin diyor ki:

   KASTAMONU ESENTEPE MEVKINE YAPILAN TOKI KONUTLARINDAN YARARLANMAK İSTIYORUM AMA NASIL OLACAGINI BILMIYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM?

  29. ayşe diyor ki:

   merhaba, ben Düzce’de yaşıyorum,burada merkezde yapılacak olan kentsel dönüşüm ile ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorum,lüks konutlar olacağı söyleniyor,ne zaman ve ödeme miktarları gibi bilgileri merak ediyorum net bir bilgi edinemedim,her gün iş için merkeze gidiş geliş yapmaktan yoruldum,bilgilendirirseniz sevinirim,saygılar…

  30. yunus diyor ki:

   merhaba ben kahramanmaraşta yaşıyorum. başbakanlık toki konutlarından artık evim olmasını istiyorum toki konutlarının benim için iyi olacagını düşünüyorum. burada ne zaman başvuruların başlayacagına dair bilgi istiyorum.

   1. admin diyor ki:

    Kahramanmaraş da şu an sadece afşindeki toki evlerinin satışı devam etmektedir.
    Son başvuru tarihi 30 haziran 2011 dir.

  31. zelal yücetürk diyor ki:

   tuzladakı evlerle ilğili bilği sahibi olmk istiyorum

  32. emine diyor ki:

   mrb ben İstabul’da Bakırköy’de oturuyorum.Bakırköy2de baslanmamış olan projeleriniz gerçekleşecek mi? cevabınız evet ise basvuruyu nasıl yapabilirim? lütfen cevap yazın. tşk…..

  33. yalçın diyor ki:

   tokiye nasıl muracat bedebılırız

  34. Emrah Alaylı diyor ki:

   İstanbul ya da Bolu da tokinin yapmış olduğu evlerden yararlanmak istiyorum.Başvuruyu nasıl ve nereden yapabilirim.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkür ederim

  35. nülüfer çakmak diyor ki:

   gaziantepde 10yıldır kirada oturuyorum gaziantepde 2+1toki evleri varmı?varsa başvuruyu nasıl ve nerede yapabilirim.Lütfen yardımcı olun.

  36. irfan türkoğlu diyor ki:

   erzurumda hikamet etmekteyim10 yıldır kirada oturuyom.erzurumda yapılan tokilere girmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

  37. irfan türkoğlu diyor ki:

   05324012670

  38. resul tekinn diyor ki:

   iyi günler mersinde ikamet etmekteyim yıllardır kiracıyız ailem ve ben 6 kardesiz cok mağduruz lütfn yardımcı olursanız cok cok sevinirimm tekrar iyi günker

  39. murat diyor ki:

   slm ben g.antep etiler mahallesi tokı evleri ve serinevler tokı evleri ile bilgi almak istiyorum daha dogrusu ev almak istiyorum fakat ne zeman yazılacagımızı bılmıyorum bu konuda yardımcı olursanız sevınırım yazılmalar ne zeman başlayacak tşk

  40. Afer çengel diyor ki:

   Bundan sonra Denizlide yaşamak istiyorum fakat evsiz olamyacağı için TOKI den ev almak istiyorm nasıl ve nereye baş vuracağımı bilmiyorum.biri bana yardımcı olursa çok makbule geçer,sevinirim.
   en derin sevgi ve lamalarımla….
   Afer Çengel

  41. nurcan gökkılıç diyor ki:

   BURSADAN TOKİ EVLERİNE NELER GEREKİYO BAŞ VURMAMIZ İÇİN EŞİMDEN AYRIYIM EV SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM ÇALIŞIYORUM UYGUN TAKSİTLERLE NASIL EV SAHİBİ OLABİLİRİM

  42. lokman seven diyor ki:

   slm ben Antalyada ikamet ediyorum toki başvurusunda bulunmak istiyorum.nasıl başvurabilirim…ücretleri hakkında da bilgi almak istiyorum.teşekkürler

  43. kemal levent diyor ki:

   neden site bu kadar karışık sanki tanıtmama ve satmama üzerine hazırlanmış bir site. istanbulda var olan projelerin fiyatlarını ve nerden öğrenebilceğimi çok merak ediyorum

  44. ayten diyor ki:

   merhaba
   istanbul da uygun taksitlerle 1+1 eve nasıl sahip olabilirim. şimdiden teşekkürler.

  45. ahmet diyor ki:

   slm herkese biz esenyurta oturuyoruz tokiden ev alacağız nasıl alacağız bilgi yok detaylı bilgi alabilirmiyiz saygılar iyi gunler

  46. SERKAN diyor ki:

   ben eskişehirdeki dublex yada 3+1 daireleriniz için rahatsız ettim. şu anda yada en yakın zamanda satışa sunulacak olan daireleriniz varsa bilgilendirirseniz sevinirim.

  47. erhan diyor ki:

   tekirdağ toki evlerine ne zaman nasıl başvuru yapabiliriz teşekürler.

  48. mevlüt şahin diyor ki:

   ben % 90 raporluyum ben aslen hopalıyım ama artvın bolgesınde ev tokıden özulü olarak ev almak ıstıyorum lutven bana yardimci olurmusunuz yanlız ben özürlü vatandaşim

  49. songül kayhan diyor ki:

   meraba ben bir rizeli olarak bilecikte ikamet edıyorum aklim kalbim rizede ordan başka türlü ev eedınme sansım yok neden sadece ıkamet ettıgınızılden başka bir ilden kout edınemıyoruz lütfen bana bü konuda yardımcı olun teşekkürler

  50. ömer bozkurt diyor ki:

   bursa şehreküstü toki konutlarından ev sahibi olmak istiyorum nasıl başvurmam gerekiyor bana yardımcı olursanız sevirinim 0554 558 58 22

  51. hicran reis diyor ki:

   ben tokı den ev almak istiyorum ama nasıl alım hiç bıfikirim yok nasıl başvurmam gerekiyor bana yardımcı olursanız sevirinim 0539 858 64 51

  52. yusuf diyor ki:

   bursa da yeni yapılacak olan veya hazırda bulunan daire almak istiyorum 100 ile 125 m2 önceliğim yapılacak olan toki olması

  53. yüksel demir diyor ki:

   ii geceler ben kocaelinde oturuyorum burada uygun fiyata toki konutları nezman başlayacak bilgi almak istiyorum teşekkürler…

  54. seher kapıcılar diyor ki:

   iyi günler ben kastamonuda oturuyorum tokiden yararlanmak istiyorum buradada yapılacakmı nereye muracat edecem yardımcı olursanız memnun olurum ve nezaman başlayacak ve nereye yapılacak

  55. mustafa beyhan diyor ki:

   merhaba sayın toki yetkilileri bizleride evsahibiyapmanızı bekleriz ben k.yakata yım izmir. 13.yıldır kiralardayım .inşallah yadımçıolunuz.05394061028.

  56. serpil yıldız diyor ki:

   ben antayada yaşıyorum 3+1 ev sahibi olmak istiyorum yardımçı olursanız teşekkür ederim

  57. ilknur usta diyor ki:

   reel istanbul merter nasıl başvurabilirim.kura ne zaman şartlar nedir.

  58. nezahat maras diyor ki:

   ben 7 cocuk annesıyım 4 tane zihinsel engellım var elımde bırtek 4 engellı cocuklarımın ımkanı var yalovada kütügüm oldugu için tokı evlerınden en kısa zamanda yararlanmak ıstıyorum ımkanıma gore bana yardımcı olursanız sevınırım

  59. Sonay Küçüközen diyor ki:

   Merhabalar,Toki evleri (Dar gelirliler için)başvurmak istiyoruz.Bize gerekli bilgileri sunar mısınız.
   Teşekkürler..

  60. levent uğurelli diyor ki:

   merhaba ben tokiden antalya da ev sahibi olmak istiyorum 3+1 olarak antalya merkeze yakın olaması
   benim ve okula giden çocuğum için iyi olcaktır.biz
   e uygun olanı yardımcı olursanız birde şartlar hakkında bilgilendirirseniz sevinirim.teşekkürler.

  61. çimen özbek diyor ki:

   slm..ben izmir karşıyakada ikamet etmekteyim..izmir çiğli deki toki konut satışlarıyla ilgili ödeme planı istiyorum..müracat edebileceğim kurum kişi ve telefon nosu bildirirseniz sevinirim..teşekkürler..umarım cevap yazarsınız…

  62. cuma Takımcı diyor ki:

   Selamün aleyküm gaziantep te kiracı olarak oturmaktayım çamlıktaki yeni yapılan tokiler hakkında bilgi almak istiyorum. G.Antepte size ulaşabileceğim bir numara ve satışlarla ilgili ödeme planı istiyorum. cevap yazarsanız sevinirim.

  63. cuma Takımcı diyor ki:

   Selamün aleyküm gaziantep te kiracı olarak oturmaktayım çamlıktaki yeni yapılan tokiler hakkında bilgi almak istiyorum. G.Antepte size ulaşabileceğim bir numara ve satışlarla ilgili ödeme planı istiyorum. cevap yazarsanız sevinirim. tel:05432262741

  64. hatice dursun diyor ki:

   merhaba iyigünler ben istanbul eyüpte kiracıolarak oturmaktayım bengiresun aksu toki evlerine baş vurmak istiyorum fiyatlarla ödemeler nasıltaksitler bunları öğrenmek istiyorum bani bilglendirirseniz cok memnun olucam şimden teşekkürler tel 05336070539

  65. hatice dursun diyor ki:

   ev almayı düşünüyorum giresun aksu toki evlerine nasıl muracat etmem gerekli ödemer taksitler bunları öğrenmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim tel 05336070539

  66. Önder karakoç diyor ki:

   BIZ AİLECE ANKARADA OTURUYORUZ AMA NIGDEDEN TOKI EVLERINE KAYIT OLMAK ISTIYORUZ BUNUN ICIN NE YAPMALIYIZ NEREDEN BILGI ALABILIRIM BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ TELEFON NUMRAM : 0545 215 88 91 EGER BANA YARDIMCI OLMAK ISTERSENIZ BANA BU NUMARADAN KESINLIKLE ULASABILIRSINIZ YARDIMLARINIZ ICIN TESEKKUR EDERIM UMARIM BANA YARDIMCI OLURSUNUZ

  67. güzide armağan diyor ki:

   ben mersinde yaşıyorum 42 yaşında yüzde 80 özürlüraporu olan dul yetim maaşı alan kirada oturan çocugunu üniversitete okutmaya çalışan hayat mücadelesiveren biriyim
   sizden ricam bişeylr söylediler başbakan dul kadınlara ev veriyormuş bu konuda bana bilgi verir seniz çok mutlu olurum ..

  68. figen akbaş diyor ki:

   merhaba biz istanbul bağcılarda kirada oturuyoruz ve tokiden ev almak istiyoruz nasıl neriye baş vuracağız şartlar kaldırıldı deniliyor dogru mu? peşinat ne kadar verecegiz hem kardeşim hemde ben ayrı iki ev almak istiyoruz bilgilendirirseniz seviniriz hayırlı günler

  69. sinan diyor ki:

   samsunda yeni yapılacak olan araştırma hastanesinin yanındaki tokiler hakkında bilgi almak istiyorum artık kiracılık canıma tak dedi

  70. beyhan KENDİRCİ diyor ki:

   BEN KASTAMONUDAN BEYHAN, KIZIM VE OĞLUM İÇİN TOKİDEN EV ALMAK İSTİYORUM.OĞLUM VE GELİNİMLE AYNI EVDE YAŞIYORUZ KENDİ EVLERİ OLSUN İSTIYORUM,KIZIMINDA EVİDE ÜZERİNDEDE HİÇ BİR MENKÜL YOK .NASIL BAŞVURACAĞIZ.TEŞEKKÜRLER..

  71. fazilet diyor ki:

   ben ısparta ya tekrar toki evleri yapılacakmı, ne zaman, başvurular nereye yapılacak? ayrıntılı bilgi verirseniz çok sevinirim.artık kendi evimiz olmasını istiyoruz inşallah.şimdiden teşekkürler

  72. muhammed diyor ki:

   ben evlenecem 20 yasındayım ve ev almak istiyorum erzurum toki lerine başvuruları ne zaman yapabilirim acaba yardımcı olursanız sevinirim 05412336501

  73. KONYA TOKİ diyor ki:

   MERHABA,

   BU KADAR İNSANLARIN YORUMLARINA NE ZAMAN CEVAP VERİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR ACABA. YUKARIDA KISA SÜREDE CEVAPLANDIRACAĞINIZI BİLDİRMİSSİNİZ FAKAT HİÇ BİR YORUMA CEVAP VERİLMEMİŞ…

   KONYA MERAM GÖDENE TOKİ EVLERİNİN 2. ETABI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE GEREKLİ MİKTARLARI BİLDİRİRSENİZ SEVİNİRİM

   SAYGILAR……

  74. uğur diyor ki:

   ben 350 milyona kirada oturuyorum 2 yıldır boyle giderse hep kirada oturcam ben biraz peşinat ve 350 ytl 400ytl civari aylik taksitle ev alma sansım yokmu kocaeil derincede oturuyorum aylık gelirim 3bin ytl rahatlıkla vadeli odeme yaparım bana yardımcı olun ltfn tel no 05079563969

  75. istanbul hülya diyor ki:

   bu tokinin ayda 100 tlye dullara çıkan ödeme şartları peşinatları nedir?

   nereye başvuracaz.
   tekirdağ burgazda toki varmı.

  76. nuri ozkan diyor ki:

   slm bende toki evi almak istiyorum samsundan ama yurt disinda yasiyorum nasil olur ihtiyacim var ev icin yardimci olursaniz sevinirim allaha emanet olunuz toki ailesi,,,

  77. demet diyor ki:

   kırıkkale tokılerınden ev almak ıstıyorum acıl yardımcı olurmusunuz lutfen 05052082895

  78. istanbul çakmak diyor ki:

   istanbulda kamu kurumunda çalışmaktayım üzerime ait hiç bir mal varlıgım yok elazıgıdan evliyim elazıgı toplu konutlarından alt gelir yasasından konut edine bilirmiyim bir yanıt vermenizi rica ederim

  79. haTİCE diyor ki:

   meraba ben tokiden ev almak istiyorum trabzon merkezde yaşıyorum ama nerden biligi alacağımı bilmiyorum bana yardımcı olurmusunuz 05355906185

  80. MELEK diyor ki:

   mrb trabzon merkezde yaşıyorum tokiden ev almak istiyorum nereye başvuru yapıldığını bilmediğim için acil yardımlarınızı bekliyorum 05426866161

  81. nurullah kara diyor ki:

   antalya merkezde yasiyorum antalyadaki toki ewlerden bende yarrlanmak istiyorumm 05425075027

  82. mert diyor ki:

   merhaba ben vanda otuyorum ve vanda ew sahibi olmak istiyorum nezaman kyıt olabilirim ve kayıt olabilmem için neler gerekli

  83. hamide diyor ki:

   selam ben ordu merkezde yapilacak toki evleri hakkinda bilgi edinmek istiyorum ne zaman kayit oluyosun nasil oluyosun??
   hollandada yasiyorum ailemle o yuzden bu tur seylerde nasi oluyo ne yapcan bilmiyorum yardimci olursaniz bi zahmet..simdiden tesekkurler.

  84. hacer diyor ki:

   rizede tokı yapılandırması varmı varsa nasıl ogrene bılırim

  85. ozguır oflı diyor ki:

   samsun dan tokı almak istıyorum nasıl alabirilirim ne ler gerekıyor

  86. MEHMET ÇOBAN diyor ki:

   slm ben mehmet 2011yılındada kura cekilmeden ev satısı yapılıyormu,Tepebaşı tarafında olan toki evleri kurasız satılıyormu,ben dayım için başvuracaktım kimsesi yok 40 yaşında kimsesizlikten yanımıza sığındı LÜTFEN YARDIMCI OLUN cevabınızı bekliyorum

  87. ayşe çolak diyor ki:

   slm ben denizliden ayşe çolak toki evlerinden ev almak istiyorum nasıl başvurabilirim yardımcı olursanız sevinirim yeni inşatta olan toki evlerinden istiyorum saygılarımla

  88. Rufiye Sargın diyor ki:

   Denizlide yeni başlayan Adliye Saryı üstünde başlayan TOKİ den daire almak istiyorum. Nasıl müracat edebilirim. şartları nedir bilgi rica ediyorum.

  89. elanaz diyor ki:

   erzurumda ki 3+1 için başvuru zamanlarını öğrenmek istiyom ne kadar ücret ödemeliyiz ilk başta sonra ne kadar kira ödeyeceğiz bilgilendirirseniz sevinirim

  90. Esra diyor ki:

   Ben Tuzla aydınlı Mahallesinde oduran bir dul bayanım kirada oturuyorum .Eşimi 6 yıl önce bir trafik kazasında kayp ettim..Bir kızım birde oğlum var eşimden bana bağlanan aylık ile geçiniyorum.Tuzlada yapılan Tuzla Aydınl Toki evlerine kayıt olmak istiyorum ama bir türlü kayıt olamadın lütfen bu konuda bana yardımcı olurmusunz
   Saygılarımla

  91. müjde yıldırım diyor ki:

   ben aydın toki C-1 dairesinde oturuyorum.BENİM ALDIĞMDA SADECE ZEMİN KAT VARDI .ŞİMDİ C-2 LERDE 5.KAT VARMIŞ ORAYA GEÇMEK İÇİN EVİ DEVRETMEDEN TAKAS GİBİ BİRŞEY YAPABİLİRMİYİM.ZEMİNDE ISINAMIYORUM PETEKLERİ BÜYÜTMEM YASAK BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?TESPİT YAPTIRIRSAM SONUÇ ALACAĞIMI SÖYLÜYORLAR.

  92. şükrü diyor ki:

   kütahya tokiden daha büyük m2 evler var mı yardımcı olursanız sevinirim, merkez TOKİ

  93. ali diyor ki:

   mrb ben antalyada tokiden ev almak istiyorum.Bana nasıl yardımcı olursunuz.İnşallah bu hayelim olur.İyi çalışmalr

  94. fatih diyor ki:

   ben bursada oturuyorum ben diyarbakır toklerden ev almak istiyorum evimi oraya gütürmek için kendi memleketimde yaşamak istiyor ve ben bunun için ne yapmam gerektigini bilmiyorum nereye veya baş vuracagımı da bilmiyorum beni bu şekide bir yere yünlendirirseniz sevinirim tşk 05333726429

  95. gül diyor ki:

   3 yıl önce kolon-ca dan ameliyat oldum 3 çocuk annesiyim babalarından ayrıyım erzurumda yaşıyorum oturacak ewim yok bana yardımcı olurssanız çok sewinirim.

  96. hasan coşar diyor ki:

   toki konut başvurularına katılmak istiyorum.. ilginize arz olunur saygılarımla…

  97. adem diyor ki:

   ben konyada yaşıyorum ev sahibi olmak istiyorum bilgi istiyorum 05398387205

  98. taner ergünbatı diyor ki:

   izmir karşıyakadaki mevcut bulunan toki konutlarının detaylı yerleri fiyatlarını bildirmenizi rica ederim

  99. tülay diyor ki:

   merhabalar antalya da memur olarak calısıyorum tokıden ev alabılıyormuyuz? ve 3+ 1 tokı evlerı var mı?

  100. esma diyor ki:

   merhaba ben antalyada kirada oturuyorum antalya yada aksaraysa tokinin yapmış oldugu 3+1 evlerden yararlanmak istiyorumbaşvuruyu nereden ve nasıl yapabilirimfiyat ve ödeme koşulları hakkındada bilgi almak istiyorum lütfen yardımcı olun teşekkürler

  101. hatice gümüş diyor ki:

   merhaba antalyada oturuyorum 2*1 evlerden yararlanmak ıstıyorum basvuru ve şartlar hakkında bılgı verebılırmısıniz çok ihtiyacım var bu eve şimdide tşkrler

  102. mustafa yasin diyor ki:

   merhaba ben antalyada uzun zamandır kirada oturuyorum tokiden ev sahibi olmak istiyorum bana yardımcı olursanız cok sevinirim teşekkürler 05446230127

  103. ömer deniz diyor ki:

   ben ömer deniz gaziantep te beyler beyinden 2+ dayre ye yazılmak istiyorum lütfen bana nezaman satışlarınız başladıgı zaman beni haberdar ederseniz bana cok iyilik eder siniz 5354682851 telefonun beni arar sanız sevinirim saygılarımla
   gaziantep beyler beyinden ev toki

   1. admin diyor ki:

    gaziantep toki evleri hakkında bilgiler sitemize eklenmiştir.

  104. Ali ay diyor ki:

   Ben ali ay antalyadan toki evlerine yazilmak istiyorum,64 yasindayim olmeden bir ev sahip olmak istiyorum.emekliyim, Luetfen baña. Nezaman satislarinizin basladigini ve nasil basvuru yapa bilirim , baña bilgi verirseniz cok iyilik edersiniz. Tel 05383807893 Beni ararsaniz cok ama cok sevinirim. Saygilarimla

   1. admin diyor ki:

    antalya toki haberleri güncellenmiştir.

    antalya toki evleri hakkındaki bilgilere

    antalya toki evleri linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  105. recep gedik diyor ki:

   ben recep gedik
   antalya kaşta kiracı olarak oturuyorum emekliyim şuanda yanımda eşim ve 10 yaşında 1 kızım var reklamlarda izledim antalyada dar gelirliler için yapılan 2+1 konutlardan almak istiyorum 4000 tl. peşin ayda 173 tl olan evlere nasıl yazılabilirim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

   1. admin diyor ki:

    antalya toki evleri hakkındaki bilgilere

    antalya toki evleri linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  106. şefika akcun diyor ki:

   Ben diyarbakırdan yeşil kartlıyım evim yok madurum ihtiyacim var dulum tokiden ev almak istiyorum yardımcı olurmusunuz ?

   1. admin diyor ki:

    şu an maalesef diyarbakır toki evleri hakkında bir çalışma yapılmamaktadır.

  107. ismail acar diyor ki:

   kocaeli/gebzede yaşıyorum TOKİ ile bilgi alışverişimiz çok kısıtlı ve kiracıyım 30 yşında gebzede 5 yıl dır ikamet etmekteyim yapılacak yada yapılamya devam eden toki konutlarından daire sahibi olabilirmiyim olabilmem için ne yapmalıyım yıllardır özel sektörlerden ev sahibi olma hayali ile yaşıyoruz ama olamadık umudumuz T.C.toki(buralarda herşey içler acısı özel sektör den ev sahibi olmaya çalışan arkadaşlarımızdan hatta ailelerizden yılların birikimini kaybedenler var bunun önüne T.C.toki birşeyler yapamazmı belki saçama!ama çaremiz kalmadı imdaaat lütfen acın dırmak niyetimiz değil sadece gerçekleri yansıtmak ve başımızı sokabileceğimiz bir ev. kolay gelsin

  108. ilyas pehlivan diyor ki:

   izmitte dar gelirli ev sahibi olmak istiyorumm . Tokiden ama basvuru yerlerini bulamiyor ayricaa bilgide alamiyorum ilgilenirseniz sevinirim

  109. gönül demir diyor ki:

   bu toki evleri çıkarandan alllah razı olsun. benim param yok işallah bir gün bende ev alırım. alllah nasip eder

  110. ihsan yıldırım diyor ki:

   merhaba. malatyada yapılacak olan toki konutlarına katılmak istiyorum. ancak nereye müracaat edeceğimi bilmiyorum.. yardımcı olursanız çok memnun olurum. tel no:05423640044 saygılar

   1. admin diyor ki:

    malatya toki de darende bölgesinde satış yapılacaktır. Son başvuru tarihi 30 eylül 2011 dir. Başvuru önceliğine göre satılacak 21 adet konut için Ziraat Bankasına başvuru yapmanız gerekmektedir.

  111. mehmet coşkun diyor ki:

   merhaba ben erzurumda oturuyorum toki evlerinden 85 90 metre kare olanlardan bir tane almak istiyorum şartlar hakkında bilgilendirirseniz sevinirim ödemeler ilk peşinat bunlar benim için önemli teşekkür ederim şimdiden meilden ulaşabilirsiniz bana iyi çalışmalar.

  112. hatice başdaş diyor ki:

   ben ya adana yada nigdeden töki alt gelir ev istiyorum bana yardımcı olusanız cok sevinirim 7 yıldır evliyim kaynanamlarla oturuyorum bana yardımcı olurmusunuz

  113. ayşegül yücesan diyor ki:

   trabzonda oturuyorum tokiden ev almak istiyorum.yardımcı olurmusunuz.lütfen

  114. halime bilekli diyor ki:

   selam ben izmirde nezaman toki evleri olcak birdaha örenmek istiyorum dar gelirli insanlara bilgilendirirseniz memnun olurum ve bu toki evlerini nezaman başlıcak nasıl nerden bilgi alabilirim yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekür

  115. cemal Ayvalık diyor ki:

   saygıdeger tokı kurucuları daha oncede yazmıstım ınanın 25 senedır kıradan bıktım bır elınızden oper 8 yasında kızım var onun gelecegı ıcın bıze yardımcı olurda bızıde bır yuva sahıbı yaparsanız omur bıllah sıze duacı olacagız buna emın olun yardımlarınızı beklıyoruz bızıde tokı bahcenıze alırsanız sımdıden ALLAH razı olsun elımızı bos cevımeyın lutfen

   1. admin diyor ki:

    cemal bey bu site bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı kurulmuştur. Sizin gibi ev sahibi olmak isteyen kişilere güncel toki bilgilerine sunmaya çalışıyoruz. Sizinde yapmanız gereken hangi ilden ev almak istiyorsanız o ilde yapılan toki satışlarını takip etmek ve satış duyurusunda yer alan yönergeleri yerine getirirseniz ev sahibi olmanız daha kolay olacaktır.

  116. tuba sulu diyor ki:

   biz kırıkkalede oturuyoruz ama kırşehirdeki konutlardan almak istiyoruz kırşehir nufusuna kayıtlıyız. kırıkkaleden lkırşehir tokileri için başvurabiliyomuyuz yksa kırşehire mi gitmemiz gerekiyo

  117. ahmet diyor ki:

   samsunda inşaatı devam eden tokı evlerine nasıl başvuracagım yardımcı olursanız sevinirim

  118. ahmet diyor ki:

   tokı evlerinin satışından cep telefonuma mesaj gelmesi icin ne yapmalıyım

   1. admin diyor ki:

    şuan için cep telefonuna hizmet veren hiç bir kuruluş yok maalesef. En kolay takip için http://www.tokievleri.org/feed adresinden sitemize abone olarak bizim güncel satışlarımızı takip edebilirsiniz

  119. hasan safran diyor ki:

   toki ye nasıl muraçat ederim

   1. admin diyor ki:

    hasan safran- toki başvuruları tapılan ildeki valilik,belediye ve bazı bankalar aracılığıyla yapılmaktadır

  120. fatma turgut diyor ki:

   ev sahibi olmak bi hayal ama inş hepimize nasip olur…ben izmirde oturuyorum buralardaki tokileri araştırıyorum inşalah bulurum ve banada çıkar:)

  121. beyza diyor ki:

   aksaray iline yeni toki evleri yapılacakmı?

  122. asiye arslan diyor ki:

   merhabalar ankara keçiören toki evlerine başvuru nereden nasıl yapılıyor bilgilendirir misiniz çok acil olarak

  123. habip diyor ki:

   merhabalar yenı ıgdırda yapılacak tokıler ıcın nasıl basvuru yapabılırım eger yardımcı olursanız cok sevınırım tesekurler

  124. fatma ateş diyor ki:

   niğde toki evlerinin kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor bir bilgi almak istiyorum. lösemi hastasıyım evim yok

  125. Bekir Yenici diyor ki:

   Kilis alt gelir grubu için 12 konut satılıkmış hala daire kaldı mı,dul olan annem için soruyorum, teşekkürler.

  126. fersende doğan diyor ki:

   ben tokiden bir ev almak istiyorum ama nasıl alacağımı bilmiyorum yardımcı olursanız memnun olurum tşk tlf 0532 572 20 91

  127. fersende doğan diyor ki:

   ben tokiden bir ev almak istiyorum ama nasıl alacağımi bilmiyorum yardımınızı beklıyorum tşk

  128. kadri arslan diyor ki:

   merhabalar diyarbakır yeniköyde yeni konutlar kapılacakmış kaç metrekare olacak ve başvurular ne zaman ve ziraat bankasının hangi şubesine yapılacak. yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  129. kadri arslan diyor ki:

   merhabalar diyarbakır yeniköyde yeni konutlar yapılacakmış kaç metrekare olacak ve başvurular ne zaman ve ziraat bankasının hangi şubesine yapılacak. yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  130. gülten göksu diyor ki:

   nerhaba bn toki evlerinin nerye yapılacağı hakkında bilgi edinmek istiyorum zirrat bakasının hangi şubesine yapılaaktır

  131. tahir diyor ki:

   iyi gunler izmirde yapılacak tokı evlerı hakkında detaylı bılgıyı nerden alabılırım yardımcı olursanız sevınırım iyi calışmalar

  132. neslihan maraklı diyor ki:

   merhabalar ben K.maraşta tokı evlerı hakkında detaylı bılgıyı nerden alabılırım yardımcı olursanız sevınırım çok ihtiyacım var kızımla tek yaşıyorum tek istediğim başımızı sokacak bi ev lütfen yardımcı olun
   iyi çalışmalar

  133. Seyfettin AL diyor ki:

   Samsun Kıranköy TOKİ evlerinden ev almak istiyorum TEL : 0 362 4401720

  134. şenay için diyor ki:

   deyerli site yönetimi ben erzincanda yoksul guruba sosyalyardımlaşma tarafından yapılan 1+1 konuttan kurada kazandım sözleşme imzalandı 6 ay geçmesine ragmen anahtar teslim edilmedi geçici kabul yapıldı innşat şirketi gitti evler aylardır boş bir açıklama yok yardımcı olursanız sevinirim saygılar

  135. hakan şen diyor ki:

   ben sinop tan yazıyorum tek isteğim bir ev sahibi olmak ama banka faizleri çok yüksek ödeme koşulları çok fazla ömür boyu kira verip kiracı olarak kalmak istemiyorum bana yardımcı olabilirmisiniz

  136. şenay için diyor ki:

   deyerli site yönetimi ben erzincanda yoksul guruba sosyalyardımlaşma tarafından yapılan 1+1 konuttan kurada kazandım sözleşme imzalandı 6 ay geçmesine ragmen anahtar teslim edilmedi geçici kabul yapıldı innşat şirketi gitti evler aylardır boş bir açıklama yok yardımcı olursanız sevinirim saygılar

  137. arda albayrak diyor ki:

   ızmır buyuk şehir olmasına ragmen toki az yapılıyo kiradan kurtulmak istiyoz evi olmayanlara öncelik tanınmasını istiyom
   herkese satışın duyrulmasını istiyom herkes internet kullamıyo gazete televizyondan zamanından önce duyrulmas gerekiyo tesekkürler

  138. melek aygın diyor ki:

   TOKİ İDARESİNİN RİZEDE AFET KONUTLARI DIŞINDA BAŞKA KONUT PROJELERİ VARMI.İYİ GÜNLER

  139. özçelik yalcın diyor ki:

   trabzonda bahcecik tokilerin devamı varmı yada baska varmı trabzonda daire fiyatları nedn cook pahalı

  140. nurcan diyor ki:

   sayın toki yetkilileri düzceden yazıyorum tokiye yazıldım fakat çıkmadı
   çok üzüldüm toki tekrar düzceye ev yaparmı yine yapsın ne olur peşin para ile asla ev sahibi olamayız olursak toki bizi ev sahibi yapar saygılar

  141. şenay için diyor ki:

   deyerli site yönetimi ben erzincanda yoksul guruba sosyalyardımlaşma tarafından yapılan 1+1 konuttan kurada kazandım sözleşme imzalandı 6 ay geçmesine ragmen anahtar teslim edilmedi geçici kabul yapıldı innşat şirketi gitti evler aylardır boş bir açıklama yok yardımcı olursanız sevinirim saygılar
   NE OLUR ALLAH RIZASI İÇİN YANITLAYIN

  142. devlet altan diyor ki:

   istanbul küçükyalı-maltepeye toki ev yapacakmış bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz?başvurular nereye ve nasıl yapılıyor?fiatlarla ve ödeme planlarıyla da ilgili bilgi verebilirmisiniz?teşekkürler…

  143. gulay karan diyor ki:

   kocaelınde oturuyorum yenı yapılacak tokı konutlarına yazılmak ıstıyorum bununla ılgılı bılgı verırsenız sevınırım

  144. rahile yardimci diyor ki:

   Adanada yasamaktayim yapilan konutlaarin kuralarina hep gec kaliyorum yeni yapilan adana konutlarindan veya satisa cikan toki evlerinden nasil haberdar olabilirim.Msn adresine bilgi verirseniz sevinirim.

  145. tamer savuran diyor ki:

   Bursa da yaşamaktayım ve kiralık dairede oturuyorum.yoğun iş tempomdan dolayı,tokinin birçok projesini kaçırdım.bundan sonra olabilecek yeni toki projelerinde veya mevcutlardaki kontenjan boşluğunda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.teşekkürler..

  146. mehmet diyor ki:

   izmir den toki hakkında bılgı verebılrsenız cok sevınırım.sımdıden ılgınız ıcın tesekkurler.

  147. safiye aksoy diyor ki:

   ben dul bir bayanım 3 çocugum var ben özürlüyüm eşimde özürlüydü ayrıldık.antalyada tokiye yazılmak istiyorum ltf yardımcı olurmusunuz.tlf: 0242 2477079

  148. zülfikar diyor ki:

   izmir buca, evka 1, torbalı, çiğli ve manisadaki toki evleri hakkında bilgi almak istiyorum lütfen yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkür ederim.

  149. YUNUS AKÇA diyor ki:

   erzurum merkezde 11o m2 lik ev almak istiyorum ama ne zaman satışa sunulacak bilmiyorum sizdeğerli büyüklerimden rica etsem bana yardımcı olurmusunuz

  150. hayriye alkaya diyor ki:

   meraba ben hataydan tokilere başvurmak istiyorum başvurular ne zaman başlıyor yardımcı olabilirmisiniz

  151. mustafa ertaş diyor ki:

   slm ben izmir aliağa da son yaptığınız tokiden sonra 2. ci bir projeniz varmı yokmu onu soracaktım yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler TOKİ

  152. çisem akdeniz diyor ki:

   merhaba ben yalovadan tokilere başvurmak istiyorum başvurular ne zaaman başlıyor yardımcı olursanız sevinirm bekliyorum.. hoşçakaln.

  153. adem toraman diyor ki:

   istanbul kayabaşı 20. etaptan ev almak istiyorum sonuçlar ne zaman açıklanacak bilgilendirirseniz sevinirim

  154. metin oruç diyor ki:

   van da metin oruç 23 10 2011 tarihde meydane depren de kıraciolarak kaldmı ev arı hasarlı tespıt yapılıdı şuan kalcak ev yok dişarda kalıyurum çok mağdurum 3 kişilık bir ayleyız bana yadımıci olrumusunu çok sevnırız 0541 785 6335 yardılarınızı bekliyuruz metin oruç van cevde paşa mah esen 4 sokak no 35 van merkez

  155. erhanbasoglu diyor ki:

   erzurum toki evlerinden almak istiyorum ama ben sgk da çalışanım nasıl başvuru yapabilirim ne gibi şartlara tabiyim öğrenmek istiyorum

  156. sinan gürüz diyor ki:

   bartın merkezden toki ewvlerin den daire sahibi olmak istiyorum ama nasıl müracat edecem yardımcı olursanız sevinirim

  157. Akif Çelik diyor ki:

   2011-2012 kayıtları nerede yapılcaktır?Merak ediyorum.

  158. fethi çelik diyor ki:

   ben van ercişte meydana gelen depremden dolayı evimi kaybettim bizlere toki size ev alma konusu hakkında yardımcı olabilecegini söylediler şuan evsiziz ev almak için ne yapabiliriz bizlere nasıl yardımcı olabilirsiniz hatay iskenderunda olursa çok iyi olur çünkü yakın akrabalarımız burda ikamet ediyor saygılarımla cevabınızı bekleyecegim 05065533861 fethi çelik/çetin bedir

  159. Enis diyor ki:

   merhaba ben İzmir veya Muğla’daki tokilere başvurmak istiyorum başvurular ne zaman yardımcı olursanız sevinirim.

  160. naıl poyrazoglu diyor ki:

   ben 2004 beri izmirde oturuyorum tokıden evsanibi olmak isdıyorum basvurular nesaman bılgı verebılırmısınız tesekkurler

  161. şahin çobanoğlu diyor ki:

   ben erzurumda yaşıyorum tokiden bir ev almak istiyorum bizlere yardımcı olursanız memnun oluruz

  162. ufuk yıldırım diyor ki:

   slm bende ev sahibi olmak istiyorum samsunda suan yapılan arastırma hastanesinin yanındaki toki binalarından bilgi almak istiyorum tşk

  163. levent göçüm diyor ki:

   slm bende ev sahibi olmak istiyorum mersin çağdaşkentteki evlerde boş varmı 2+1 veya 3+1 fiyatlarınında bilgisini verirseniz sevinirim iyi çalışmalar

  164. ŞÜKRAN ULUTAŞ diyor ki:

   KİM EV SAHİBİ OLMAK İSTEMEZ Kİ….GÜMÜŞHANEDE ÖĞRETMENİM 550 LİRA KİRA 50 LİRA AİDAT ALDIĞIN PARA MALUM..GÜMÜŞHANE DE EVİ TESLİM ALDIKTAN SONRA TAKSİTLERİN ÖDENDİĞİ BİR PROJE PLANLAMANIZI ISRARLA RİCA EDİYORUM…

  165. zeliha VAROL diyor ki:

   slm bende ev sahibi olmak istiyorum. siirt toki evleri için internet başvurusu nerden yapabilirim. yardımcı olurmusunuz. tşk ederim. 08.12.2011

  166. asiye aydın diyor ki:

   merhaba bende ev sahibi olmak istiyorum kocaeli gebze civarlardaki toki konutlarına bavurmak için ne yapmam gerekiyor şimdikten teşekkürler.

  167. göksal kol diyor ki:

   slm ben hendek sakaryada oturmaktayım ben ceza evınden yenı cıkdım ev sizim ben yenıden hayata sarılmk ıcın bana ev lazım lütfen yardımcı olmanı9zı ısdıyorum saygılarımla göksal kol 05315029183

  168. fikret aşık diyor ki:

   kırıkkale de şu an başlanan yada başlanacak uygulamanız varmı? bilgilendirirseniz seviniriz…(e-maille bilgilendirin lütfen)

  169. emine köse diyor ki:

   ben kocaelindeki evlere katılmak istiyorum ne yapmam gerekiyo bilmiyorum

  170. ayşegül güç diyor ki:

   başakşehir kayaşehir 18.bölge yada 20.bölgeden ev almak istiyorum 2+1 başvuruları duyruldugunda beni haberdar ederseniz cokmutlu olurum

  171. eray karakurluk diyor ki:

   kiracıyım istanbulda yaşıyorum tek çalışıyorum kiralar çok pahallı tokiden ev sahibi olmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler 0543 802 33 94-95

  172. abdulaziz dikyol diyor ki:

   samsunda başlayacak yeni projeler nelerdir.merkezde

  173. ILKNUR ADLI diyor ki:

   ben aslen Amasyalı’yım ancak evlenerek Antalya nüf. geçtim, Tokiden bu şartlarda Amasya’dan ev alabilirmiyim, ayrıca Amasya’da Toki evleri inşaatı varmı? bilgilendirirseniz. Tşk. (ayrıca Şu an amasya’Da tokiden satılık ev varsa talibim

  174. ali ÇETİN diyor ki:

   ben izmir foçada oturuyorum 2009 da foça bağarsında toki evleri yapılacaktı diye halkdan talep topladılar ve bende talepde bulundum dilekçe yazdım hükümet konağında bir yerde toplanıyordu dilekçeyi verdim dilekçeyi verdiğim zamam tüm emlakçılar ordaydı ecaba toki evleri yapılacaktıda emlak çılarmı iptal etdı yapılmayacakdıda neden halkdan talep toplandı ve bağ arasında güzel arsalar var buralarada toki gelemezmi arz talep toplama halkla dalgamı geçildi

  175. Mustafa ÖZDEMİR diyor ki:

   manisa da toki evleri yapılcak mı.? manisa da takitli ödeme ile yapılmış toki yada yapılacak toki evlerinden satın almak istiyorum.? cok önemli

  176. rahime prundaru diyor ki:

   ben istanbul avrupa yakasında toki evlerinine katılmak istiyorum ama nerede nezaman oldugunu bilmiyorum nasıl bilgi alabilirim?teşekkürler

  177. RAMAZAN AÇIKGÖZ diyor ki:

   2012 yılında GAZİANTEPTE Tokinin ne tür hizmetleri olacak.
   SAYGILAR

  178. muhittin ünal diyor ki:

   iyi gunler.suanda osmanıyede 320 toplu konut yapılmakta.bunu satısı kusarı duyurusu ne zaman acaba ev sahıbı olmak ıstıyorum.bılgı verırsenız sevınırım..

  179. dilek yıldız diyor ki:

   toki den ev almak istiyorum fakat nasıl başvuru yapacagımı bilemiyorum.yardımcı olursanız sevinirim…gaziantep

  180. numan bolat diyor ki:

   kıbrısta yaşıyorum memleketime geri donuş yapacam evimyok tokiden antakyadan nasıl ev alabilirim taksille

  181. sebahat gelir diyor ki:

   tokinin 1 artı 1 den hariç 2 arı 1 ve 3artı 1 ev yapacak diye duyduk eger dogruysa nereye nezaman yapılacak nereye başvurcaz fiyatı nedir bilgi verirseniz çok sevinirim teşekürler şimdiden

  182. ünal parlak diyor ki:

   afetzedeyim ancak halen daha toki evlerinden faydalanamadım. haksızca dağıtılan evleri insanlar kiraya veriyor ama hak sahipleri henüz açıkta…

  183. EYMEN MENTEŞOĞLU diyor ki:

   mrb ben samsunda yapımı başlayacak olan toki konutları için nereye baş vurmam gerektiği hakkında bil alabilirmiyim bilgilendirirseniz sevinirim tşk

  184. ABDULLAH YILMAZ diyor ki:

   merhabalar…ben TRABZON toki kaşüstünde yapılan dairelere ne şekilde,ne zaman başvuru yapabilirim?birde zağnos toki evlerinde hala satılık varmı?yardımcı olursanız sevinirim…iyi çalışmalar…

  185. aydın bayın diyor ki:

   mrb ben samsunda yapımı başlayacak ve başlamış olan toki konutları için nereye baş vurmam gerektiği hakkında bil alabilirmiyim bilgilendirirseniz sevinirim tşk

  186. BİÇER YAPI TESİSAT diyor ki:

   BİÇER YAPI TESİSAT BAYMAK YETKİLİ ANA BAYİ OLUP TOKİLERDEKİ HERTÜRLÜ HERMETİK KOMBİ ŞOFBEN RADYATÖR VE ASPİRATÖR MONTAJLARINDA UYGUN FİYATLARIYLA HİZMETİNİZDEDİR. DİREKT ULAŞABİLECEĞİNİZ TEL: 0 5339344966 – 0 3123216065

  187. özcan yegen diyor ki:

   merhabalar;
   samsunda yapımı devam eden toki evlerinin satış başvurularını nereden yapabilirim ve ne zaman gerçekleşecek bilgi verirseniz sevinirim. teşekkürler…

  188. emirhan akvaranlı diyor ki:

   erzurumda yeni yapılan tokilerden ev almak istiyoruz. ben esnafım nasıl başvurabilirim.

  189. emirhan akvaranlı diyor ki:

   bana yardımcı olur musunuz?

  190. HALUK. AKGÜN diyor ki:

   Merhabalar ben TOKİ nin sunmuş olduğu imkanlardan yararlanmak istiyorum Erzurum’da yasıyorum buradaki tokiler den bilgilenmek ve almak istiyorum bilgilerinize arz ederim.SAYGİLARİMLA.

  191. şenay şencan diyor ki:

   SAMSUNDA KUZEY YILDIZI SİTESİNDE DEVREDİLEN DAİRE VARMI?LÜTFEN BİLGİ VERİRMİSİNİZ

  192. kadir demir diyor ki:

   merhaba ben bayburtta memur olarak çalışıyorum ve burdan bayburt tokilerinden ev sahibi olmak istiyorum ve bayburtta yapılan tokilerin hepsi belirli kesimmele göre yapılıyor ve benim başvuru yapmam imkansız hale geliyor benim gibi birçok insan var bize göre bayburtta toki evlereri yapılacak mı bide belirtmem gerekirse ben emniyet mensubuyum görevim kalıcı burda acaba bizim başvuru yapabilecek şekilde toki projeniz varmıdır bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımlar.

  193. ÖZLEM DEMİRCİ diyor ki:

   ben 3 cocuğumla hayat mücadelesi vermekteyim ev sahibi olmama imkan yok benim gibi nice insanlar var peki benim durumumda olan bayanlara ev sahibi olması için yardımda bulunacaklarmı tokide beni bilgilendirirseniz sevinirim dulara özel toki yapılacakmı acaba

  194. ali civcan diyor ki:

   yıllardır çalışıyorum benden az kazancı olanlar tokiden ev alıyorlar biz nasıl üye oluruz ve giresundan ve yahut görelede ne zaman toki inşaat yapacak bilgilendirirseniz sevinirim

  195. yasemin kabil diyor ki:

   1cocuğum var ewim yok rizede yaşıyorum ew sahibi olmak istiyorum bana yardımcı olun…

  196. ali kabil diyor ki:

   3 çocuk sahıbıyım.3 ü okuyor.ev almak istiyorum.bana yardımcı olursanız sevinirim…

  197. leyla ün diyor ki:

   malatya merkez yaşıyorum merkez beydağı mahallesinde ne zaman toki inşatı başlayacak bilgilendirirmisiniz tabela asılı ama 1,5 yıl oldu konut başvuruları kaçırmak istemiyoruz

  198. sahranur ulupnar diyor ki:

   merhabalar öncelik r.ettim özür dilerim bir kaç kere mesaj yolladım ama dönüş olmadı tuzla toki aydınlıda dairelerden varsa bilgi almak ve almak istiyorum yetkililerin dikkatine olumlu olumsuz acil cevabı nızı bekliyorum iptal edenler varsada alabilirim iyi çalışmalar

  199. salih sagmak diyor ki:

   slm ben ist ev almak istıyorum projelerınızbılgılendırdıgınız ıcın tesekurler nerde ve gırebılmek ıcın ne sartlar gerekıyor sımdıden

  200. salih sagmak diyor ki:

   slm ben ist ev almak istıyorum nerde ve gırebılmek ıcın ne sartlar gerekıyo bılgılendırdıgınız ıcın tesekurler

  201. öcalan yalvac diyor ki:

   ben aksaray toki evlerine bas vurmak istiyorum beni bu konuda bilgilendirebilirmisiniz

  202. nurdan özmen diyor ki:

   3+1 evim olsun istiyorum izmit gölcük civarında ve taksitleride 500 gecmesin istiyorum olabilirmi?

  203. nurdan özmen diyor ki:

   buarada 3 çocuk var ..

  Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  #