Toki Evleri Rotating Header Image

Toki’den nasıl ev alabilirim?

toki evleri satışları

Başbakanlık tarafından Toplu Konut İdaresine verilen Toki evleri (toki konutları) projeleri ile ilgili görüşlerinizi bu sayfanın altındaki yorum kısmından bırakırsanız sitemizde istediğiniz konularda bilgiler araştırılıp sunulacaktır.Mail adresleriniz kesinlikle 3. şahıslar tarafından paylaşılmaz.

Toki evleri fiyatları, dilediğiniz şehirdeki toki evleri projeleri, toki evleri yorumları, toki başvuruları vs aklınıza takılan tüm soruları tüm konularımızın altında bulunan yorum kısmından yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz.

En kısa zamanda değerlendirilip dönüşleri yapılacaktır.

Toki Evleri Yönetimi

Toki evlerinden yararlanmak için kredi,nakit,para ihtiyacı olanların

toki

linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yazı biraz uzun ancak okumanız sizin faydanıza olacaktır. Kafanıza takılanları isteklerinizi görüş ve önerilerinizi her zaman olduğu gibi konu altındaki yorum kutucukları ile bizlere iletebilirsiniz.

son güncel satışlar anasayfada duyurulmuştur.

Mortgage hakkında bilmek istediğiniz her şey..
Mortgage nedir?

Mortgage belli bir birikimi olup da bir evi almak isteyen kişilerin banka aracılığıylauzun vadede; 20 -30 yılda taksitlerödeyerek bankadan kredi kullanarak evsahibi olma sistemidir.

Avrupa’da bu uzun zamandan beri uygulanıyor. Bir kişi üniversiteden mezun olur olmaz 30 yıl 35 yıl gibi vadelerle çok düşük taksitlerle bankadan kredikullanarak ev sahibi olabiliyor. Hatta girdiği yeni bir işte maaşından kesilerek de butaksitler ödenebiliyor.  Türkiye’de mortgage gelmeden önce de öncede konut kredisi mevcuttu. Aralarında çok büyük bir fark yok. Konut kredisi ile bir ev aldığınız zaman, 10 yıl diyelim; 120 ayda eğer iki taksit ödemezseniz, tüketici yasanıza göre onu bir sene onu bir sene içerisinde ödeme hakkına sahipsiniz.

Fakat Mortgage da böyle bir olay yok. Eğer taksit süresi içerisinde arka arkaya 2 taksitiödemediğiniz anda banka sizin daha önceden verdiğiniz yüzde 25 peşinatı ve o zamana kadar ödediğiniz taksitleri size geri vererek evinizi hemen satışa çıkartır. Böyle bir durumda da tabi oturduğunuz ev bir anda satışta olacağı için bu büyük bir risktir. Diğer bir konu vergi avantajıdır. Ama şu anda yeni çıkan yasaya göre vergi avantajı söz konusu değil. Yasada vergi muaf tutuldu. Belki ileriki dönemlerde,  Mortgage tamamen Türkiye’ye adapte olduğu zaman belki bu vergi avantajı tekrar gündeme gelecektir.
Karşılaşacağınız kredi problemleri
Kredi Notu Nedir?

 

• Kredi notu bankaların size kredi verip vermemekte karar vermek için kullandığı bir kriterdir. Kredi almak icin başvurduğunuz zaman, bankalar sizin ödemelerinizizamanında yapıp yapamayacağınızı tahmin etmek isterler. Bunun için de hem şu andaki net gelir hem de geçmis kredi (mortgage, tüketici kredisi, kredi kartı v.s.) bilgilerinizikullanarak matematiksel bir şekilde hesaplanan kredi notunuza bakarlar. Kredi notunuz genellikle 400 ile 900 arasında bir rakamdır. Tüketicilerin yaklaşık %50 si 675 in altinda ve %50’si de 675′in üstünde kredi notu alır.

• Sizin kredi kartı faturalarını düzenli ödeyip ödemediğiniz, kaç adet ve tipte banka hesabınız olduğu, gecikmiş ödemeleriniz, karşılıksiz çekleriniz ve batık kredileriniz, bankanız ile kaç yıldır çalıştığınız, şu andaki toplam borç miktarınız gibi bilgiler kredi notunuzu belirler.

• Türkiye’de hakkınızdaki kredi bilgileri Kredi Kayıt Bürosunda tutulur. Karşılıksız çek ve batık kredi bilgileri de Kara Liste olarak T.C Merkez Bankası’nda tutulur. Kara Liste bankalar ve özel finans kuruluşlarının zamanında ödenmediği icin zarar niteliğindeki krediler hesabına aldıkları kredilerin sahiplerine ait bilgileri içerir. Bankalar Kara Listede ismi yer alanların kredi istemlerini reddeder. Merkez Bankası, söz konusu listeye alınan isimlerden borcunu daha sonra ödeyenleri üç yıl sonra, ödemeyenleri ise beş yıl sonra Kara Listeden çıkarır.Kredi Kayıt Bürosu ve Merkez Bankası aracılığıyla hemen hemen bütün bankalar hakkınızdaki bu bilgilere erişebilirler.

• Bankalar bu bilgileri Amerikan şirketlerinden (Fair Isaac, Experian, v.s.) lisans hakkını aldıkları istatistik programlarını kullanarak kredi notuna dönüştürürler ve sizin profilinizdeki diğer tüketicilerin geri ödeme riskleriyle bağdaştırırlar.

• Her banka aynı bilgiye erişebilmesine rağmen, bu bilgiyi değişik olarak kullanıp değişik kararlar verebilir. Bir banka size mortgage vermeyi redderken diğer banka kabul edebilir.

• Yurt dışında tüketiciye uygulanan faiz oranları da kredi notuna bağlıdır. Örneğin, kredi notu yüksek bir kimse aylık %0,5 faiz ile kredi alabilirken, kredi notu düşük bir kimse aynı tip krediyi ancak %2,5 aylık faizle alabilmektedir. Türkiye’ye bu uygulama henüz gelmemiştir; faiz oranları krediyi alan kişiye göre değişmemektedir.

Bankam mortgage vermedi, alternatifim nedir?

• Her banka mortgage vermek için değişik kriterler kullanır. Bazı bankalar sizin kredi notunuzun düşük olması ya da alacağınız konutun banka kriterlerine uymaması nedeniyle size mortgage vermeyebilir. Mortgage verse de sizin istediğiniz miktarı ve vade oranını vermeyebilir.

• Bu sebeple ön araştırmayı iyi yapmanız  ve bankaları karşılaştırmanız sizin için en önemli adımdır.

Mortgage için geçerli yasal hususlar

Mortgage Yasası Tüketiciyi Nasıl Etkiler?
Şu anda Türkiye’de konut kredileri konusunda tüketiciye esneklik sağlayacak bazı özellikler (değişken faizler ipotekli satış şartları v.s.) gibi konularda yaşanan belirsizliği çözmek üzere 5582 Sayılı Kanun (Mortgage Yasası) 06 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mortgage Yasası’nın hem krediyi kullananlara hem de bankalara yarar sağlayacak şu özellikleri taşır.

• BSMV kalktı. Yasa kapsamındaki kredi faizleri % 5 oranında uygulanan vergiden (BSMV’den) muaf tutulmuştur.

• Değişken Faizli Krediler. Mortgage Yasası kapsamında Sabit Faiz ve Değişken Faizli Kredi olmak üzere iki faiz seçeneği sunulur.

o Sabit faizi seçen tüketiciler ilk taksitte ne ödüyorsa, vade sonunda da aynı taksiti öder. Dolayısıyla aradaki dalgalanmalardan etkilenmez.
o Değişken faizli kredi faizler finans piyasadaki faizler doğrultusunda hareket eder, yani faizler serbest piyasada kullanılan bir endekse göre (baz faiz endeksi) belirlenir. Bankalar bu endeksin üzerine kendi kar marjlarını eklerler. Bankaların kullanacakları baz faiz endeksleri de Merkez Bankası tarafından belirlenir. Değişken faizli kredinin işleyişinde, kullanılacak endeks, kar marjları, belirlenen fiyat ve azami oran başlangıçta yapılan sözleşmede belirtilir.

- Değişken faizli kredi ile kredi faizlerinin düşmesini beklemenize gerek yoktur. Piyasa faizleri düştükçe, kredinizin faizi de düşer.
- Faizlerin yükselirse, kredi faizi de yükselecek, ancak sözleşmede belirlenen maksimum (azami) faiz oranını geçemeyecektir. Dolayısı ile faizler yükseldiğinde taksit tutarları başlangıçta sözleşmede belirtilen azami orana kadar yükseltilir. Azami oran tüketicinin riskini bir nebze kontrol altında tutmasını sağlar. Bu seçenek kredi verenin risk yönetimini kolaylaştıracağı için daha uzun vade ve daha düşük faiz oranı seçenekleri sunulabilecektir.

• Erken Ödeme Cezası. (Erken Kapatma Farkı) 06/03/2007 ve sonrasında kullandırılan sabit faizli konut finansman kredilerinde, kredi sözleşmesinde belirtilmesi kaydıyla kredi kullanan tüketicilerden kredinin tümünün vadesinde önce kapatılması durumunda %2 erken ödeme ücreti alınacaktır.  Değişken faizli kredi kullanan tüketicilerden erken ödeme ücreti alınmayacaktır.

• Ekspertiz. Konut değeri, bir uzmanın görüşü ile belirlenecektir. SPK lisanslı uzmanların raporu sonucunda konutun, oturulabilir ve sağlam nitelikte ve yapı güveliğinde olması garanti edilecektir. Türkiye’de şu anda değerleme raporları banka çalışanları gibi SPK Uzmanları dışındaki kişilerce de hazırlanmaktadır..  Yakın zamanda raporlamanın sadece SPK Lisanslı uzmanlar tarafından hazırlanması gerekliliği zorunlu kılınacaktır.

• Ödemelerin (Taksitlerin) Aksatılması. Yeni sistemde tüketicinin üçüncü ay sonunda da taksitini ödememesi halinde banka, ipotek ettiği evi satma hakkına sahip olacaktır.

İpotekli taşınmaz malı nasıl satarım?
İpotekli taşınmaz malın satımı pratik olarak problemlidir. Alıcı ipotekli mal almak istemeyeceği gibi ipoteği yaptıran banka da satışa muvafakat etmeyebilir.

Ancak alacaklı banka muvafakat ederse ipotekli mal üzerinde bulunan ipotekle birlikte satılır ama satış yapılır yapılmaz önce banka parasını alır, ipotek kalkar ve kalanı da mal sahibi alır.

Geri ödeme zorluğu olursa, ne olur?
Ödemeler yapılmazsa, banka kredinin tamamı ve birikmiş faizi tahsil etmek üzere hem sigortadan hem de sizden para tahsil etmeye çalışacaktır. Bazı ödeme zorluğu durumları (ölüm, deprem v.s.) sigortalar tarafından karşılanabilir, sigorta bankaya parasını öder ve banka sizden tahsilata gitmez. Eğer sigorta parayı karşılamayı reddederse, banka taşınmaz malı satma, hakkınızda ve kefiliniz hakkında icra takibi yapma yetkisine sahiptir. Bu durumda:

• Bankanız giderleri peşin ödemek suretiyle, ipotekli taşınmazın açık artırma yoluyla satılmasını ister.
• Satış, icra dairesince İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yapılır.
• Satış yapılır yapılmaz önce banka parasını alır, ipotek kalkar ve kalanını da mal sahibi olarak siz alırsınız
• Yasaya göre borcun ödememesi (temerrüde düşmesi) halinde banka, 5 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Banka, geri ödemelerin yapılmaması halinde kalan borcun tümünün ödenmesi talep hakkını saklı tutmuşsa bu hak, ancak birbirini izleyen en az iki ödemenin yapılmaması halinde kullanılabilir. Bankanın bu hakkını kullanabilmesi için borçluya en az 1 ay süre verir ve  borcun hemen ödenmesi gerektiği konusunda uyarısıda bulunur.
• Ancak tüketicinin üçüncü ay sonunda da taksitini ödememesi halinde banka, ipotek ettiği evi satma hakkına sahiptir.
• Kullanılan finansmanın teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, banka, asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ödemesini isteyemez.

Kaynak: www.KrediPazari.com

Mortgage seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar

Alacağınız eve ve kredi miktarına karar verildikten sonra en önemli karar mortgage ürün seçimidir. Mortgage Yasası’nın çıkmasının ardından mortgage ürün seçenekleri artmıştır. Bu da finans alanında uzman olmayan herkesin kafasını karıştırmaktadır.

• Değişken faizli mortgage’ların çok düşük faizli olacağı söyleniyor. Değişken faizli mortgage ürünü seçmek istiyorum. Faiz oranları artarsa aylık ödemelerimin iki katına çıkabileceği doğru mu?
• Mortgage kredimi erken öder ve kapatırsam Erken Ödeme Cezası ödemek zorunda mıyım?
• Sabit faizli mortgage alacağım. Faiz oranları düşerse bu durumdan nasıl yararlanabilirim?

Hangi mortgage ürünü bana uygun? Sorusuna cevap vermeden önce aşağıdaki üç noktayı net olarak öğrenmek gerekir.

1. Hangi vadede kredi almalıyım? Avantaj ve dezavantajları nedir?
2. Değişken ve Sabit Faiz nedir? Avantaj ve dezavantajları nedir?
3. Erken Ödeme Cezası nedir?

1. Vade: Taşınmaz mal kredi vadeleri genelllikle 5 ile 20 yıl arasındadır. Vade arttıkçaaylık ödemeleriniz düşer, ancak ödediğiniz faiz oranı ve toplam faiz miktarı da artar. Hangi vadenin ve aylık ödemenin sizin ihtiyaç ve bütçenize uygun olduğuna karar verme noktasında çok dikkatli olmak gerekir.

2. Faiz Türü: Sabit Faiz ve Değişken Faiz olarak iki faiz türü vardır.

• Sabit Faiz: Bu tip kredide faiz oranı ve aylık ödeme sabittir; bütün borç süresince aynı miktarı ödersiniz. Eğer ileride faizler artarsa sabit faizi seçenler karlı çıkacaktır. Sabit Faizli kredinin en büyük avantajı aylık ödemelerin sabit olmasıdır. Dezavanatajı ise piyasada faizler düşerse sizin bu düşüşten faydalanamıyor olmanızdır. Başka bir deyimle, dünya piyasalarında faizler zaman zaman düşer. Eğer faizler çok düşerse, sizin krediniz piyasaya göre pahalı kalır. Bu durumda da seçeneğiniz Refinans’dır.

• Refinans: Daha ucuza aynı bankadan veya başka bir bankadan kredi bulmak anlamına gelir. Refinans faiz ödemelerini düşürür ancak eksper (değerleme) raporu, kredi masrafları gibi masraflar gerektirir. Eğer kredi notunuzda veya evin değerinde kayda değer bir azalma söz konusu olursa, Refinans şansınız olmayabilir.

• Değişken Faiz: Değişken faiz tercih edildiğinde, faiz geçici bir süre için (3-5 yıl gibi) sabittir, sonra borcun bağlandığı endeks/araç (örneğin: enflasyon, bankalar arası faiz oranı olan Interbank Rate, T.C. Devlet Tahvili Endeksi, LIBOR Endeksi) kadar artabilir. Eğer borç süresince seçilen endeks borç alınan tarihten düşük seyrederse, değişken faizi seçen karlı çıkacaktır. Endeks yükselirse, aylık faiz ödemeleri artar ve ödeyeni zor durumda bırakabilir. Artış tavanı belirlenmemişse, ödemeleriniz limitsiz artabilir veödeme güçlüğü ile karşılaşabilirsiniz. Tavanı (Limiti) olmayan değişken faizli krediyi almayın. Mutlaka Tavanı (Limiti) olan değişken faizli krediyi tercih edin. En yükseködeme tutarınız olan Tavan Ödeme nedir, öğrenin bankanızdan. Bu miktarı ne kadar süre ödeyebileceksiniz? Bu ödemenin altından kalkıp kalkamayacağınızın hesabını iyi yapınız.

3. Erken Ödeme Cezası (Erken Kapatma Farkı): Kredi alındıktan sonra, tüketici borcunu vadesinden önce ödemek isterse bankalar tüketiciden Erken Ödeme Cezası isteyebilirler. Bu cezanın sebebini birçok tüketici bilmez, ama sebep şudur: Sizin kredinizi erken kapatmanız bankanın faiz geliri kaybına neden olur. Sizin için ideal olan, istediğiniz zaman herhangi bir cezaya tabi olmaksızın borcunuzu kapatabilmektir. Mortgage sözleşmenizi okumalı ve erken ödeme cezasına maruz kalıp kalmayacağınızı, maruz kalırsanız ceza miktarını öğrenmeli ve durumu ona göre değerlendirmelisiniz. Türkiye de Mortgage Yasası ile Erken Ödeme Cezasının kredi miktarının %2 si ile sınırlandırılmıştır.


4 mart halk bank sınav

823 Comments

 1. meryem güzelyapar diyor ki:

  merhabalar ben bu malatyada yapılacak olan toki evleri hakkında bilgi almak istiyorum başvurular başladımı 468 ev karakavak mevkinde yapılacak diyor toki bilgilerinde fakat ayrıntılı bilgi alamıyorum bi açıklama lütfen ve birde ben eşimden ayrıyım bi kızım var 6 yaşında henüz mahkeme aşamasındayız benimde yazılma imkanım varmı böyle bi şans oluyormu birde babamın yanında kalıyorum babamın evi var bu bi engel olurmu fakat şöyle bi durumda var babam 3 evlilik yapmış baya kalabalık bi nufusumuz var o yüzden yazılmada babamın evi problem olurmu saygılar..

 2. hulyakaya diyor ki:

  merhabalar ıstabbulda yapılacak tokı evlerı hakkında bılgılenmek ıstıyorum ayrıca eşinden ayrılmıs olanlara ayrıcalık tanıyormusunuz ogrenmek ıstıyorum

 3. gülay erhan diyor ki:

  slm ben samsunda yopılacak 2011 toki evlerine katılmak istiyorum eşimden ayrı 3, kızımla yaşıyorum bir evimizin olmasınıo çok istiyorzuz bbize yardıncı olursanız çok sevinirim ….

 4. hacer diyor ki:

  meraba istanbuldaki toki evleri hakkında bilgi istiyorum ayrıca nasıl katılabilirim

 5. gulay diyor ki:

  Toki konutlarını nasıl başvuruluyor.Ödeme koşulları nasıl Ankarada yeni projeler varmı.Bilgilerndirmenizi rica ederim.

 6. chat diyor ki:

  bende katılıcamda telefon numarasını bulamadım başvuru için

 7. Cevat diyor ki:

  S.A.
  Istanbul toki evleri (altunizade) hakkinda
  bilgi almak istiyorum ödemeler ve fiyat ve kura
  hakkinda.
  selamlar

 8. zehra diyor ki:

  kocaeli gebze civarında toki evlerı yapilacakmiolursa ne zaman nekdar sürede ve fiyatları öğrenmek istıyorum evliyim kirada değil artık kendi evimde oturmak istıyoruum

 9. NEZAHAT diyor ki:

  SLM BEN GAZİEMİR AKTEPEDE YAPILACAK OLAN TOKİ HAKKIKNDA BİLGİ ALMAAK İSTİYORUM

 10. Hamza Ayten diyor ki:

  Türk asilli Alman vatandasiyim Toki den ev almak istiyorum acaba mümkünmü bilgi verirseniz sevinirim

 11. semra uzun diyor ki:

  göynükte ikamet etmekteyiz bolu toki dairelerine girebilir miyiz yada nasıl beşvuru yapmalıyız

 12. erdal kazan diyor ki:

  merhaba ben malatya’da yapılacak tokiler hakkında bilgi almak istiyorum. karakavakta 468 ve merkezde kentsel dönüşüm projesinde 568 adet ev yapılacağı yazıyor ama başka bilgi yok. bide bundan sonraki malatyada yapılacak tokiler hakkında bilgi almak istiyorum.

  1. admin diyor ki:

   mersin toki evleri hakkındaki bilgiler en kısa zamanda sitemizde yer alacaktır.
   ilginiz için teşekkürler

 13. derya ayhan diyor ki:

  ben içel mersinde oturuyorum mersin halkentteki tokilerden ev almak istiyorum annem diyaliz hastası olduğu için hemen eve geçip öyle taksit ödemek istiyoruz ama nasıl olacak bilmiyoruz bize yardımcı olursanız uygun bir sekilde seviniriz.
  Yardımınızı bekliyoruz.

 14. güler derinpınar diyor ki:

  ben malatya merkezde oturuyorum.19 senedir kiradayım.4 çocuğum var.onların rıskını artık kiraya yedirmek istemiyorum.bi evim olsun istiyorum allahın izniyle sizin yardımınızla.banabaşvuru ve şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verirseniz çok sevinirim.bir türlü sağlıklı bir sonuca ulaşamıyorum.teşekkür ederim…

  1. admin diyor ki:

   malatya toki evleri hakkındaki bilgiler sitemize eklenmiştir.

 15. meryem güven diyor ki:

  merhaba ben bugün malatya toki evleri 568 ihalasi konuşulan toki hakkında bilgi almak istiyorum nereye ve ne zaman kayıtlar başlayacak eve yeşil kartlılar baş vuruda buluna bilirlermi ve kaç metre kare olucak 65 metre kare diye diye duyduk ama aydınlatırsanız sevinirim….

 16. yasin bakır diyor ki:

  slm ben istanbul ümranıye,de oturmaktayım. toki konutlarından daire almamk istiyorum. bana yakın olarak yapılan toki calişmaları ile bilgi verebilirmisiniz. 0546 299 97 39

 17. Selçuk BAYKAŞ diyor ki:

  merhabalar ben istanbul güneşli bağcılarda oturmaktayım.toki kayabaşı konutlarından daire almak istiyorum şu ana öyle bir imkan varmı peşinatta verebilirim.bilgi vermenizi rica ederim.
  iyi çalışmalar.

  Tel:0555-626-07-08

 18. ipek cimenoglu diyor ki:

  merhaba izmir de olan toki evlerinden(MEVKII ONEMLI DEGIL) ALMAK ICIN NE YAPMAM GEREKIYOR. BASVURUYU NASIL YAPACAGIMI BILMIYORUM. YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM.

 19. meryem güven diyor ki:

  merhaba ben bugün malatya toki evleri 568 ihalasi konuşulan toki hakkında bilgi almak istiyorum nereye ve ne zaman kayıtlar başlayacak eve yeşil kartlılar baş vuruda buluna bilirlermi ve kaç metre kare olucak 65 metre kare diye duyduk ama aydınlatırsanız sevinirim….
  lütfen cevap yazarmısınız saygılar…..

 20. özcan yıldırım diyor ki:

  merhaba tekırdag tokı evlerının kayıtları ne zaman baslıyor ve neler gereklı bu konuda bana yardımcı olabılırsenız sevınırım…saygılarımla

 21. haydargungor diyor ki:

  merhaba toki için yas sınırlaması kac. izmir çiglide yapılacak konutlarınız varmı şimdiden tesekkur ederım.

 22. ışıl yıldız diyor ki:

  merhaba ben istanbulda yaşıyorum yeni projeleriniz hakkında bilgi almak istiyorum.gelir durrumum düşük alt düzeyde geliri olanlara yeni projeniz varmı varsa nasıl başvurabilirim.şimdiden teşekkürler

 23. hasan diyor ki:

  ben ev almak ıstıyorum taksıtle nasıl yapabılırım acaba ayda nekadar udemem lazım taksıtlrı nasıl ben evlenecem de burda ev almak ıstıyorum nasıl yapabılırım bılgı verırmısınız ama ben yenı bosnadayım bu taraflarda olursa sevınırım yanı bana yakın olsun sıze msn ad. verıyorum iletılerı gunderırsenız sevınırım yan

 24. hasan diyor ki:

  ben taksıtle ev almak ıstıyorum ayda nekadar vermem gerekı yo evlenecem de ama evımı almak ıstıyorum uyle evleneyım bana bunun hakında bılgı verırmısınız yenı bosda da oturuyom benımde kendı evım olsun dıyorum

 25. burak kılıç diyor ki:

  izmir buca da toki evlerine başvuru,peşinat ve taksitleri öğrenmek istiyorum saygılarımla … teşkler

 26. selçuk kurt diyor ki:

  merhaba ; Erzurum /merkez de ki projeleriniz hakkında bilgi almak istiyorum ; başvuru tarihleri belli mi?

 27. bülent ÖZER diyor ki:

  umranyede oturuyorum bu hayat koşullarında ssklı çalışan insanların ev almak hayaliyken toki büyük bi çığır açtı bende bu fırsatdan yararlanmak isteyenlerden biriyim eşim ve ben ısrarlı bi şekilde çalışıp duruyoruz ama imkanlar bizim bütçemizin üstünde kalıyo istanbul ümraniye bölgesine yakın toki projeleriniz hakkında bilgi almak istiyorum.

 28. esat diyor ki:

  merhaba ben esat batmaca karstaki tokki ne zaman başlayacak biz nasıl faydalanacayık ssk var dar gelirli olarak faydalana bilecek miyiz ssk geçici işlerden dolayı var her hangi bi kurumda çalışmıyorum ne zamanbaşlayaca nasıl baş vuracağız bilgilendirirseniz sevinirim saygılar esat

 29. GÜZİN CENGİZ diyor ki:

  merhabalar izmir konakta ikamet etmekteyim..izmirde başlıyacak olan yada halan devam etmekte olan toki evleri:nerde başlar veya nerde devam ediyor,,fiyat aralığı nedir ,,nekadar peşinat ödemem gerekir,,kaç metrekaredir,,nereye başvurabilirim,,ne kadar zamanda teslim alabilirim..kayıt için neler gereklidir,,bilgi alabileceğim yetkili telefon numarası kaçtır…konularıyla ilgili bilgilendirilmek istiyorum..dönerseniz çok memnun olurum..başarılı çalışmalarınızı takdir ediyor ve devamını diliyorum…

 30. ülkü diyor ki:

  Ben samsunda ikamet etmekteyim toki evleri hakkında bilgi istiyorum nasıl ev sahibi olurum size nasıl ulaşabilirim bana dönerseniz sevinirim.

  1. admin diyor ki:

   Samsundaki toki evlerinden bilgi almak için bu linki kullanabilirsiniz.

   Samsun toki evleri

 31. berax diyor ki:

  nevşehirde tekrar hangi tarihte kayıtlar başlayacak kayıtlar dolmuş tşkler

 32. berax diyor ki:

  slm ben nevşehirdeki yeşil kartlılar için aylık 100tl olan toki evlerine müracat etmek istiyorum nasıl bilgi alabilirim tşkler

 33. huriye diyor ki:

  arnoutköy toki birdaha nezaman hangi cevresin d başlayacak ve evsahibi olmak için gereken şartlar nasıl örene bilirim ?

 34. burcu diyor ki:

  koceeli bölgesinde olmak sartıyla toki evlerine nasıl yazılabiliirmm…

 35. tulin guven diyor ki:

  altunizade toki evleri icin bilgi almak istiyorum.

 36. ibrahim arslan diyor ki:

  slm
  mersinde merkezde kampanya varmıve varsa nasıl bılgı alırım

 37. behice alkan diyor ki:

  slm ben sakrya merkzde oturuyorum 8 yıl oldu ayrıldm eşimden ve 15 yaşnda 1 oglm var brlkte yaşıyorm ben çalşyrm ama sgrtam yok:( brz brkmş param var tokıden ev almak ıstyrm çok acıl bir şeklde inş bana yardmcı olmanızı rıca edıyorm ltf herkesı ev sahıbı yaptnz sıra bende sanrm bende bır ev sahıbı olmak artk yaşlndm kımseye mnnet etmek ıstemyrm bır mktar peşınat vererk uygun tkstlerle evıme kavşmak ıstyrm kıra odr gıbı ev sahıbı olmak ıstıyrm sızn de yardmlrınzla inş olacak bana çok acıl cvp vermenızı bklyrm tlf 0505 8893450 tşk ettm sgoln

 38. mehmet emin yalçın diyor ki:

  istanbul anadolu yakasında sultanbeylide oturuyorum bu çevrede toki evleri varmı nasıl ev alabilirim neyapmam lazım

 39. hasan çınar diyor ki:

  slm tekirdağ merkez toki kayıtları ne zaman başlıyor.başvurmak istiyorum bilgilendirirseniz sevinirim.

 40. selen diyor ki:

  slm.tekirdağ 2+1 toki evleri kaç metrekare?merkezde başlancak olan varmı?başvurular nezaman?

 41. ahmet çelen diyor ki:

  ANADOLU VE AVRUPA YAKASINDA 2+1 DAIRE ALMAK ISTIYORUM 15000 PESIN AYLIK 800 TL ODERIM BILGILENDIRILMEK ISTIYORUM

 42. zühal diyor ki:

  iyi günler ben ben ankarada 1+1 ev almak istiyorum dulum ama şu an izmiede ikamet ediyorum. ama ankaraya taşınıcam 1 yıl ankarada ikamet etmek zorunlumu çok çaresizim ve bu eve çok ihtiyacım var.

 43. zühal diyor ki:

  bana bilgi verirseniz çok sevinirim saygılarımla.

 44. ümran diyor ki:

  merhaba tokinin istanbulda anadolu yakasındakı(altunizade) konutları hakkında bılgı almak ıstıyorum.. ödemelerı nasıl olucak kuraya nasıl katılabılırız.. nereye basvuru yapmamız gerekıyo… bılgılendırırsenız çok mutlu olurum…

 45. gülsime dağaşan diyor ki:

  slm istanbul anadolu yakasında kampanya varmı varsa nasıl bilgi alabilirim yardımcı olursanız cok sevınırız.

 46. serpil keke diyor ki:

  merhab erzurum toki kayıtları nezaman ve nerde başlıyor ayrıca eşinden ayrılmış çalışan bayanlarada ayrcalık tanılıyomu bilgilendirirseniz sevinirim.

 47. serpil keke diyor ki:

  merhaba erzurum2011 toki kayıtları ne zaman nerde yapılacak bilgilendirirseniz sevinirim ben eşimden ayrıyım 6yaşında bir oğlumvar çalışıyorum sizden uygun taksitle bir ev istiyorum allah rızası için enkısa zamanda bana bi bilgi verirseniz çok sevinirim cvbınızı bekliyorum tşk.tlf 05313309902

 48. Yiğit Erdoğan diyor ki:

  Toki’nin Ümraniye’de bulunan konutlarına taksitle girmeyi planlıyorum.Aylık taksit tutarları ve M2′ler hakkında bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

 49. cihan kılbaş diyor ki:

  iyi günler ben anadolu yakasında pendikte ikamet etmekteyim bu civarlarda projeleriniz var mı?

 50. DEVRİM ÇOBAN diyor ki:

  istanbul anadolu yakasında yapılacak konutlardan haberdar olmak istiyorum

 51. burcu afşar diyor ki:

  meraba ben Erzurum merkezde toki inşaatı yapılacak mı onu öğrenmek istiyorum .Ayrıca kayıtlarının ne zaman nerede ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyorum ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyorum bilgi verirseniz sevinirim .

 52. çetin altay diyor ki:

  merhabalar 830 maaş gelirim var bağcılarda toki den ev almak istiyorum, almak için ne yapmamız gerekiyor, bilgileriniz bekliyoruz..

 53. HAKAN diyor ki:

  merhaba:
  ben annem ve kız kardesımle beraber yasıyorum. annemle babam 15 yıl once ayrıldılar. bunun ıcın beraber yasıyoruz. kız kardesımle ben calısıyoruz. ıst. avrupa yakasındakı tokının yenı ev projelerı hakkın da bılgı almak ıstıyorum.yardımcı olursanız sevınırım.sımdıye kadar odedıgım kıra paralarını tokıye yatırsaydım su an ev sahıbıydım heralde. ılgılenırsenız sevınırım.
  tesekkurler.

 54. gulya diyor ki:

  Merhabalar
  ben istanbul toki evlerinden ev almak istiyorum ne yapmamız gerekiyor lütfen bilgilerinizi bekliyorum

 55. aysel demir diyor ki:

  merabalar istanbul avurupa yakasında ikamet etmekteyim bu yakan toki evi almak istiyorum nasıl alabirim ? gerekli koşullar nelerdir? bigi verirseniz sevinirim

  saygılarımla

 56. m aktaş diyor ki:

  tokiden ev satın almak isteyenlere uyarı tokinin yapıldığı araziler dondurulmuş şahsi mallar olduğu devlete kullanmak için 20 yıl gibi bırakıldığı ve bumalların gercek sahibi 20 yıl sonra ortaya çıkabilir.budairelere.devlet tapu verivor .20 yıl sonrasına savaş çıksın diye.akp toki yapma peşinde değil 20 yıl sonra savaş çıkarma peşinde.

 57. mihriye.a diyor ki:

  istanbulda geçiçi tapu verilmesi belediyece bumallar kullanılmak için 20.30 yıllığına devlete teslim edilmiş şahsi mallar olduğu bilinmeli.akpnin bumalları gerçek sahiplerine para kazan mak için kendine taht kurmak için sattığını biliyormuydunuz .özel yetkili savcıların bu malları gercek sahiplerinden ve halktan sakladığını .araştırın bulursunuz.

 58. yunus diyor ki:

  slm ben istanbulda çalışmakdayım ikametim istanbulda 5 yıldır buradayım ama ben memleketim erzurumda ev almak istiyorum palandöken,yakudiye,yıldızkent buralarda toki yapımı başlayacakmı alma imkanım varmı 2+1 lere nekadar toplu para alıyorlar bide ben bekar olduğum için sorun olurmu

 59. hatice g diyor ki:

  trabzon bahçecikten yada pelitide yapılaak olan tokiden almak istiyorum nasıl olacak ne yapmam gerekiyor

 60. yıldız ö diyor ki:

  istanbulda ikamet ediyorum 2011 toki projesine katılmak istiyorum istanbulun hangi semtinde yapım var bilgi almak istiyorum toki evlerine katılmak istiyorum kiracıyım zor geciniyorum .eğer bu uygulamaya katılırsam inşallah bir evim olmuş olacak sonunda allahın izniyle inşallah

 61. Büşra Tepedelen diyor ki:

  İzmir 2011 toki başvuru veya toki evleri hakkında bilgi istiyorum nerelere başvurabiiriz?.

 62. abdulhakim ESER diyor ki:

  ben anadolu yakasında toki evlerinden birini nasıl alabilirim

 63. ummu cesen diyor ki:

  denızlı tokı evlerı ucler ve 1200evler mevkınde baslanacagı soylenıyor dogrumudur dogruysa yazılımlar nezaman baslıyor katılmak ıcın neler gerekıyor ve odemelerı nasıl olacak

 64. yalçın genç diyor ki:

  İstanbul anadolu yakasında az peşinatlı geri kalanı taksitli ev almak istiyorum. Projeler hakkında bilgi rica ediyorum.

 65. Aynuryazgan diyor ki:

  BENDE İSTANBULDA OTURUYORUM.AZ PEŞİN VERİP GERİ KALANINA TAKSİTLE EV ALMAK İSTİYORUM.BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.İSTANBUL TERCİHİMDİR.

 66. Aynuryazgan diyor ki:

  tokiden az peşinat verip geri kalanına taksitle ev almak istiyorum

 67. rıdvan diyor ki:

  ist da yeni konut projesi varsa lutfen bilgi veriniz.

 68. makbule diyor ki:

  ıstanbul anadolu yakasında az pesınatlı gerı kalanı taksıtlı ev almak ıstıyorum .projeler hakkında bılgı rıca edıyorum

 69. hasan aksak diyor ki:

  ben altunizade toki evleri fiyat aralığı hakkında bilgi almak istiyorum ne zaman satışa sunulacak ve kura ilemi olacak.

 70. bekir gunes diyor ki:

  malatyaliyim italyada yasiyorum.ama durumum iyidegil birtek babam ve kardesim var.babamin eviyok kardesim okuyor bende bir ev alma sevdasiyla geldim ama buranin durumu daha kotu aldigimizi kiraya faturalara odeyerek kazancimizda oylece gidiyor.yardimci olursaniz malatya merkezden bir ev imkani olursa babami kardesimi ve ben kendi ailemnen biraraya gelmek istiyorum.babam suan istanbulda kirada kaliyor.annem yok yanliz biran once birlesmek istiyorum.yardimci olursaniz memnun olurum.saygilar..

 71. rıdvan sezen diyor ki:

  selamlar, istanbulda toki ye ait yeni konut projesi varsa lutfen beni bilgilendirin. Allaha emanet olunuz. Tel 0543 741 18 49

 72. SUZAN ULUKULU diyor ki:

  ben engelliyim kızımda engelli bana kimse ev vermiyor engelli olduğum için aktebede yapılacak toki evlerine baş vuru yapmak istiyom birikimim yok yanlız bana yardımcı olsanız sevincem saygılarımla

 73. mehmet diyor ki:

  slm bn kahramanmarasta oturuyorum ayda 100 tlye toki ev verecekmis bende almak istiyorum evim yok evliyim birde oglum var biride dogmak uzure ne olur bize yardim edin kayit nerde yapiliyor

 74. mehmet ali yayla diyor ki:

  mrb ben istanbulda ki tokki evleri için başvuru yapmak istiyorum 3 senelik evliyim ve nerden ve nasıl başvuru yapacağım hangi tarihler de başlayacağınaa dair bir fikrim yok bana yardımcı olursanız çok sevinir teşekürler

 75. mehmet ali yayla diyor ki:

  mrb benn istanbuldan yazıyorum 3 senelik evliyim ve ev almak istiyorum bütçemi aşmayacak ve benizor durum da brakmayacak taksitlerle toki için nereye başvuru yapmam gerekiyo ve nasıl başvuru yapabilkirim bana yardım cı olabilirmisiniz

 76. Zafer diyor ki:

  Slm ben istanbul avrupa yakasında oturuyorum. Avrupa ve Asya tarafı farketmez. Bunla ilgili yapılacak toki evleri ile ilgili bilgilendirmek istiyorum. En yakın zamanda ulaşırsanız sevinirim.
  Saygılarımla…

 77. metin tanık diyor ki:

  merhaba ben sakarya toki evlerinden ev almak istiyorum gereken koşullar neler aylık ödeme ne kadar bilgi almak istiyorum şimdiden teşekkürler..

 78. nurgül diyor ki:

  slm ben kastamonuda yapılacak toki ve başvuru şartları hakkında blgi almak istiyorum nereye başvuracam nasıl olacak olacak mı kastamonuda onuda bilmiyorum çok tşk ederim şimdiden

 79. fatma soğukoğlu diyor ki:

  ESSELAMÜ ALEYKÜM.
  31 mayıs 2011
  ben istanbul üsküdarda yaşayan 53 yaşında
  özürlü bir vatandaşım.altunizadede yeni yapılan toki konutlarından veya bu civarda ki tokilerden bir ev almak istiyorum.emekli öğretmenim.toki konutlarını çok beğeniyorum.bundan sonraki hayatımı iyi bir evde yaşayarak geçirmek istiyorum.yardımcı olursanız çok makbule geçer.şimdiden teşekkürler.
  saygı ve sevgilerimle.

 80. ayten diyor ki:

  slm ben ankara balgatta oturuyorum iki çocuk annesiyim eşimden ayrıyım bütçemi aşmayacak ayda 100 tl taksitle ev sahibi olmak istiyorum şu anda kirada oturuyorum oturduğum eve yıkım kararı geldi iki çocuğumla sokakta kalcam ankarada ve civarında toki evleri varsa bende almak istiyorum bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim

  saygılarımla

 81. ZELİHA diyor ki:

  Burdur ilinde yapılacak olanlar konutlar kaç metrekare ve ne zaman yapılacak… Bir de evi olanlar girmesin istiyorum. Toki bir ayrıcaklık yapıp öncelik hakkını bizlere yani hiç evi olmayanlara tanısın istiyorum. selamlar

 82. ihsan diyor ki:

  slm ben ızmır karsıyakda oturuyorum.esımle bır evde ıkı kısıyız.ıkımızde calısıyoruz.tokı konutlarınıza bızde basvurmak ıstıyoruz.bu konuda benı bılgılendırırsenız sevınırım.0536 260 1997 ben pek nete takılmadıgım ıcın zahmet ararsanız sevınırım.sımdıden tesekkurler

 83. ercan diyor ki:

  yeni evlenecem madi durumum iyi deyil nasıl ev alabilirim yardımcı olursanız cok sevinirim ne zaman basvurmam gerekiya şartlar nasıl istanbul

 84. dilek diyor ki:

  izmir karşıyakada yaşıyorum toki evlerine evleri olan lütfen alınmasın ben 25yıldır çalışıyorum ve 41yaşındayım aldığım maaşla ev alma şansım yok ama toki eminim benim gibi olan insanlara bu şansı tanısın evleri olan insanlarda olmayana fırsat versin.lütfen dikkate alınsın bari hiç evi olmayanlar ev sahibi olsun teşekürler allah herkesin gönlüne göre versin….

 85. neslihan diyor ki:

  merhaba ben ordu fatsada oturuyorum ailemle ev sahibi olmak istiyorum bütçeme uygun yani ayda 250 tl taksitle ev sahibi olabilirmiyim yardımcı olursanız çok memnun olurum birde ikamet ettiğimiz il dışında ev alma şansımız varmı şimdiden teşekkürler

 86. ARZU diyor ki:

  merhaba İzmir in Çiğli ilçesinde toki evleri yapımına başlanacak diye duydum.Bu konuda bilgi verebilirseniz sevinirim.Ayrıca ödemeler konusunda da bilgi almak istiyorum.Teşekkürler.

 87. meryem yılmaz diyor ki:

  merhaba ben izmirde oturmakta olan iki çocuklu eşinden ayrılmış özürlü bir bayanım çocuklarım okula gidiyorlar emekli maaşımla çok şükür geçinip çocuklarımıda okutmaya çalışıyorum 20 seneden beri 2 odalı bir evde oturuyorum artık bende ev sahibi olmak istiyorum toki den ev almak için kaç kere müracaat ettiysem ne açık satışta nede kurada alamadım bankanın önünde kuyrukta beklerken evleri olanlarında baş vurduklarını fark ettim ben izmir içinden evalmak istiyorum ne yapmam gerekir.

 88. meryem yılmaz diyor ki:

  merhaba ben izmirde oturmakta olan iki çocuklu eşinden ayrılmış özürlü bir bayanım çocuklarım okula gidiyorlar emekli maaşımla çok şükür geçinip çocuklarımıda okutmaya çalışıyorum 20 seneden beri 2 odalı bir evde oturuyorum artık bende ev sahibi olmak istiyorum toki den ev almak için kaç kere müracaat ettiysem ne açık satışta nede kurada alamadım bankanın önünde kuyrukta beklerken evleri olanlarında baş vurduklarını fark ettim ben izmir içinden evalmak istiyorum ne yapmam gerekir.NOT 10 milyar pşinatım var taksitle almak istiyorum

 89. mavera diyor ki:

  Merhabalar;
  Kartal-İST da oturuyorum.4 çocuk annesiyim.Dulum
  bende ev sahibi olmak istyrum.çocuklarımın sahesinde ayaktayım ve hiçbir gelir kaynağım yok.
  Bu konuda bana yardımcı olmanızı rica ediyorum.

  Teşekkürler

 90. FİRDES KAZAN diyor ki:

  SELAMLAR.BEN FİRDES KAZAN . DUL BİR BAYANIM.5 ÇOCUĞUM VAR.HEPSİ EVLİ VE ARRI İKAMET ETMEKTEDİRLER. BEN EŞİMDEN AYRI YAŞAMAKTAYIM.EMEKLİ MAAŞIM VAR.EN KÜÇÜK BİR DAİRE TALEBİNDE BULUNMAKTAYIM.TARAFIMA BİLGİ VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.

 91. FİRDES KAZAN diyor ki:

  SELAMLAR.BEN FİRDES KAZAN . DUL BİR BAYANIM.5 ÇOCUĞUM VAR.HEPSİ EVLİ VE ARRI İKAMET ETMEKTEDİRLER. BEN EŞİMDEN AYRI YAŞAMAKTAYIM.EMEKLİ MAAŞIM VAR.EN KÜÇÜK BİR DAİRE TALEBİNDE BULUNMAKTAYIM.TARAFIMA BİLGİ VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.

  İSTANBULDAN İSTİYORUM.KAYIŞDAGINDA OTURUYORUM

 92. şenol loş diyor ki:

  merhaba ben şenol 30 yaşındayım istanbul eyüp-yıldıztabyada kirada oturuyorum 2 çocuk babasıyım.1000 lira maaşla çalışan bir işçiyim.topçulara bir vesaitle gidebileceğim uygun fiyata tokinin evlerinden kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorum.bizim gibi kirada oturanlarada bir ayrıcalık yapılmasını istiyoruz.bizlerde ev sahibi olmak istiyoruz.ne olur bizi dikkate alın.ve mesajımıza kulak verip bizleribu konuda bir haberdar edin.gerekirse her kesin numaraları sizlerde kayıtlıdır bizlere tel. tokinin yaptıkları ve yapacakları evler konusunda sürekli bilgilendirebilirsiniz.ve beni bu konuda bir haberdar ederseniz seviniriz saygılarımla….. 05352943898-05336625560 senol_los@hotmail.com

 93. mine karakoç diyor ki:

  merhaba bende istanbulda ikamet ediyorum 3 çoçuk sahibiyim toki inin imkananlarından yarralanmak istiyorum bende ev sahibi olmak istiyorum büçeme uygun odeme koşuluyla tokiden ev almak istiyorum kira öder gibi odemek istiyorum nerden bilgi alabiliriz.

 94. mine karakoç diyor ki:

  merhaba bende istanbulda ikamet ediyorum 3 çoçuk sahibiyim toki inin imkananlarından yarralanmak istiyorum bende ev sahibi olmak istiyorum büçeme uygun odeme koşuluyla tokiden ev almak istiyorum kira öder gibi odemek istiyorum nerden bilgi alabiliriz.18 seneden beri kiradayım bodrum katta kiracıym 400 tl kira veriyom rutubetli artık kendi evimn olmasını istiyorum acil ulaşırsanız bana sevirim.YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

 95. ramazan saygı diyor ki:

  iki ay önce özürlü kadrosunda sınavla devlet memuru oldum yüzde 45 zihinsel özürlüğüm ankarada ailemle birlikte oturuyorum özürlüler için toki evleriniz yapılacakmı yapılacak ise nezaman başvurablirim neler şartlarınızı öğrenebilirmiyim

 96. Leyla Capar diyor ki:

  2 çocuğum var. Ev sahibi olmak istiyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler..

 97. SEDA YAZGAN diyor ki:

  malatyada toki konutlarınA NE ZAMAN BAŞLIYOR 2011 HAZİRAN 21DE VAR DİYE DUYDUM DOĞRUMU?YAZARSANIZ SEVİNİRİM

 98. mustafa diyor ki:

  s.a 30 yıldır istanbul bağcılarda ikamet etmekteyim 10 yaşında 100%100 özürlü çocuğum var kirada oturuyorum ve kendime ait hiç birşeyim yok istanbulda tokinin yaptığı evlerden bitane almak istiyorum ne şartlarda nasıl ödemelerle ve nerede alabilirim geniş bilgi nereden edinebilirim beni aydınlatırsanız sevinirim teşekkür ederim

 99. emel diyor ki:

  merhaba gaziantepdeki etilerdeki evlerin satışı ne zaman başlıyor bildirirmisiniz teşekkürler

 100. emin bayrak diyor ki:

  ben devlet memuruyum erzurum merkezde tokide üç artı bir daire almak istiyorum devam eden yada yapım aşamasında olan yada yapılacak olan dairelerden biri olabilir ilğiniz için teşekkürler

 101. Sabiha Sel diyor ki:

  Eşimle İzmir Gaziemir de ikamet ediyoruz. Kira öder gibi ödemelerle ev almak istiyoruz. İki yıllık evliyiz milyonlarca kez taşındık 9 aylık bebeğimizle. Yardımcı olup bilgiledirirseniz seviniriz. teşekkürler

 102. okan diyor ki:

  Ben tokinin kayserden daire almak istiyorum bilgilendirirseniz memnun olurum avrupada yasiyorum
  saygilar

 103. ısmaıl sısman diyor ki:

  meraba ben darıca da ıkamet etmekteyım abım ve annemle 3 kısı kıradayız gebze ve cevresı ndekı tokı evlerınden satın almak ıcın bılgıye ıhtıyacım var babam rahmetlı ve abımle ben asgarı ucrete calısıyoruz annem calısmıyor ve emeklı degıl

 104. sevgi diyor ki:

  merhabalar malatyada toki yapılacakmı tekrardan yoksullar için ayda 100 taksitli olan başka toki faaliyetler olucakmı ev almak istiyorum lütfen bilgilendirirseniz.. saygılar

 105. Dilek diyor ki:

  MERHABA,

  BEN İST.ANADOLU YAKASINDA OTURUYORUM.EV ALMAK İSTİYORUM BAŞVURU YAPAMIYORUM.BAŞVURU HAKKINDA YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDERİM.

  İYİ ÇALIŞMALAR

 106. DİLER diyor ki:

  MERHABA
  BEN İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA OTURUYORUM EV ALMAK İSTİYORUM.TELEFON NUMARASINI BULAMIYORUM. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM…

 107. seher diyor ki:

  ben istanbulda 6 yıldır yaşıyorum kızımla beraber ! kızım okuyo başka kimsemiz yok istanbul avrupa yakasına bi ev almak çok istiyorum ufak ama nasıl ? acaba dul bayanlara ve ayriyetten çocuğu varsa kolaylıklar sağlıyormusunuz? nasıl ve nerde başvurmalıyım?çalıştığım işte sigortam var! şimdiden teşekkür ediyorum

 108. gökhan diyor ki:

  merhabalar istanbul andolu toki yapılacakmı tekrardan yoksullar için ayda 100 taksitli olan başka toki faaliyetler olucakmı ev almak istiyorum lütfen bilgilendirirseniz sevinirim.

 109. neriman kabasakal diyor ki:

  ben kayseriden yorum yapıyom tokini 2011 kaçırmak istemiyom bana yardım edin lütfen ben baş vuruları bilmiyom ne olur bana ulaşın benim de evim olsun 3 çocuk annesiyim binada görevliyik yapıyok bekliyom sizi allah rıza sı için

 110. ayten diyor ki:

  mrb,ben ist anadolu yakasında ailemle yaşıyorum,bulgaristan göçmeniyiz 90 senesinde geldik ve ozmandan bu yana ev sahibi olamadık artk bi evimiz olsun istiyorum.bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyorum nasıl ev sahibi olabiliriz

 111. yılmaz özsaraç diyor ki:

  mrb istanbul anadolu yakasında yapılacak olan yeni konut larınızdan başvuruda bulunmak için konut başvuru başladıgında sizlerden bilgi rica ediyorum ve nasıl başvuru yapa biliriz nasıl ev sahibi ola biliriz saygılarımla yılmaz özsaraç

 112. neslıhan diyor ki:

  merhabalar ben ızmırde yapılan tokının alt gelır gurubu evlerının nerelerde oldugunu ve nasıl basvuracagımızı oğrenmek istıyorum nasıl ev sahıbı olabılıriz bılgı verırsenız cok sevınırım ılgınıze tesekkurler.

 113. ayşe diyor ki:

  ben 10 senedir istanbulda oturuyorum kirada ama biz bir türLü ev sahibi olamadık artık bizde ev sahibi olmak isiyoruz bize yardım ederseniz bu konuda sewinirim

 114. hande diyor ki:

  ben hande izmirden malatya toki evleri nerede ve hangi tarihte tekrar toki başvuruları yapılacak

 115. aynur diyor ki:

  ben sizden k maraştaki toki evlerine nasıl müracat edilir nerden yardım alabilirim eşimden ayrıyım annemlerle kalıyorum benimde bir evim olsun bana yardımcı olun allah rızası için saygılarımla

 116. aladdin aktaş diyor ki:

  erzincan merkezde yeni bi çalışmanız varmı saygılar

 117. Memik Yeter diyor ki:

  Sayin Toki yetkilileri ben almanyada artik calismiyorum fakat nasip olursa ki insallah bir kac seneye kadar vatanima temelli dönmek istiyorum ama gönlüm tokinin 3+1 bir bna satin almak istiyorum bu binayi mümkünse gaziantep,in sahinbey ilcesi tarafindan almak istiyorum tabiki mümkün mertebede banka kredisi ile acaba sartlar asgari tarife üzerinden ne olabilir benim yasim 57.Eger bir cevap verirseniz cok memnun olurum,cok tesekkürler simdiden.

 118. gülcan diyor ki:

  69 yaşında bir annem var dul maaşı almakta Ankara’da yaşıyor tokinin 1+1 evlerine girmek istiyor nereye başvurucak teşekkürler

 119. RECO diyor ki:

  merhaba toki 100 tl taksit le evlenmemiş gençlere ev verme projesi nezaman başlıyo ankarada.nasıl müracaat etcem yardımlarınız için sağolun.

 120. hakan kartal diyor ki:

  merhaba ben hakan evlenme aşamasındayım ama evim yok toki sayesinde ev sahibi olmak istiyorum…istanbul anadolu yakasında ikamet etmekteyim.anadolu yakasında neresinde toki projeleri var bu konuda aydınlatırsanız sevinirim…teşk.ederim…

 121. dilek diyor ki:

  iyi günler ben 2011 bitlis tatvandaki toki evlerine başvurmak istiyorum uygun fiyatlı aylık 300 ya da 350 60 ay vadeli evleriniz var mı yardımcı olursanız sevinirim…

 122. enıs kose diyor ki:

  merhaba ben ev almak ıstıyorum samsun tokıden ne yapmam gerekıo kımınle gorusmem gerekıo evlenecegım ev sahıbı olmak ıstıyorum bana yardımcı olurmusunuz

 123. admin diyor ki:

  toki evleri hakkındaki son satışlar ve iletişim numaraları aşağıdaki linkte verilen gibidir.

  yeni gelişmeler oldukça bilginize sunulacaktır.

  http://www.tokievleri.org/toki/toki-2011-2012-guncel-fiyatlari.html

 124. muharrem diyor ki:

  slm ben kastamonu da yapılacak olan toki evleri hakkında bilgi almak istiyorum,evler kaç metrekare olacak ne zaman yapılacak,kayıtlar ne zaman başlıyor,ve kayıt şartları nelerdir.simdiden teşekkür ediyorum.

 125. Iren Manuela Pak diyor ki:

  Merhabalar,
  Malatya merkez de ikamet ediyorum. Toki evlerine başvurusunda bulunmak istiyorum ama nerde nasıl ve nezaman bilmiyorum. Eşimden 10 sene den beri ayrıyım (boşanma davası açmadığım halde) ve 15 yaşında bir oğlum var. Özel sektör de çalışıyorum SGk lı olarak. Bu şartlar altında başvurabilirmıyım ?
  Gelecek cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum

 126. hayriye diyor ki:

  ist ikitelli de toki evleri için başvuru yapmak istiyorum şartlar nelerdir nasıl başvura bilirim

 127. ayten diyor ki:

  hiçbir gelirim yok tokiye yazılmak istiyorum bilemiyorum evim yok annemin evinde tek odalı evde oturuyoruz 100tl taksitle tokievi varmış yazılmak istiyorum lütfen bana bir bilgi veya açıklama yapınız.

 128. 05352833187 diyor ki:

  ERZURUM.YAKUTİYEİLCESİNDE.OTURUYORUM.TOKİDEN.1.ZEMİNKAT.İSTİYORUZ.EVYOK.DİYOR.BANKALAR.EV.USTUMUSE.UCACAK.HERYAGIŞTA.USTUMUZEDAMLİYORNEREYEBAŞVURACAGİM.LUTVENBANAYARDIMCI.OLUNUZ.PEŞİNATIDAODİYECEYİZ.TAKSİTLERİDE.TEŞEKKURLER

 129. yılmaz diyor ki:

  eseskişehirde oturuyorum ev almak istiyorum bana yardım ede bılirmisiniz numaram 05368854543h ayırlı calışmalar

 130. yeşim diyor ki:

  merhaba istanbul avrupa yakasında oturuyorum toki 2012 kayıtları ne zaman başlayacak ve ne gibi şartlar bu konularda yardımcı olmanızı rica ediyorum ev almak istiyoruz

 131. halise ersoy diyor ki:

  ssk dan dul maaşı alıyorum iki kız yetimim var peşinatsız ev istiyorum bana yardımcı olurmusunuz üsküdar çengel köyde oturuyorum10 yıldır 400 ytl ödeyebilirim nerden başlanır hiç bilmiyorum banayardım edin tel nom 0216 462 32 08

 132. fatma yılmaz diyor ki:

  merhabalar ben İstanbul Ümraniye’de yaşıyorum. TOKİ’nin bu bölgedeki konut projeleri ile ilgili bilgi almak istiyorum. bildiğim kadarıyla henüz inşaat aşamasında birkaç proje var bunların ne zaman biteceğini ve satışa ne zaman verileceğini öğrenmek istiyorum. bu konuda beni bilgilendirir misiniz. ayrıca genel olarak fiyatlar ve ödeme koşulları hakkında bilgi almak istiyorum.

 133. mevlude diyor ki:

  merhaba istanbul kayabaşından iki daire almak istiyorum bildiğim kadrıyla tokiden 1 daire alınabiliyordu sormak istediğim bir kişi iki daire albalılırmı .teşekkürler…

 134. levent diyor ki:

  selam toki istanbulda avrupa yakası malum raporum var birşey anlamadım nasıl oluyor bize ucuz veriyorlarmış diyorlar doğrumu nasıl oluyor

 135. ALİ KALMAZ diyor ki:

  Merhaba ben ali aslen bilecik ilinin osmaneli ilçesine bağlı olan ciciler köyünde ikameti bulunan 30.08.1985 doğumlu 26 yaşında biriyim.. Fakat hayat şartlarından dolayı mazlum 1 yıldır istanbulda yaşıyorum.. Kağıthanede bir pansiyon odasında kalıyorum.. Toki’nin başlatmış olduğu bu kira öder gibi ew sahibi olma kampanyalarından faydalanmak istiyorum.. Acaba nasıl başvuru yapabilirim ve bu hakka sahipmiyim.. Beni bu konuda üstün bilgilerinizle bilgilendirirseniz çok memnun kalırım.. Allah başta siz bizi bilgilendirinler olmak üzere sonra bu projede emeği geçenler tüm herkesten razı olsun.. Yüce rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun.. Teşekkür ederim..

 136. ali güven diyor ki:

  38yaşındayım evli 2cocuk babasıyım fabrikada 12yıldır sigortalı calışmaktayım adanada kirra öder gibi ev sahibi olmak istiyorum peşinat verebilirim ne yapmam lazım nereye baş vurmam lazımm .Teşekür ederim…

 137. gülnar diyor ki:

  Slm ben istanbulda yaşıyorum hiçbir gelirim yok evim yok kiradayım 2 çocuğum var eşimden ayrıldm 100tl taksitle toki evlerine yazılmak istiyorum lütfen bana bir bilgi veya açıklama yaparsanız memnun olurum.

 138. nafi diyor ki:

  toki altunizade evlerini nasıl alabılırım nasıl odeyebılırım nereye basvurmalıyım bunla ılgılı bılgı almak ısterım tesekkur ederım basarılar dılerım

 139. ahmet uzunyol diyor ki:

  ben iki buçuk yıldır ikamet ediyorum 28 yaşındayım 7 yaşında bir oglum var 850 tl maaş alıyorum sigortam yok toki evleri şartnamesini okudum 30 yaş ve üzeri diyor bende tokiden ev almak istiyorum nasıl evsahibi olabilirim bir açıklama yaparsanız memnun olurum

 140. sevılay çakır diyor ki:

  merhaba ben sevılay çakır ben gıresun tokı evlerı hakkında bılgı almak ıstıyorum fıyatları ne kadar taksıtlerı ne kadar odemelerı nasıl yapılıyo kac senede bıtıyo ılk basta nekadar toplu para verılıyo ve bıde kurada cıktıkdan sonramı taksıtler verılmeye baslıyo yoksa evler bıttıkten sonra oturmaya baslayıncamı taksıtler baslıyo bnların cevabını alabılırsem cok memnun olurum ıyı gunler.

 141. kenan özdemir diyor ki:

  istanbul anadolu yakasında 2011 2012 yılında toki alt gelir grubuna yönelik konut projeleri olacakmı bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim teşekkür ederim

 142. sevinç küçük arslan diyor ki:

  merhabalar ben istanbul avcılar oturmaktayım.toki kayabaşı konutlarından daire almak istiyorum şu ana öyle bir imkan varmı peşinatta verebilirim.bilgi vermenizi rica ederim.

 143. mithat görmüş diyor ki:

  merhaba ben mithat izmir çiğlide toki evleri varmış her kafadan bir ses net bir şey öğrenemedim peşinat ne kadar nereye başvurmam gerekiryardımcı olursanız sevinirim iyi günler…

 144. emin demirel diyor ki:

  esselamu aleykum ben memurum kastamonudakı tokıden nasıl ev alabılırım 20 bin peşin ayda 1000 tl taksitle kac lıraya kaç vadeli olur bana kaçlıraya mal olur yani şartlar nasıl hepsini soylersenz memnun olurum.şimdiden allah razı olsun

 145. sevgi diyor ki:

  merhaba ben kocaeli gebzede oturuyorum kirazpınarda yapılacak olan toki konutları hakkında bilgi almak istiyorum şehit kızı olarak başvuru yapacağım ama gelirin 1.600 olma şartı var benim aylık şehit maaşım 750 tl bu maaşla başvuru yapabilirmiyim Ziraat Bankasından 55 tl kredi çekme hakkımız olduğunu biliyorum ancak; evlerin fiyatları ne kadar, ödeme şekli nasıl, oturma şartı aranıyomu,evin fiyatı krediden daha fazla olursa geri kalan miktar nasıl ödenir bunların bilgilerinide verirseniz çok memnun olurum.şimdiden teşekkürler

 146. mikayil tasdan diyor ki:

  mersinde toki ev varmı bende kamuda calışıyorum kirada oturuyorum taksit 300 ödüyorum 1+1 ev almak istiyorum nasıl olsa bankada otomatik talımata bulunuyorum her ayın 15 maşımda 300 kesiliyor eger tokıde ev alsam 400 kesilsin ama mersinde istiyorum ev saygılar?

 147. mikayil tasdan diyor ki:

  birde herkes diyorki peşinat sız kira oturur gıbı ev sahıbı olun dıyor dogrumu eger öylese çok güzel

 148. haydar varol diyor ki:

  ankara sıncan ilçesinde oturuyorum ev sahibi olmak istiyorum 1000tl maaşım var ama nasıl bılmıyorum

 149. mediha diyor ki:

  merhaba kartal civarında toki evleri yapılıcak mı? nasıl katıla biliriz nereye başvurmamız gerekiyor?bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden tşk

 150. necmettin naz diyor ki:

  ben elazığ merkezde oturuyorum.tokinin yeni bir projesi var mı 3.1ev yapılacakmı bilgi istiyorum.lütfen başvuru için ne yapmam gerektiğinide bilmiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim.

 151. Sefa diyor ki:

  Şuan Adana’da yeni bir toki projesi varmı? Varsa, ödeme şartları nelerdir. 3+1 ve 2+1 şartları ne olur.

 152. mevlüt diyor ki:

  merhabalar ben siirt ten fakat siirt toki evleri hemen hiç yok diyebilir şekilde var. siirt te toki evleri olmadığı için başka şehirlerden müracaat etme şansım var mı acaba. Veya siirt te toki evler yeniden yapılacak mı

 153. gönül diyor ki:

  izmirde 58yaşında dul emekli yaalnız oturuyorum kiracı olmak çok zor benimde evim olsun istiyorum nerde olursa olsun ama öncelik
  aliağa ve çiğlide toki yapılacakmış diye duydum aslı varmı varsa nasıl başvuru yapcaz ödeme koşulları nasıl ilgilenirseniz sevinirim

 154. naci bayat diyor ki:

  ist esenyurtta 7 nufuslu bir alimle kiracı olarak oturmaktayım benimde uygun koşullarla kira öder gibi bir evim olsun istiyorum bana bu konuda ilgililerin yardımcı olmasını istiyorum saygılarımla 0542 3302968

 155. SONGÜL ŞİNGİN diyor ki:

  MERHABA BEN UŞAKLIYIM AMA ÇALIŞMAK İÇİN MUĞLA FETHİYE YE GELDİM EŞİMDEN AYRILDIM TEK BAŞIMA YAŞIYORUM VE ASGARİ ÜCRETE ÇALIŞIYORUM UŞAK TA 100 TL TAKSİTLE EV ALMAK İSTİYORUM NASIL NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

 156. hümeyra diyor ki:

  erzurum palandöken tokilerine başvurmak istiyorum.gerekli bilgi için ilgilenen kişi veya kişilerin telefon numarasını verirmisiniz

 157. OLCAY diyor ki:

  Merhaba ben ve oğlum ist yaşıyorum eşim yok ve ben kıra vermekten bıktım bizim gibi olanlara nasıl yardımcı olacak tokı nasıl yurtdışında dul ve cocuklu bayanlar öncelik tanıyorlar bizde tokıden ve devletten bunu istiyoruz dul ve eşi olmayanlara öncelik tanınsın.tşk

 158. OLCAY diyor ki:

  Merhaba ben ve oğlum ist yaşiyoruz benım tek istedigim dul ve cocuklu bayanlara toki ve devlet öncelik tanyıp bizim gibi kişileri ev sahibi etmeleri asgari ücret alıp hem kira hemde gecinmek cok zor nasıl yurtdışında dul ve cocuk lara öncelik tanınıyor bizde onu istiyoruz tokı ve kiptaş gibi konutlardan yine zengınler faydanıyor ama bunu kimseler görmüyor lütfen bir araştırma yapın.tşk

 159. yıldız öztürk diyor ki:

  MERHABA BEN İSTANBUL KARTALDA İKAMET EDİYORUM EŞİMDEN AYRILDIM.2 COCUK SAHİBİYİM.TOKİNİN YOKSULLARA YÖNELİK 100 TL KİRA İLE EV SAHİBİ YAPICAĞINI DUYDUM.
  BU EVLERE NASIL SAHİP OLUNUR VE NELER YAPMAMIZ GEREKTİĞİ HAKKINDA BİR BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİZ.İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.SAYGILARIMLA…

 160. Busra diyor ki:

  Altunizade toki fiyatlar ve odeme kosullari hakkinda bilgi almak istiyorum.

 161. rem diyor ki:

  mrh bne istanbulda 3+1ev almak istıyorum ancak tokının nerelrde ev yaptırdıgıklarını takıp edemıoruz ve bu kura cekılıslerıne nasıl katılıcaz ve nerelrde cekılolar ön peşinat nekadar olacak taksıtlerı ne olacak hıç bir fikrinmiz yok yani

  1. admin diyor ki:

   detaylar için istanbul toki evleri kategorisine bakabilirsiniz.

 162. hatice diyor ki:

  lütfen… Okuyun ben ankarasincanda ikametgah etmekteyim ankara projelerinde erkenbilgi almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

  1. admin diyor ki:

   şu anda tokinin sincan da bir projesi bulunmamaktadır. ancak güncel ankara projeleri hakkındaki gelişmeler sitemize eklenecektir.uygun kategorileri takip etmenizi tavsiye ediyoruz

 163. İsmail diyor ki:

  Merhaba tokilerden ev almak için ne yapmam gerekio acaba başvurular için ne yapmam gerekio blgi vereblrmsniz

 164. harun çadır diyor ki:

  istanbul avrupa yakasında ikamet ediyorum ve tokiden ev almak istiyorum

 165. harun çadır diyor ki:

  satışa sunulan evlerin haberlerini nasıl takip edebilirim

 166. hatice diyor ki:

  :-) ankara da şu anda nerede satışa çıkmış tokı evleri var?? Ve nasıl başvurmalıyim.?

 167. Nur diyor ki:

  Merhabalar,
  Ordu toki 4.etap evleri için başlangıç ödemesi ne kadar ve Ordu toki için telefon numarası öğrenebilir miyiz?En kısa sürede cevaplamanız dileğiyle.

 168. selma diyor ki:

  diyarbakırda şuanda satışa sunulan evlerin haberini nasıl alabilirim ve diyarbakır için yeni konut projeleriniz var mı lüüüüüüüüüüüüüüüüütfen yardım edin .

 169. SALİH SOLA diyor ki:

  iyi çalışmalar ben adanada yeni bir toki projesı varmı sehır merkezınde olursa bu konuda bılgı almak ıstıyorum basvuru ıçın ne yapmam gerekıyor 7000 tl pesın param var aylık 400 ıla 500 tl odeyebılırım 3+1 olarak dusunuyorum ben su anda adana zıncırlıbaglar tokıler 1 yıla yakın zamandır kırada oturmaktayım evlerınız her konuda mukemmel yardımcı olursanız cok sevınırım tesekkuler 0507 989 89 36-0535 76 41 81

 170. ferhat aslantaş diyor ki:

  merhaba ben Adana tokiden ev almak istiyorum yeni proje varmı ne zaman nereye nasıl başvurmam gerek yardımcı olursanız sevinirim.

 171. zehra diyor ki:

  ben 2 çocuğumla izmirde yaşıyorum.Dul bayanlara taksitli peşinatsız izmir evlerine ne zaman nasıl başvuru yapabilirim.başvuru yaparsam çıkma olasılıgı nedir?öncelik varmıdır?bu evler kiralanıp satılamaz mı?

 172. gülcan diyor ki:

  merhaba ben almanyada yasiorum nisanlim orduda. biz bir daire almak stioruz fakat birden o kadar nakit cikartamioruiz. ORDU daki tokiler hakkinda bilgi edinmek istiorum. ve eger baska yollarda varsa ne olur yardim edermisiniz ?? ben burdan nasil arastiracagimi bilmiorum.. lütfen yardim edinn

 173. hatie türkay diyor ki:

  bende tokiden ev almak istiyorum iki çocuğum var evimiz bizim değil kayın validenin iki odalı gece kondu her yağmurda akıyor catıyı yaptıracak durumumuz yok beğenmiyorsanız çıkın diyor devletimiz fakirler için yaptırırsa sevinirim bu sever evi olmayanlar girsin diğerlerine hep zenginler girdi yalan söyleyerek bu sever hak yenmemesini istiyorum inşallah bunları bi duyan olurda biz gibiler ev sahibi olur.

 174. kübra diyor ki:

  erzurumda yaşıyorum ve toki almak istiyoruz ama hiç bilgimiz yok ne yapabiliriz lütfen yardımcı olun bize de

 175. adem ekli diyor ki:

  adem ekli ankara yenimahalle demet evlerde yapılacak toki evlerine başvurmak istiyorum 053509460903

 176. erdal bayraktar diyor ki:

  mrb ben ankarada yapılacak toki evlerinden almak istiyorum eger yardımcı ola bilirseniz çok sevinirim ..teşekkürler

 177. mustafa ertek diyor ki:

  merhaba ben özel sektörde ssk lı olarak çalışıyorum.toki avrupa yakasında yenı proje yapacakmı.nasıl başvurabilirim.saygılar.

 178. mehmet karaçizmeli diyor ki:

  merhaba ben kayabışı konutları için başvurmak istiyorum peşinatta verebilirim yardımçı olurmusunuz saygılarımla

 179. nusret yener diyor ki:

  slm ben kocaeli toki evlerinden ev almak istiyorum ama bana yardimci olurmusunuz

 180. süleyman diyor ki:

  slm ben d.bakır toki evleri taksitli satın alma hakkında bilgi almak istiyorum

 181. hacer diyor ki:

  slm ben trabzondan toki evlerinten almak isdiyorum nereye baş vurabilirim…yardımcı olurmusunuz.tşk..

 182. Seyfettin diyor ki:

  MerhabaLar Ben İstanbul Awrupa Yakasındas Bulunan Toki ewLerine Başvurmak istiyorum BunLara nasıl katılcagımız hakkında bi bilgi alabilirmiyim

  Şmdiden TeşekkürLer İyi ÇalşmaLar

 183. ÖZLEM ÇELİK diyor ki:

  merhaba ben kastamonuda toki evlerinden almak istiyorum nereye başvurmam gerekir…yardımcı olursanız sevinirim.

 184. abdullah diyor ki:

  slm erzurum aziziye(dadaşkentte) toki evleri ne zaman yapılacak ve hangi aşamada başvurular başlar bu konuda cevap veririseniz sevinirim teşekkürler

 185. gafffar diyor ki:

  selam ben elazığ dan gaffar tokı kayıtları ne zaman baslayacak acaba cevab verırsenız sevınırımmm

 186. Fatma diyor ki:

  Merhaba,istanbul anadolu yakasındaki toki evleri hakkında bilgi verir misiniz? Ev almayı düşünüyorum en kısa zamanda cevap verirseniz memnun olurum.İyi günler..

 187. mecit diyor ki:

  mersin halkkent toki evlerinden ev almak istiyorum nasıl sahip olabilirim ve aylık taksitleri nekadardır yardımcı olursanınız sevinirim. iyi çalışmalar.

 188. deniz solmaz diyor ki:

  merhaba ben izmirden deniz eşimden ayrıldım 3 çocuğum var tokiden ev almak istiyorum beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim nereye baş vuracğımı bilmiyorum teşekkürler

 189. sevinç öztürk diyor ki:

  merhabalar ben eşimden ayrıldım bir oğlum var oğlum şu an babasında kalıyor ama eski eşim çocuğu bana vermek istiyor açıkcası bende aynı şekilde yanıma almak istiyorum ama birlikte yaşayabileceğimiz bir evimiz yok ailem yanıma almama karşı ayrı ev tutacak güce sahip değilim ben şu anda ailemden ayrı bir ailenin yanında yatılı olarak çalışıyorum ama nereye kadar böyle kalabilirim istanbulda yapılacak toki evleri hakkında bilgi alabilirmiyim lütfen

 190. celal sönmez diyor ki:

  emekli ve ayrıca asgari ücrete çalışan 2 arkadaşız tokiden hangi projeden ne şartlarla ev alabiliriz [ istanbul ] müracaat adresini mail olarak gönderirseniz teşekkür eder allahtan çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz 11.07 2011

 191. KENAN diyor ki:

  her tarafta tokinin elinde konut kalmış yada var diyelim malatyada talep olmasına rağmen neden toki daha çok yaptırmıyor acaba malatya için ikinci bir toki projesi varmı SAYGILARIMLA.KENAN.DURMUŞ.

 192. KENAN diyor ki:

  ben şu an 350 tl kira ödüyorum eğer toki yaparsa neden evim olmasın birde evi olanlara 2 bir ev vermesinler benim gibi binlerce insan bekliyor ev sahibi olmak için

 193. mahmut yolcudur diyor ki:

  van 100. yıl toki evleri yeniden yapılacakmı yapılacakmı yapılacaksa bizde ev sahibi olmak istiyoruz bu konuda bilgi verisrseniz sevinirim

 194. yakup akpınar diyor ki:

  ben asgari ücretle çalışan birisiyim, her ay 350 tl kira vermektn usandım.sadece ben değil benim gibi birçok kişi asgari ücretle çalışıyor.Ben Erzincan da toki yapılacakmı onu öğrenmek istiyorum 350 tk kira vermektense en azından kendi evimin taksitlerini öderim hiç değilse ileride baktığımızda bir ev sahibi olmuş oluruz.lütfen yapılsın usandık artık.Teşekkürler

 195. selma diyor ki:

  malatya merkezde yeni yapılacak çekilişe katılmak istiyorum.13 temmuz 20011 nereden ve nasıl bilgi alıp başvurabilirim.

  1. admin diyor ki:

   malatya darende toki konutlarının son başvuru tarihi 30 eylül 2011 dir

 196. hasan basri diyor ki:

  s.aleyküm yaklaşık 10 yıldan beri istanbul da yaşıyorum ablamın yanında kalıyordum ve kışın ortasında sokağa attı şu anda kira dayım ve artık bende ev sahibi olmak İSTİYORUM SICAK BİR YUVAM OLSUN BENDE İSTERİM . bu konuda bilgilerinizi beklerim.

 197. Emin diyor ki:

  Trabzon-Kaşüstü mevkiindeki Toki evleri hakkında bilgi almak istiyorum. ne zaman başlayacak, tam olarak adresi neresi ve nasıl katılabiliriz? selamlar.

 198. ümit aydın diyor ki:

  merhaba ben 26 yaşında 1 yıllık evliyim yeni doğmuş bir çocuğum var kayserideki toki kayıtları nezaman yapılacak ev almak için ne gerekli ev almak istiyorum 80 mt liklerden bilgilendirirseniz sevinirim

 199. huriye diyor ki:

  ben eşimden bosandım 2 cocugum var ben birde 100 /70 özürlüyüm toki izmit te ev başlatıyormuş sanırım ben kirada oturuyorum ve ödeyemiyorum bende tokiden faydalanmak istiyorum bana yardımcı olusanız minnettar kalırım ben 36 yaşındayım ev 2 artı birlere girmek istiyorum izmitte yardımınızı bekliyorum

 200. selda diyor ki:

  golcukte tokı evlerı olcak dıe duydum varmı acaba nası ulasabılırsı yardımcı olursanıs sevıncegızz

  1. admin diyor ki:

   ağustos ayı ile satışa çıkacak olan gölcük toki evlerinin resimleri fiyatları kat planı başvuru koşulları anasayfada bilgilerinize sunulmuştur.

   bakınız kocaeli toki evleri

 201. murat diyor ki:

  mrb ben istanbul pendıkte ıkamet 34 yasındayım etmekteyım yenı nısanlandım ve bır ev sahıbı olmak ıstıyorum evlenırsem kırada oturmak zorundayım benden daha fazla ıhtıyacı olanlar vardır emınım ama herkezın hayalı ıstanbuldaysan bır evın olmasıdır. anadolu yakasında su anda tokıden faydalanabılecegım bır konut projesı varmı basvuruları ne zaman ve ılk basvuruda para ıstendıgını duydum bu mıktar ne kadar
  sımdıden tsk ederım..

 202. murat diyor ki:

  mrb ben istanbul pendıkte ıkamet etmekteyım 24 yasındayım yenı nısanlandım ve bır ev sahıbı olmak ıstıyorum evlenırsem kırada oturmak zorundayım benden daha fazla ıhtıyacı olanlar vardır emınım ama herkezın hayalı ıstanbuldaysan bır evın olmasıdır. anadolu yakasında su anda tokıden faydalanabılecegım bır konut projesı varmı basvuruları ne zaman ve ılk basvuruda para ıstendıgını duydum bu mıktar ne kadar
  sımdıden tsk ederım..

  1. admin diyor ki:

   şu an için toki istanbulda sadece halkalı toki evlerinin satışını yapmaktadır.

 203. volkan oruç diyor ki:

  merhaba ben tokiye kayıt olmak istiyorum bu konuda bılgılendırebılırsenız sevivinirim.

 204. toki uzmani diyor ki:

  Merhaba, TOKI ve ev sahibi olmakla alakali her turlu sorunuzu cevaplamaya haziriz. Asagidaki adrese mail atmaniz yeterli, size en kisa surede donus yapilacaktir.

 205. toki uzmani diyor ki:

  Merhaba, TOKI ve ev sahibi olmakla alakali her turlu
  sorunuzu cevaplamaya haziriz. Asagidaki adrese mail
  atmaniz yeterli, size en kisa surede donus yapilacaktir.

 206. Toki uzmani diyor ki:

  Merhaba TOKI ve Ev sahibi olmak ile alakali her turlu sorunuz uzman gorusu ile cevaplanacaktir. Sorularinizi bekliyoruz… alpine.davidson hotmail com

 207. nail demir diyor ki:

  merhaba malatyadaki yapılacak toki başvurusu nezaman başlıyor ve fiyat ve ödemeler nasıl olacak

 208. tacettin kurt diyor ki:

  selamun aleykum ben istanbul gop ta oturuyorum gazi osman paşada yapılan konutlara baş vurmak istiyorum bitmiş konut varmı?yoksa proje varmı?proje varsa nezaman yapılır ve nezaman teslim olur?peşinat nekadar ödüyoruz? aylık nekadar ödüyoruz.kaç ay vadeli.fiyatlar alt gelir gurubuna nekadar.

 209. ahmet erel diyor ki:

  merhaba ev almakistiyorum 11 yıllık evliyim kiradayım iki çocuğum var gültepe civarı kayıtları ne zaman başlıyor limit 300tl

 210. nesibe kansız diyor ki:

  merhaba samsun atakumda kirada oturuyorum.Kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorum.2011 de samsunda yapılacak toki evlerine müracaat etmek istiyorum.Başvuru tarihi, ödemeler hakkında bili
  gi verirseniz sevinirim.

 211. TOKI UZMANI diyor ki:

  merhaba,

  Toki ve ev sahibi olmakla ilgili sorularınız uzman görüşler ile cevaplanacaktır.

  aşağıdaki e-mail adresine göndereceğiniz sorular kısa sürede cevaplanacaktır

 212. Ali Kazım AKZIYPAK diyor ki:

  izmirde yapılacak toki evleri ve kampanyaları hakkında bilgi almak istiyorum.6000TL Peşin 240 ay vade kampanyaları devam edicekmi,teşekkür ederim..

 213. müzeyyen gürel diyor ki:

  merhabalar ben 49 yaşındaym babam vefat etti hiç evlenmedim yeni malulen emekli oldum cünkü onkoloji tedavisi görüyrm cerrahpaşada.bana ait hiç malım evim barkım yok bana yetecek evim olmasını istiyrum kimselere muhtac olmak istemiyorum banada sahipleneceginize inanıyrm saygılarımla

 214. müzeyyen gürel diyor ki:

  bide ben istanbuldayım istanbuldan ev olursa memnun olurm

 215. meryem diyor ki:

  merhabalar benim sizden bi ricam var en üstteki yazımı silebilirmisniz acaba :( lütfen

 216. yılmaz diyor ki:

  slm.toki yetkililerin dikkatine.ben ist ümraniyede oturmaktayım.ümraniye civarlarında toki konutları yapılacakmı .yapılacaksa nezaman,bu civarlarda eger konutlara başlıcak olursanız bize bildire bilirmisiniz.tşkler 05435847673

 217. Halit Kaya diyor ki:

  İyi günler ben anadolu yakasında pendik çivarında oturmaktayım bu cıvara yapılacak toki 3+1 evler varmı nasıl başvura bilirim şartlarınız nedir yardımlarınızı bekliyorum geri dônüş yaparmısınız iyi çalışmalar,..

 218. hayriye çolakoglu diyor ki:

  ist yasıyorum toki evlerine katılmak istıyorum
  bana nasıl yardım cı olursunuz

 219. şengül koçak diyor ki:

  pendik kurtköyde yaşiyorum imkanim kısıtlı tok den ev almak istiyorum pendik çevresinde nezaman ev yaplacak nasıl baş vura bilirim nerden ve nezaman baş vura bilirim bana yardım edersenız çok mennun olurum

 220. sermin diyor ki:

  oğlum memur tokievlerinden ev almak istiyoruz avrupa yakası ist bilgi verirsenız sevınırız

 221. derya arslan diyor ki:

  merhaba derya ben 28 yaşındayım ve eşimden ayrıldım bi fabrikada çalışıyorum ve kendime taksitle evalmak istiyorum nasıl alabilirim bilgi verirmisiniz..

 222. sebahat kaçak diyor ki:

  2kişiyiz ve yazalıtık ama çiğili evi nezaman başlaycak ama betecek ve bir surum daha kat kuralamı cekelecek

 223. safikar küçük diyor ki:

  merhaba benim annem bagkur emeklisi trabzonda oturuyor toki icin trabzonda nereye baş vurabiliriz ayrıca hic beşinsiz ev alabilirmi tşekkürler

 224. esin akçakaya diyor ki:

  Merhaba
  İatanbul Altunizade toki evleri hakkında bilgi almak istiyorum.Kura,fiyat,şartlar ödemeler hakkında.

 225. serap diyor ki:

  yetim ayligim var annemle yasiyorum,aydin ya da izmir toki evlerine basvuru yapabilirmiyim?pesinat ortalama ne kadar?tesekkurler

 226. Umut ÖZCAN diyor ki:

  Merhaba,ben İzmir’deki TOKİ evlerini öğrenmek istiyorum.2011i kaçırmak istemiyorum.Bilgilendirirseniz sevinirim.

 227. neriman çavdar diyor ki:

  selam.ben istanbul altunzade toki evleri hakkında bilgi almak istiyorum.peşinatsız olan ev varmı?kura ve ödemeler hakkında bilgilendirirseniz sevinirim.saygılar

 228. sebihaagırman diyor ki:

  merhaba ben düşük taksitle tokiden ev almak istiyorum üç çocuğum var nasıl bilgi alabilirim avrupa yakasında olarak kura peşinat ödemeler hakkında bilgi verirseniz sevinirim

 229. gurbet kara diyor ki:

  merhaba ben adana tokiden nasıl ev alabilirim lütfen bana bilgi verirmisiniz kiradan bıktım artıkev sahibi olmak istiyorum.

 230. EDA diyor ki:

  iyi günler anadolu yakasında tki evleri varmı danışacağım bir ofisiniz bulunuyormu ben eşimden ayrıldım 2 çocuğum var bizim gibilere öncelik tanınıyormu bende tokiden 2+1 ev almak istiyorum nasıl başvurabilrim şartları nedir tşk

 231. Fusun diyor ki:

  merhabalar

  Benim evimde calisan yardimcim Sancaktepede 3 cocugu ve esi ile birlikte kirada oturuyor ve o civarlarda TOKİden kira öder gibi ev almak istiyor nasıl basvurulur? ne kadar odeme yapılır bilgilendirirmisiniz?

 232. Hasan Gündoğar diyor ki:

  slm toki ailesi ben edirnenın keşan ilçesinde oturmaktayım 504 konut yapılıyor yapımlar başladı kayıtlar ne zman başlıcak ve ben evlı deyılım yas 23 guzel bır ısım war aylık sabıt gelırım war bende ev fırsatından faydalana bılırmıyım kenarda bırazda toplu param war ve sözleşme için ne gerekmektedır cevapınızı beklıyorum lutfen

 233. zehra diyor ki:

  slm ben istanbulda yaşıyorum erkek kardeşimin yan ında yaşıyorum dulum 33 yaşındayım bende ev sahibi olmak istiyorum yardımçı olursanız sevinirim 05383866974

 234. aysun diyor ki:

  mersin tokiye başvuru yapmak istiyoruz fakat ödeme koşulları nasıl babam emekli ve başka gelir yok şuan ben okuyorum..yani emekli maaşı koşullara yeterlimi biraz bilgi verirmisiniz ve eğer yeterli ise nezaman ve nasıl başvuru yapabiliriz….

 235. oktay diyor ki:

  Selam ben istanbulda ikamet ediyorum. gop’ta yeni toki projesi başlayacak diye bilgi aldım. bende tokiye katılmak ve ev sahibi (2+1__3+1) olmak istiyorum. bana bu hususta bilgi verirseniz minnettar olurum şimdiden teşekkürler. 05442101122

 236. ilyas özkan diyor ki:

  anadolu yakasında oturuyorum.tokı projelerinden haber alamamaktan sıkıntılıyım.13 yıldır kiradayım.bu projeler bizler için deyilmi,intrnet kanalıyla bile tokı faliyetleri,toki kayıtları nerde ne zaman,öğrenemiyoruz.sanki özellikle bir guruptan saklanıp,belli bir grup haberdar ediliyormuş gibi.inşaalah ben yanılıyorum.anadolu yakasındaki,kurtköy,veya tuzla faaliyetlerinden haberdar olmak istiyorum.yani tokı den ev almak istiyorum.teşekkürler. 02164193544 05353655777

 237. sultan keser diyor ki:

  slm ben fransada yasiyorum esimden ayrildim 2 cocugum var onlara bakiyorum bir restorantta calisiyorum isim devamli turkiyede ege bolgesinde tokiden ev almak istiyorum pesin alma imkanim olmadigi icin vadeli almayi dusunuyorum 2+1 lerin pesinati ve odemeleri hakkinda bilgilerdirirseniz sevinirim merci

 238. bilgi diyor ki:

  slm ben edirnedeki toki evleri hakkında biraz bilgiye ihtiyacım var merak ettigim bir iki sorum olcak yeni 384daire başlanacakmış nezman vede nasıl kayıt yapacaz nerelere başvuracaz teşekkürler?

 239. mücahit aka diyor ki:

  merhaba ist.anadolu yakasında oturuyorum sancaktepe pendik tuzla civarında yapılan toki evleri varsa bunlardan faydalanmak istiyorum nasıl başvuruda bulunacam ve şartlar nelerdir yardımcı olursanız sevinirim tşk

 240. habip yürür diyor ki:

  merhabalar İstanbuldaki avrupa yakasındakı toki evleri hakkında bilgiye ihtiyacım var kuralara nasıl katılabılırım yardıncı olabılırmısınız tesekkurler kolay gelsın..

 241. şükrü diyor ki:

  izmirde oturuyorum dar gelirliyım kira ödemiş gibi ev sahibı olmak istıyorum 7000 peşinle aylık 500 le ödeme yapa bilirim bu konuda yardımınızı beklıyorum teşekkürler

 242. SEMANUR AĞ diyor ki:

  izmirde yeni toki projesi varmı?

 243. SEMANUR AĞ diyor ki:

  izmirde oturuyorum 1000 TL peşin aylık 500 TL taksitle ödeme yapabilirim bu konuda yardımlarınızı bekliyorum

 244. türkan devre diyor ki:

  tuncelıde tokı evlerınden almak istıyorum .kore gazilerıne öncelık varmı .nasıl başvurabilirim bu konuda yardımcı olabılırmısınız

 245. ogullarım diyor ki:

  syın toki yetkilileri ben izmiirde yaşıyorum izmirin izkent mevkine toki yapmıştınız fakat o zaman kredi borçum oldugu için ilk peşinat için tekrar para çekememiştim şimdi ailemin yardımı ile ilk peşinatı verip tokide evsahibi olmak istiyorum.acaba izmirde tekrar toki evleri yapılacak mı ve nezaman ben memur olarak çalışıyorum bu tokiden ev sahibi olmama engel degildir sanırım.ilginiz için şimdiden tşk ederim cevbınızı en kısa zaman da bekliyorum iyi günler

 246. pınar karasungur diyor ki:

  mrb ben erzurumdan pınar askarı ucretle calısıorum,4 senedır bosandım 7 asında bı kızım var kızımın velayetı ortak eskı esımle ailemle bırlıkte yasıyorum.bende tokılere muracaat etmek ıstıorum.bunun ıcın neler gerekır. nerelere muraacat edılmesı gerekır ve benım durumumda olan ıcın bu konuyla ılgılı benı adınlatırsanız cok mınnetar kalırım

 247. ceyhun diyor ki:

  istanbul avrupa yakası bağcılar semtinde aylık 550 tl kira vermekteyim. Fakat 10 000 peşin vererek aylık 1800 tl civarı taksit ödeme imkanım bulunmaktadır. Yakın bölgede ev sahibi olmak istiyorum. Konu ile ilgili bilgilerinizi en kısa zamanda tarafıma bekliyorum. İyi çaLışmalar..

 248. hakan ayıldız diyor ki:

  merhaba ben vanda hakan ayıldız tokiye kendimi yazmak istiyorum nezaman başliyacak toki vanda yardım için bildi istiyorum rica etsem.madi durumu yok bir oğlum var kiradayim inşata çalışiyorum gurbete yardımlarınız bekliyorum size ve ekibinize başarılar diliyorum,

 249. ırfan alım diyor ki:

  ıyı gunler konya sancakta tokı evlerı hakkında bılgı almak ıstıyorum ne zaman yapılacak basvurular ne zaman nasıl basvurabılırız

 250. Sabriye diyor ki:

  Merhaba biz eşimle yeni evlıyız ev almak istlyoz alt gelirlilere ne zaman ev yapılacak ıstanbul ne olur acele cevap iyi çalışmalar

 251. emrah diyor ki:

  merhaba malatyada yapılan tokı evlerıne taksıtle yazılmak ıstıyorum ve yapılacak olan evlere ne zaman basvurabılırız ve kac m2 olacak bunlar hakkında bılgı almak ıstıyorum.

 252. dilek diyor ki:

  slm..esımden ayrıldım ıssızım sıgortamda yok babamıda 2002 de kaybettım aılemede yuk olmak ıstemıyorum tokı evlerınden basvurabılecegım kosullaraın hangısıne uyuyorsam nasıl basvurabılırım bana uygun olan sartlar nelerdır öğrenmek ıstıyorum sımdıden teekkurler….

 253. aykut diyor ki:

  merhabalar..ben ist bağcılarda oturan 30 yaşında bekar bir erkeğim…mahmutbey civarında toki evleri yapılcak dendi…bunun başvuruları ne zaman yapılcak öğrenebilirmiyim..mahmutbey olmasada şuanda kayabaşı hariç tokiden aylık 500 tl yi geçmeyecek taksitlerle ev varmı??nakit ödeme 15 bin ile 20 bine kadar ödeyebilirim..

 254. yasemin diyor ki:

  bende toki evlerine yazılmak istiyorum,ama ben şu anda denizlideyim fakat ist;da(avrupa yakası)ev almak istiyorum.2+1 evlerinin fiyatlarını,ne kadar peşinat ve ne kadar taksit ödendiğini öğrenmek istiyorum.şimdiden cvbınız için teşekkür ederim

 255. dilek diyor ki:

  istanbulda yapılacak olan alt gelirliler ve orta düzey gruplarına ait evlerin durumu hakkında bilgi almak istiyorum. sitenizde araştırdım bulamadım.teşekkürler

 256. muhsin diyor ki:

  izmir toki evleri hakkında bilgi almak istiyorum özellikle gaziemirde yapılan ve yapılacak olan evler hakkında başvurular ödemeler vs hakkında bilgi verebilirseniz çok sevinirim yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

 257. necla özyılmaz diyor ki:

  istanbul toki halkalı kayabaşı konutlarından ev almak istiyorum nasıl başvurabilirim şartlar nedir bilgi verirseniz çok memmun olurum hayırlı ramazanlar.

 258. ihtiyaç diyor ki:

  slm 2012yılında olcak tokiden yardım bkliyorum ne olur izmir bucada oturuyorum ne bilgi için tşkr nereye gittiysem salladılar düzgün cvp alamadım ne bilgi istiyorum allah rızası için

 259. fatma diyor ki:

  meraba ben yeşil kartlıyım 4 çocuk annesiyim üçü okuyor ve köydeki evimiz heyelan bölgeside,evimizin üstünden yüksek gerilim hattı geçmiştir ve uzun vadeli yaşama imkanımız yok.kanser olma riski yüksek olduğu söyleniyor ve korkuyoruz dediğim gibi her şiddetlii yağmurda da korkuyoruz bunun için mecburen kirada oturuyorum.hiç paramız yok eşim günlük kazanıyor hiç peşinatsız kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorum mümkün müdür.trabzonda yaşıyorum en kısa zamanda bende haber bekliyorum.
  teşekkkürler…

 260. sevgi yılmaz diyor ki:

  mrb ben sevgi henüz 3 haftalık evliyim ev almak istiyorum ama maddi durum yüzünden elimizi bişeye atamıyoruz toki evleri bana çok cazip geldi ama detaylı bilgiye ve güvene ihtiyacımız var nasıl başvurabiliriz ve herhangi bir şart aranıyormu?en kısa zamanda bizi bilgilendirirseniz çok mutlu oluruz şimdiden teşekkürler hayırlı ramazanlar…

 261. sevgi yılmaz diyor ki:

  ayrıca gaziantepte oturuyoruz bilginize

 262. hanife azizoğlu diyor ki:

  ben samsunda ikamet etmekteyim.yalnız özürlü 1 kızım var ve sizde toki konutlarından nasıl ev sahibi olabilirim yardımcı olur musunuz.yalnızca kızımın özürlü maaşını alıyorum.teşekkürler

 263. hamdi yıldırım diyor ki:

  ben samsunda ikamet ediyorum.tokinin 2011 yılında yapacağı konutlardan yararlanmak istiyorum.yaedımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.

 264. mehmet diyor ki:

  selam ben izmir de yeni projeler varmı ? haberdar olmak istiyorum.

 265. mehmet diyor ki:

  slm izmir de yeni toki projesi varmı?nasıl bilgi alabiliriz?

 266. yeliz diyor ki:

  merhabalar bende edirneden daire almak istiyorum ama istanbulda ikamet ediyorum şartlarınızdan biri daireyi alıcağınız yerde ikamet etmek yanlız ben istanbulda yaşamak istemiyorum daire alabilirsem aldığım yerde yaşamak istiyorum en büyük hayalim edirneye taşınmak ama tokinin koyduğu şart benim imkanlarımı zorluyor bana yardım ederseniz sevinirim

 267. sevnur diyor ki:

  merhaba ben istanbuldan katılmak istyorum ama hiç br bilgim yok 2011 konutları çin bir kaç siteye baktıma am daha yazmyor ne oldugu bize bilglerdimsin rica edrm şimdiden teşşekler…tel 05358987842terker söyleyim lütfen bize bilgi vernizzz

 268. nurgül tarım diyor ki:

  basvuru sartlarınız ögernmek ıstıyorum samsundakı eskı hava alanııda yapılcak olan konutlar ıcın

 269. nurgül tarım diyor ki:

  samsun eskı hava alanı nda yapılcak olan konutlrın fıyatlarını odemem sartların ogrenmek ıstıyorum bılgı verırımısınız

 270. makbule diyor ki:

  slm izmir deki yeni toki projeleri hakkında bilgilendirilmek istiyorum.Nereye ve nasıl başvuru yapabiliriz?teşekkürler

 271. beyhan diyor ki:

  merhaba ben ankara dar gelirlilere ayrılan evlerden almak istiyorum yardım edermisiz birde dul olmam bi oncelik saglarmi

 272. halil özdede diyor ki:

  ben antep toki evleri hakkinda bilgi almak istiyorum üyelerden neler talep ediliyor ben almanyada ikamet ediyorum benim üstüme hic bir mal varligi yok tesekküe edrim

 273. 5386961003 diyor ki:

  toki evleri bursada nereye başru vucam

 274. sinan diyor ki:

  halkalıdaki projeleriniz hakkında yeterli bilgiler edinemiyoruz tarih ve fiyatları daha açık belirtmenizi istiyoruz

 275. ayşe turus diyor ki:

  toki bağcılarda yapılacakta olan evler hakkında bilgi almak istiyorum
  lütfen yardımcı olun

 276. muhammed diyor ki:

  ben istanbul da sancaktepede oturuyorum buraya en yakkın yerde nerde toki evleri var? birde basbakan fakirlere yapılıyor demişti o evler hakkında bilgi verir misiniz?

 277. hakan çetınkaya diyor ki:

  mrb sayın tokı yetkılılerı bende tokıden ev sahıbı olmak ıstıyorum şartlar ne nasıl bılgılendırıyosunuz ne yapmamız gerekıyo bılgınıze teşekkür ederım saygılar hakan cetınkaya

 278. yaya güneşgör diyor ki:

  ben ankarada tokı evlerıne yazılmak ıstoyrum dar gelırlı tokı evlerı başvuruları ve cekılıslerı nasıl olcak bılgılendırırsenız sevınırım.

  1. admin diyor ki:

   alt gelir grubu toki evleri mamak ve çubuk ta devam etmektedir. Başvuruları 5 eylül de başlayacak ve 23 eylüle kadar devam edecektir. Satışlar ankara valiliği tarafından yapılacaktır.

 279. ali yalçinkaya diyor ki:

  merhabalar ben yenibaşlayan eski havaalanı töki evlerinden ev almak istiyorum nasıl kadılmam lazım bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  1. admin diyor ki:

   tam olarak hangi şehir olduğunu bildirirseniz yardımcı olmaya çalışabiliriz

 280. şafak diyor ki:

  merhabalar ıstabbulda yapılacak tokı evlerı hakkında bılgılenmek ıstıyorum. Nereye ve nasıl başvuru yapabiliriz? teşekkürler.

 281. sema diyor ki:

  merhaba ben bucadaki toki evleri hakkında bilgilendirilmek istiyorum bana yardımcı olurmusunuz
  bucadaki toki icin

 282. sinan diyor ki:

  slm ben sinan istanbulda tokiden ev almak istiyorum şuan satış ta olan toki projeleri varmi nasıl başvura bilirim.ödeme koşulları nasıl kağıthane civarın da tokinin bir projesi var mı yardımcı olursanız sevinrm

 283. melisa diyor ki:

  slm. ben niğde deki tokiden ev almak istiyorum.müracaat nezaman başlıyor şartları neler.ödemeler nasıl

 284. nezahat diyor ki:

  antalya toki evlerinden ev almak istiyorum nasıl alabilirim ne gerekiyo veya neler gerekiyo

  1. admin diyor ki:

   nezahat

   antalya toki evleri hakkındaki bilgilere

   antalya toki evleri linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 285. esra diyor ki:

  istanbul tokiden ev almak istiyorum ancak nereye başvuracağımı ne yapacağımı bilmiyorum.toki satış ofisine daha önce gazete ilanı ile başvuru için gittim ancak öyle bir kampanya olmadığı söylenerek yardımcı olmadılar. beni yönlendirirseniz sevinirim.

  1. admin diyor ki:

   esra – şuan için olan satışlar istanbul toki evleri kategorisinde belirtilmiştir

 286. cemile eker diyor ki:

  merhaba ben cemile biz tokının eevlerını takıp edıyorum ama bırturlu yenı altgelır uygulamalarını bulamıyorum benım esım guvenlık gorevlısı ben ıs bulaamadıgım ıcın evde oturuyorum kızımız okuyor ev sahıbı olmak sıstıyoruz ama olamıyoruz cunku pesınatımız yok ve cok yuksek odeme yapamıyoruz bıze yardımcı olursanız sevınırız allahrazı olsun sımdıden tesekkurederım

  1. admin diyor ki:

   cemile eker – tam olarak şehir beyanında bulunursanız uygun toki evleri hakkında bilgileri sunabiliriz.

 287. zülal vatan diyor ki:

  merhabalar ben istanbul anadolu yakasında taşdelen, altunizade, ümraniye civarından toki evi almak istiyorum ama nereye başvuracağımı bilmiyorum. Özürlü bir çocuğum var ve onun eğitimi için istanbulda oturmak zorundayım.Çocuğumdan dolayı bize hak tanırlarmı? yada ne yapmam gerekli bi an önce ev almak için,şartlar neler bilgi verirseniz sevinirim.Teşekkürler.

 288. selim diyor ki:

  ben bir aysonra evlenecem osmaniye tokiden ev almak istiyorum içinde eşyası olan bana yardımcı olursanız sevinirim

 289. selim diyor ki:

  nerelere baş vuracaz bilmiyorum

  1. admin diyor ki:

   selim bey hangi ilde olduğunuz bilmemekle birlikte genel başvuruların valilikler,belediye ziraat ve halk bankası olduğunu söyleyebilirim

 290. arzu diyor ki:

  Selam ve dua ile merhaba biz ev almak istiyoruz ama bunu nasıl yapcağımızı bilmiyoruz yüksek bir gelirimiz yok 600 tl kira veriyoruz 3tane çocuk okutuyoruz yardım ederseniz çok seviniriz güngörenden ev almak istiyoruz eşim kavede çalışıyor lütfen yardımcı olurmusunuz

  1. admin diyor ki:

   şuan istanbul da sadece kayaşehir ve halkalı toplu konut projeleri devam etmektedir. İstanbul toki evleri kategorisinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 291. can diyor ki:

  Samsun’da merkez ulugazi de yapılan bin 276 konut satış tarihleri, başvurular hakkında bilgi almak istiyorum…

  1. admin diyor ki:

   şuan samsun bafra ve çarşamba da toki evleri yapılmaktadır.

   samsun toki evleri

 292. ibrahim diyor ki:

  merhaba ümraniyede toki evleri hahkında bilgi almak istiyorum_

 293. burçin diyor ki:

  merhaba istanbul okmeydanında oturuyorum bana yakın olan toki evleri nereler ve hangileri satışta şuan satış koşulları nelerdir bilgileriniz için tesekkurler

 294. DURMUŞ ALİ diyor ki:

  merhaba ben diyarbakır 500 evler çölgüzeli tokiden ev almak istiyorum yarısı satılmış diger yarısı şuan boş acaba satışlar ne zaman olacak koşullar nedir

 295. durmuş ali diyor ki:

  merhaba ben diyarbakır çölgüzeli tokiden ev almak istiyorum 15 civarında bina tamamen boş acaba satıldımı yoksa satışa ne zaman çıkacak ayrıca nigde hıdırlıktake 528 konut hakkında bilgi almak istiyorum kaç m2 başvurular ne zaman

 296. ibrahim diyor ki:

  merhaba bn ümraniyedeki kredisiz kira öderşeklindeki toki evleri hakkında bilgi almak istiyorum

 297. zekiye diyor ki:

  merhaba ben istanbul bağcılara en yakın toki evleri hakkındabilgi edinmek istiyorum.şimdiden teşekkürler…………

 298. mehmet özdemir diyor ki:

  merhaba ben ümraniyede oturuyorum kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorum ümraniyede olsa iyi olur kredi çekmeden bana yardımcı olursanız iyi olur başarılarınızın devamını dilerim telim 05065980132 ödeme koşulları nasıl peşinat nedir öğrenelim

 299. okan diyor ki:

  mrb. ben istanbul seyrantepede yapılıcak olan toki evlerinden ev almak istiyorum ne zman satışa cıkıcak beni bilgilendirirseniz cok sevinirim şimdiden teşekürler

 300. hülya sayılık diyor ki:

  slm ist eşimden ayrıyım 2 çocuğum var tokiden ev almak istiyorum nasıl yazılabilirim önden nekadar peşinat ödemem gerekiyo bilgilendirirseniz sevinirim

 301. ünzile diyor ki:

  iyi günler ben kastamonu da yapılacak olan toki evlaeri hakkında bilgi almak istiyorum.tşk ederim

 302. adil doğan diyor ki:

  slm istanbuldan tokiden ev almak için başvuru için nasıl ne yapmam gerekiyor cevap verirseniz çok memnun olurum

 303. ali yalçinkaya diyor ki:

  merhaba ben eski havaalanı inşaatıntan ev almak istiyorum nereye baş vurmam gerek lütfen bana yartımcı olurmusunuz teşekkürler

 304. derya zaim diyor ki:

  merhaba.ben samsunda ikamet ediyorum.annem ve kardeşimle yaşamaktayım.yıllardır kira ödemekten bunalmış durumdayız.artık başımızı sokacak bir evimiz olsun istiyoruz.bize yardımcı olurmusunuz.ne yapmalıyız.nereye başvurmalıyız.

 305. aykut mert diyor ki:

  Merhaba ben İstanbul toki den ev almak istiyorum ama nasıl başvurabilirim.yardımcı olurmusunuz.tşekürler…

 306. merhaba ben trabzondan ikametgah ediyorum esimle yasamaktayim trabzon merkez civarindan toki dairesi istyorum yardmci olablrmsnz yardmlarnz icn simdidn tskrler diyor ki:

  slm ben trabzondan tokiden nasıl ev alabilirim .. yardım edrseniz tskler

 307. aykut erdoğan diyor ki:

  merhaba ben kocaelide oturuyorum aylık gelirim 1000. tl tokiden ev almak istiyorum yakın zamanda kocaeliye toki ev yapacakmı başvuru tarihlerini öğrenmek istiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız cok sevinirim şimdiden cok teşekkür ederim…

  1. admin diyor ki:

   kocaeli toki evleri hakkındaki bilgilere anasayfada bulunan satılık toki evleri, son satışlar başlığından ulaşabilirsiniz

 308. orhan aygün diyor ki:

  s.a
  ben ist da tokiden ev almak istioyorum.kamuda çalışanlar için herhangi bir ön koşul var mı?ayrıca ist avrupa yakasın da yeni projeleriniz var mı?şimdiden teşekkürler.

 309. ramazan tas diyor ki:

  benim istanbul avrupa yakasında yapılacak yeni precınız varmı alt gelir kurubuna ayda 300 gibi bi rakamla ev sahibi olmak istiyorum bunun pesınat ne kadar yatırmam lazım ve mümkün mü ev sahibi olmam ne yapmam gerekiyor beni bilgilendirir seniz sevinirim

 310. ramazan tas diyor ki:

  slm ben ist avrupa yakasından ev almak istiyorum ayda 250 yada 300 gibi ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olursanız sevinirim

  1. admin diyor ki:

   istanbul toki evleri kategorisindeki haberleri takip ederek size uygun ev ilanlarını bulabilirsiniz

 311. LEYLA ÇAKICI diyor ki:

  slm ben ist anadolu yakasından özellikle ümraniye çekmeköy tarafından ev almak istiyorum peşinat olayı nasıl aylık 350 ödeyebilirim ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz

 312. reyhan kara diyor ki:

  Merhaba ben İSTANBUL TOKİ evleri hakkında bilgi almak istiyorum yeni projeler varmı?bu konuda internetten yeterli bilgi alamıyoruz bizleri bilgilendirmenizi istiyoruz

 313. admin diyor ki:

  istanbulda 25 adet konut satışa sunulacaktır detaylar aşağıdaki linktedir.

  http://www.tokievleri.org/istanbul-toki-evleri/halkali-toki-acik-satis-duyurusu.html

 314. ömer ALKAN diyor ki:

  merhaba ben istanbul kurtköyde oturuyorum kurtköy için yeni projenizin oldugunu duydum aslı varmı var ise nasıl yazıla bilirim?saygılar.

 315. nimet üre diyor ki:

  meraba istanbuldaki toki evleri hakkında bilgi istiyorum ayrıca nasıl katılabilirim

  1. admin diyor ki:

   istanbul toki şuan 25 adet halkalıda konut satışı yapacaktır. Yalnız ödemeleri aşırı yüksek bütçeniz dahilinde değilse yeni satışları beklemenizi tavsiye ederim. Güncel tüm satışlar sitemizde duyurulmaktadır takip etmeye devam ediniz.

 316. cem şimşek diyor ki:

  slm kira ödergibi ev almak istiyorum bilgilendirirmisiniz.

  1. admin diyor ki:

   alt gelir grubu toki evleri ve yoksul grubu toki evleri başvuru şartlarını sitemizde en kısa zamanda güncelleyeceğiz.

 317. Yağmur Buğday diyor ki:

  Güncellerken bizlerede bilgi maili atabilirmisiniz…

  1. admin diyor ki:

   görüş ve önerileriniz her zaman bizim için değerlidir. İsteğinizi en kısa zamanda değerlendirerek bir mail ağı kuracağız o zamana kadar takip etmeye devam etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

 318. ahmet yıldırım diyor ki:

  mrb ben adana da ögrenciyim kendi bütçeme uygun ev arıyorum biraz bilgi edinmek istiyorum… yardımcı olun lütfen…

 319. sinan abanoz diyor ki:

  Mrb. Samsun (kıranköy) eski havaalanı araştırma hastanesi yanındaki konutlar hakkında nasıl bilgi edinebilirim, kimlerle veya hangi kurumlarla görüşmem gerekiyor, bilgi verirseniz çok sevinirim.

 320. kasım çiçekli diyor ki:

  mrb şanlıurfada evler ne zaman yapılıyor aynı zamanda nasıl başvuru yapabilirim bunun hakkında bilgi verirseniz sevinirim

  1. admin diyor ki:

   şanlıurfa toki evleri hakkındaki haberimiz güncellenecektir. Sitemizden gerekli habere 1-2 gün içinde ulaşabilirsiniz

 321. KADIN ACET diyor ki:

  selam ben edirnedekı tokı evlerıne yazılmak ıstıyorum esimden ayrıyım 2 cocugum var calısıyorum fakat sıgortam yok babamdan düşük bır mıktar bagkur var bende tokıye yazıla bılırmıyım böyle bir imkanım varmı tesekür ederim

 322. haydar çalışkan diyor ki:

  slm ben malatyada yapılacak olan dargelirliler için yapılacak olan evler ne zaman yapılacak bilgilendirirseniz memnun olurum.

 323. meryem aras diyor ki:

  merhabalar ben erzurumda ikamet ediyorum tokilerden ev almak istiyorum bana bu konuda yardımcı olurmusunuz yer ve fiatı peşinatı hakkında

 324. güven özcan diyor ki:

  izmır hıkametkah edıyorum cigli tokı den ev almak ıstitıyorum bana yardımcı olurmusunuz

 325. doğan kervancıoğlu diyor ki:

  slm ben erzurumda ssk lı askari ücretle çalışıyorum erzurumda dar gelirli aileler için1+1 veya 2+1 konut yapılacakmı nasıl bilgi alabilirim

 326. Güven Özsoy diyor ki:

  Merhaba ben izmirde 2011-2012 yılı içerisinde yapılacak olan konut varmı?_varsa hangi ilçelere yapılacak onu merak ediyorum ve nerden ve nasıl bilgi alabilirim teşekkürler

 327. özlemulasma diyor ki:

  merhaba mersınde toki evleren iki tane ev almak istiyoruz bunun hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olabilirmisiniz nerden ve nasıl basvurabiliriz? lütfen en kısa zmnda basvurmak istiyorum.

 328. ELİF ÖZDEŞ diyor ki:

  MERHABA BEN ELİF ÖZDEŞ 2011-2012 HADIMKÖY VEYA BEYLİKDÜZÜNDEN SATILACAK KONUT VARMI VARSA ACİLEN BAŞVURMAK İSTİYORUM ENKISA SÜREDE TOKİDEN BİR DAİRE ALMAK İSTİYORUM 2+1 DE OLABİLİR 3+1DE OLABİLİR SİZDEN ACİL NASIL BİLGİ ALABİLİRİM

 329. cumali karahan diyor ki:

  merhaba malatya tokiden ev almak istiyorum calisanlar icin bir imkan varmi ne yapmam gerek nasil alabilirim 120 metre kare uzeri ev yardimci olursaniz sevinirim
  iyi gunler…..

  1. admin diyor ki:

   cumali karahan- malatya toki evleri hakkındaki bilgiler ilgili kategoride yer almaktadır. Sağ tarafta bulunan kategorileri ve arama kutusunu kullanarak doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. Güncellemeler sürekli yapılmaktadır.

   Malatya Toki için tıklayınız

 330. özgür ünver diyor ki:

  merhaba ben ankara da oturuyorum ankara mamakta yapılan toki evlerinden almak istiyorum dar gelirli olanlar için ,bunun fiyatları nasıl oluyor acaba içine girdikten sonra kira öder gibimi ödüyoruz toplu param yok çün ki bana bilgi verirseniz mutlu olurum

  1. admin diyor ki:

   özgür ünver-mamak 2. etap toki evleri hakkındaki bilgiler ankara toki evleri kategorisinde yer almaktadır.

   mamak toki evleri

 331. cuma ilkan diyor ki:

  meraba ben istanbulda oturuyorum 26 yaşındayım evliyim tokiden nasıl ev alabilirim

 332. yeter toptaş diyor ki:

  tokiden ev almak istiyorum nasıl yardım edebilirsiniz

 333. yeter toptaş diyor ki:

  merhaba ben istanbulda oturuyom 2 oda 1 salaon daire almak istiyorum istanbul içi olabilirmi lütfen yardımcı olun…

  1. admin diyor ki:

   yeter toptaş-şuan istanbul toki de sadece halkalı da satış var ve fiyatlar biraz yüksek sitemizden inceleyebilirsiniz

 334. ünal ötleş diyor ki:

  merhaba.ben askere gidip qeldim.izmirde tokiden ew almak istiyorum.kurayla mı oluyor.nere başvurmamız qerekiyor.teşşekkürler

  1. admin diyor ki:

   ünal ötleş-izmir çiğli toki evleri hakkındaki bilgiler sitemizde yer almaktadır. Oradaki satış duyurusundan detaylı bilgi edinebilirsiniz

 335. metin dürmüş diyor ki:

  05313934231 aramaniz bekliyorum

 336. gencaygirgin diyor ki:

  tokiden ev almak istiyorum nasıl yardım edebilirsiniz not.k yaka izmir civarı cep 05077455600

 337. melike diyor ki:

  merhaba ailemle altunizade veya yakınlarından ev almak istiyoruz. fakat detaylı bilgiye ihtiyacımız var. bize nasıl yardımcı olabilirsiniz. ya da bilgi alabileceğimiz bi numara verebilirmisiniz ??

 338. semra körükmez diyor ki:

  slm malatyada dar gelirliler için toki projesi var mı?nereye ne zaman yapılacak nasıl başvuru yapabilirim.bir yillık evliyim kirada oturuyorum tokinin imkanlarından yararlanarak ev sahibi olmak istiyorum…

 339. kıymet dinler diyor ki:

  merhaba ben istanbulda tuzla-içmelere yapılan tokilerden ev almak istiyorum bana yardımcı olur musunuz 2+1 boş ev varsa başvurmak istyorum beni bilgilendirirseniz cok mutlu olurum teşekkürler…

 340. ismail deveci diyor ki:

  ben istanbulda taksicilik yapıyorum dar gelirliyim toki evlerine nasıl başvuru yapabilirim lütfen yardımcı olurmusunuz

  1. admin diyor ki:

   ismail deveci- sitemizde yer alan alt gelir grubu başvuru koşullarını öncelikle incelemenizi tavsiye ediyorum. Eğer şartlar size uygunsa daha sonra başvurularınızı satış oldukça yapabilirsiniz. ancak şuan istanbul toki de uygun fiyattan satış gözükmüyor

 341. cumali karahan diyor ki:

  yorum yapmaya gerek yok cevaplar yazilmiyor ayip birde site yapmissiniz

  1. admin diyor ki:

   Gecikmeler için özür dileriz, sizde hak verirseniz eğer yardım amaçlı kurulan bir sitedir burası. Elimizden geldiğince size açıklama yapmaya çalışıyorum.
   Saygılarımla

 342. BARIŞ AKIN diyor ki:

  merhaba yenı projelerınızin yerlerı ögrenmek ıstıyorum b.cekmece ve cevresınde bu bolgelerde yerıniz varsa ve bilgi verirsenız sevınırım teşekkurler 0543 215 37 74

 343. nesrin özcan diyor ki:

  20 senedir istanbuldayım ama kiradayım tokinin bu evlerini ögrendik bende ev sahibi olmak istiyoruum konutlarınızdan 3+1 daire istiyorum ilginize tesekkür ediyorum

 344. mehmet kahraman diyor ki:

  manisa kulada yapılması planlanan toki evlerine nası müracat edebilirim,müracat şartları nelerdir.tüm açıklayıcı bilgi ile yardımlarınızı rica ediyorum.
  iyi çalışmalar

  1. admin diyor ki:

   manisa kula toki evleri hakkında gerekli araştırmalar yapılıp sitemizde duyrulacaktır.

 345. yavuz gumus diyor ki:

  merhaba ben yurtdisinda yasiyorum turkiyeden tokiden bir ev almak istiyorum sartlari ve gerekli evraklar nelerdir pesin param yok kredi mumkunmu ilginize tesekkurler.

  1. admin diyor ki:

   toki başvuru koşulları her satış ilanında yer almaktadır. Satışla ilgili özel koşullar varsa bunlarda belirtilmektedir.
   Toki evleri, genel olarak bir miktar peşinat ve sabit ödeme taksit sistemi yada memur maaşına endeksli artan taksitler ile ödemeler alınmaktadır.

 346. selahattin demir diyor ki:

  alt gelirli calışanım istanbul tokıden ev almak istiyorum 2odalı evyeter form icin nereye baş vurmam gerekiyor

 347. mustafa cimenci diyor ki:

  tokı den 2+1 veya 3+1 daıre almak ıstıyorum benı aydın latısanız sımdıden tsk ler

 348. melih çırka diyor ki:

  ben kayseride yasayan eşinden boşanmış hiçbir geliri olmayan bir bayanım kayseriye 100 tl lik taksitle dullar için olan toki kayıtları nezaman yapılacak yada nasıl faydalanacagız bizi bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 349. neslihan efe diyor ki:

  ben samsunda oturuyorum kıranköyü yeni araştırma hastanesinin yanında toki evleri yapılıyor. ne gibi şartları var.peşinat nekadar veriyoruz.birde kaç yıl ödeme yapıyoruz. verdiğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim .saygılar.

 350. AYFER BAFRA diyor ki:

  merhabalar ben istanbul tuzla toki konutlarından bir ev almak istiyorum ama ilk adım olarak nerelere başvuracağımı bilmiyorum yani yapmam gerekenler hakkında bilgi verebilirseniz çok memnun olurum..

 351. resul kaymaz diyor ki:

  merhabalar ıstanbulda tokinin yapacağı proje varmı varsa veya olacaksa bunu nerden ogrenırız tel 05465424280

 352. ayşe çınar diyor ki:

  niğdede tokinin yapacağı proje var mı varsa veya olacaksa bunu nerden öğreniriz ödeme şartları başvuru şartlarını nasıl öğreniriz

 353. oğuz aydemir diyor ki:

  yeni nişanlandım kusuruma bakmayın evim olmasını çok istiyorum allah rızası için erzurumda toki sahibi olmak istiyorum lütfen yardımcı olmanızı çok isterim GSM:05073918991

 354. ahmet ulaş diyor ki:

  ben kayseride yasıyorum tokıden ev almak istiyorum bunun ile ilgili nereye basvuru yapacagım aylık kaç lira taksit ödeyecegim

 355. SERHAT İŞLER diyor ki:

  mrb ben pendik eğitim araştırma hastanesinde memurum. toki’den 3+1 veya 2+1 daire almak istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirm.

 356. mustafa şahin diyor ki:

  mrb ben gebzede yaşıyorum toki den nasıl ev alabilirim şartları nelerdir kayıtları nasıl yapılı 2+1 düşünüyorum

 357. hatice diyor ki:

  selamunaleykum dul bır bayanım ıstanbulda kı aylık
  100 tl lık tokı evlerınden almak ıstıyorum.ben kendım kagathanede oturuyorum ….kagathane ve cevresınde varmı evler bılgı edınemedım bı yerden degılse en yakın cevreısnde olan yerlerden nereye bas vurmam lazımn
  gereken ne???bılgılendırrsenız cok sevınırım tskler

 358. hatice diyor ki:

  mrb ben dul bır bayanım tokının vermıs oldugu ıstanbuldakı ayda 100 tllık evlerden satın alamk ıstıyorum.ben kagathanede oturuyorum kagathane ve cevreısnde varmı tokının ınsaa et mıs oldugu evler varsa nereye hangı adrese bas vurmam lazım bılgılendırrsenız cok sevınırım tskler

 359. havva diyor ki:

  kurtköy,ümraniye,samandıra,çekmeköy,ataşehir,pendik ,kartal cıvarı 400.tl 500 tl. arası 2+1 daire arıyorum 5.000 tl nakıt verebılırım

 360. havva diyor ki:

  kurtköy,ümraniye,samandıra,çekmeköy,ataşehir,pendik ,kartal cıvarı 400.tl 500 tl. arası 2+1 daire arıyorum 5.000 tl nakıt verebılırım bana uygun bir daire ile ilgili bilgi alabılırmıyım

 361. Gülsüm Altıner diyor ki:

  Merhaba;ALTUNİZADE TOKİ ye başvurmak istiyorum.18 yıldır çalışıyorum,bakacak çok kimsem vardı,bir dikili ağacım olmadı.Şimdi hepsi düzenini kurdu.Ben bir yavrumla bi başıma kiralardayım.Ordan oraya kadın başıma sürüklenmek istemiyorum.Nezih bir semt ve başbakanımıza yakın olmasından dolayı güvenli bir bölge olarak görüyorum.Bir kuru öğretmen maaşım,bir de çocuğum var.Başkada kimsem yok!!!Şuan 700 lira kira veriyorum ve çok üzülüyorum.Bu parayla yada 800 lira vererek,Altunizade TOKİ den bir ev alma şansım olsun.Çocuğum 7 yaşında,Altunizadede çalışıyorum.LÜTFEN BİLGİLENDİRİNİZ!!!SAYGILARIMLA!

 362. volkan kırmıt diyor ki:

  merhaba ben hatay da ıskenderun cıvarında tokı evlerı yapılacagı duyumunu aldım ben yurt dısında calısmaktayım oyle bır duyumun dogru olup olmadıgını bılmek ıstıyorum ınterneten arastırdım ama oyle bırsey bulamayınca yorum yazmak ıstedım boyle bılgı varsa tokı evlerının fıyatı ve odemelerın nasıl olacagını acıklarmısınız..??

 363. Fatma Tekmen diyor ki:

  merhaba,ben almanyadan fatma tekmen,Kütahya zafertepecalköy kasabasina toki evleri yapilacak diye duydum .dogrumu acaba yapilacak sa hangi tarihte bana bilgi verebilirmisiniz simdiden tesekkürler

 364. levent ataç diyor ki:

  8senedir ist.dayım btürlü ev alamadım ist. anadolu yakasında yapılan toki evlerine başvuru yapmak istiyorum ama nsl beni bilgilendirir seniz sevinirim saygılar ,

 365. aycan karakaş diyor ki:

  sakaryada oturuyorum korucuktan taksitli ev almak istiyorum ama nereye nasıl başvuracağım bilgi verirseniz sevinirim

 366. KENAN ZORBA diyor ki:

  SLM KOCAELİ gebzede toki konutlarına yazılmak istiyorm yardımcı olursanız çok sevinirim bütün umudum evsahibi olmaktır saygılarımla

 367. Ahmet diyor ki:

  mrb erzincanda oturuyorum trbz da merkeze yakın yerlerde yapılacak olan tokilerden almak istiyorum bu konuda bana yardımcı olursdanız sevinirim iyi çalışmalar dilerim.

 368. yakup diyor ki:

  slm, ben yozgat’ta basın mensubu olarak çalışıyorum, basın yayın enformasyon genel müdürlüğü ile toki anlaşma imzaladı ve toki basın mensuplarına ev yapacak. istanbulda inşaatı başladı, peki yozgat’a yapılacakmı? yapılacaksa ne zaman yapılır?

 369. müjde Evyapar diyor ki:

  merhabalar izmir konakta ikamet etmekteyim..izmirde başlıyacak olan yada halan devam etmekte olan toki evleri:nerde başlar veya nerde devam ediyor,,fiyat aralığı nedir ,,nekadar peşinat ödemem gerekir,,kaç metrekaredir,,nereye başvurabilirim,,ne kadar zamanda teslim alabilirim..kayıt için neler gereklidir,,bilgi alabileceğim yetkili telefon numarası kaçtır…konularıyla ilgili bilgilendirilmek istiyorum..dönerseniz çok memnun olurum..başarılı çalışmalarınızı takdir ediyor ve devamını diliyorum…

 370. nazan sarı diyor ki:

  merhaba ben gaziantep te yasıyorum bende ev sahıbı olmak ıstıyorum ama sartlar kosullar ne bılmıyorum kendıme aıt bır evım olsun ıstıyorum ama butcemı sarsmayacak sekılde olmasını ıstıyorum.bana yardımcı olun ıstıyorum ıcınde oturup kıra öder gıbı taksıtlerını ödemek ıstıyorum yardımcı olursanız memmun olurum

 371. nazan sarı diyor ki:

  ve ne kadar pesınat verılıyor taksıtler ne kadarla baslıyor ve kayıt ıcın nereye basvurmak gerekıyor bunlara yanıt verırsenız memnun olurum

 372. nuran uzun diyor ki:

  MERHABA BEN TRABZONDA ALT GELİRLİLER İÇİN TOKİ EV YAPACAKMI VE NE ZAMAN YAPACAK ÖĞRENMEK İSTİYORUM.LÜTFEN YAPIN BURAYA DA EV YAPILMASINI DÖRT GÖZLE VE SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ.NE OLUR BİRAN ÖNCE BAŞLAYIN.BİLGİLERİNİZİ VE CEVABINIZI BEKLİYORUM SAYGILAR.

 373. gizem diyor ki:

  meraba ben trabzonda yaşyorum tokiden nasıl ev alınır bilgi almak istiyorum

 374. NAZİF diyor ki:

  tokinin 2012de istanbulda yapılacak yeni konut projelerini nasıl öğrenebilirim hiç bir bilgiye ulaşamıyorum başvurular bittikten sonra öğrenebiliyoruz bu nasıl iş

 375. sami yarankol diyor ki:

  iyi günler,
  halkalı toki evlerinden 2+1 daire almak istiyorum
  10.000 peşinle ev alabilirmiyim 10 yıllık taksit tutarları ne kadar olur,şahsen kiminle görüşme yapabilirim teşekkürler

 376. şükran kozan diyor ki:

  merhaba konya sacak mah yapılacak toki evelrine kayıt olmak istiyorum ne yapmam gerekiyor teşekkür edrim

 377. habib diyor ki:

  samsun ulugazi 1276 adet toki konutlarının ne zaman satışa sunulacağı genel şartlarının neler olduğu alıcıların nasıl kayıt yaptıracağı hakkında bilgi almak istiyorum.

 378. börekçi diyor ki:

  merhaba.ığdırda yeni yapılacak toki evlerine kayıt nezaman yapılıyor ve nereye başvurmamız gerekiyor…kısaca bilgilendirir misiniz….

 379. ayhan coşkun diyor ki:

  slm ben edirnede toki evlerine girmek istiyorum nezaman başlıyacahını ve ne şartları olduhunu öğrenmek istiyorum nezaman edirnede toki evleri başlıyacak bilgilendirmenizi rica ediyorum tşkler

 380. Adnan Erçin diyor ki:

  Samsun’da Çay mahallesine yapılacak olan toki konutlarına girmek istiyorum.Ne zaman başlayacağını ve şartların ne olacağını ayrıca nereye müracaat etmem gerektiği hakkında Bilgi verebilirmisiniz.tşk

 381. mehmet diyor ki:

  merhabalar bu sitenizi ev sahibi olmak için okudum .bende ev sahibi olmak istiyorum . iş yerime yakın yani ikitelliye rahat ulasabilecegim bir daire düsündüm bide size danısayım yardımcı olabilirmisiniz

 382. kadri arslan diyor ki:

  diyarbakır yeniköyde yeni konutlar yapılacakmış kaç metrekare olacak ve başvurular ne zaman hangi şubeye yapılacak yardımcı olursanız sevinirim

 383. cemalettin doğan diyor ki:

  istanbuldan yazıyorum ist anadolu yakasındaki projelerinizden ev almak istiyorum nereye baş vurmam gerekiyor şartlar nelerdir 37 yaşındyım halen kira ödüyorum ilgileriniz ve yardımlrınz için teşekür ederim

 384. gülçin diyor ki:

  ben istanbul anadolu yaksında oturuyorum.14 senedir kirada oturuyoruz.bir kardeşim daha var.annem babm ve kardeşimle ouruyoruz.artık bir ev sahibi olmayı istiyoruz tokiden ev almak için nereye başvurmamız gerektiğini bilmiyoruz lütfen bizi bilgilendirirmisiniz ? sizden rica ediyorum..

 385. cemalettin doğan diyor ki:

  istnbul andolu yaksında ikamet etmekteyim.uzun süredir kira da oturuyorrum.artık bir ev sahibi olmak istiyorum.tokinin projeleri hakkında lütfen beni bilgilendirir misiniz ? tel numaram 0534 312 53 26

 386. nuray durdu diyor ki:

  slm bende ew sahibi olmak istiyorum bu yüzden sitenize başvurdum ben istanbul anadolu yakasında oturuyorum toki için bilgi almak istiyorum istanbul anadolu yakası yada avrupa yakasında çekiliş ne zaman olacak ve neler gerekiyo bilmek istiyorum cvp larınızı bekliyorum şimdiden tşk.

 387. Tülay Pakize Temelli diyor ki:

  1954 Üsküdar doğumluyum Tokiden ev shibi olmak istiyorum benimde artık bir evim olsun

 388. h.hüseyin bostan diyor ki:

  iyi günler benim yüzde 70 özürlü oğlum var tokinin kampanyalarından nasıl yararlana bilirim nereye başvurmam gerekiyo bana bilgi vermenizi rica ediyorum

 389. sümeye yazgı diyor ki:

  mrb ben d.bakırdan sümeyye. d.bakır da yeni toki konutlarının ne zaman yapılacağıyla ilgili bir bilgi varmı? varsa söyleyebilirmisiniz? tşk.

 390. meryem diyor ki:

  merhabalar istanbulda uygulaması olan konutlar ne zaman satışa sunulucak acaba teşekkur ederım

 391. meryem diyor ki:

  tekrar merhabalar bırde tokı evlerınde devredenler var bu şekilde ev almamız dogrumudur ?

 392. BÜLENT AKYÜZ diyor ki:

  merhaba kayabaşına yeni konutlar yapılacakmı?yapılacaksa tatih verebilirmisiniz saygılar

 393. metin FİDANCI diyor ki:

  Diyarbakıra 2012 yılında memurlara yönelik konut yapımı projesi varmı?bilgi verirseniz minettar kalacağım

 394. uğur seveş diyor ki:

  toki evlerine nasıl sahip olabiliriz şartları ne

 395. yıldız dolu diyor ki:

  iyi günler benim yüzde 70 özürlü oğlum var tokinin kampanyalarından nasıl yararlana bilirim nereye başvurmam gerekiyo bana bilgi vermenizi rica ediyorum

 396. ismail akgül diyor ki:

  ben sadece acaba malülen emeliyim tokiden bizler için bir proje varmı maaşımız çok düşük kirada çok eziliyoruz tşkler

 397. emel aktaş diyor ki:

  ankara daki toki evleri için irtibata geçmek istiyoruz.bilgilendirirseniz sevinirim.

 398. ŞEYMA KÖSE diyor ki:

  TOKİDEN NASL EV ALABİLİRİM WEE NRELERE BAŞVURMAM GEREKİYOR 3+1 DAİRELERİN FİYATLARI NELERDİR TŞK

 399. ayşe kılıç diyor ki:

  Merhaba ben istanbul-maltepe civarında oturuyorum. istanbul-Anadolu yakasında yapılacak olan toki daireleri hakkında bilgi almak istiyorum. Teşekkürler.

 400. Merve Dülger diyor ki:

  Merhaba Toki evlerine nasıl sahip olabiliriz şartları nedir bilglendrilmrk ıstyrz bu konuda

 401. mevlüt gülses diyor ki:

  ben asgarı ucretle calısan bır vatandasım bır evım olmasını ıstıyom bana yardımcı olursanız sevınırım tek ısteğim bıtmıs konutlardan devralmak bırmıtar nakıtım var onu osekılde değerlendırmeyı dusunuyom saygılarımla

 402. hacer diyor ki:

  slm ben 3tane çocuğumla istanbulda kirada yaşıyorum kendi evimin olmasnını herkes gibi bende çok istiyorum, nereye başvurmalıyım uygun düşük fiyata nasıl alabilirim bilgilendirilmek istiyorum. ayrıyeten burada ev için çaba gösteren herkese rabbim ev nasip etsin diliyorum…

 403. mehmet çatin diyor ki:

  iyi günler ben mehmet çetin yüzde 79 görme engelliyim tokinin kampanyalarından nasıl yararlana bilirim nereye başvurmam gerekiyor bana bilgi vermenizi rica ediyorum tel : 0537 342 2691 mehmet çetin

 404. hayrettin kılıçlı diyor ki:

  merhaba,istanbul avrupa yakasında kağıthane ilcesine bağlı sanayi mah. de oturyorum.yenı sozlenmıs bırıyrım,bı kursta dusuk mıktarda bı fıyatla ıngılızce ogretmenlıgı yapıyorum,evlılık hazırlıgı yapmaktayım,3 artı 1 bı ev sahıbı nasıl olabılırım,?tokıyı arastırmaya karar verdım,bu bolgede tokıye baglı calısmalar ve evler varmı,ımkanlardan nasıl yararlanabılırım,net bılgı alabılcegım telefon numrarsı yada herhangı bır ılteısım adresı?,sımdıden cok saolun…

 405. Gökhan KOCA diyor ki:

  ANADOLU YAKASINDA PENDİĞE YAKIN YERLERDE PROJENİZ VAR İSE NASIL BAŞ VURABİLİRİM VEYA NASIL ÖĞRENE BİLİRİM YUKARIDA İNTERNET SAYFASINI İNCELEDİM FAKAT PROJELERİN NERDE YAPILACAĞINI VE ÖZELLİLLERİNİ ANLATIR BİR BİLGİYE RAST GELMEDİM
  TEŞEKKÜRLER

 406. uğur diyor ki:

  merhaba,istanbul avrupa yakasında bahçelievlerde oturuyorum.. reklam işiyle uraşıyorum..evlılık hazırlıgı yapmaktayım,2 artı 1 veya
  3 artı 1 bı ev sahıbı nasıl olabılırım,?tokıyı arastırmaya karar verdım,bu bolgede tokıye baglı calısmalar ve evler varmı,ımkanlardan nasıl yararlanabılırım,net bılgı alabılcegım telefon numrarsı yada herhangı bır ılteısım adresı?,sımdıden cok saolun…

 407. filiz çil diyor ki:

  tokiye nasıl kayıt yapabilirim tşk ler

 408. abubekir tuylu diyor ki:

  slm erzurum yakutiye bolgesinde toki konutları yapılacakmış nezaman başlanacak ve nasıl müraacat edeceyim önden nekadar para yatırmam gerekiyor asgari ücret maaşı alıyorum 900.tl bende kayıt yaptırabilirmiyim bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 409. FEHMİ YIGMAN diyor ki:

  G O P ARNAGUTKÖYDE VEYA CIGARINDA BAŞLANCAK PIROJENİZ VARMI VAR İSE BİZİ BAŞVURU İCİN BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ TEŞEKÜRLER

 410. gülçin akın diyor ki:

  Heryerde başvuru şartları yazıyo ama nereye nasıl başvuru yapacağı yazılmamış. Bir telefon adres hiç birşey bulamıyorum heryere sadece şartları yazmışlar.Yokmu bilgi için adres telefon…

 411. ceyhun akbilek diyor ki:

  istanbul kayabaşında yapılan aylık 250 ila 450 arasında değişen ödemelerle nasıl ev alabilirim nasıl kayıt olmam gerekiyor

 412. zeliha kalkan diyor ki:

  tokinin 2012 başvurusu nezaman hangi ayda olacak

 413. osman hedlo diyor ki:

  Yurt dışında ikamet edip çalışıyorum, Türk vatandaşıyım, TOKİ’den taksitle ev alabilirmiyim?
  Teşekkürler

 414. ayşe uçar diyor ki:

  bende kiradayım nasıl ev alabilirim ist anadalu yakasından istiyorum

 415. fatma köse diyor ki:

  İstanbul’da anadolu yakasında oturuyorum.Eşimden ayrıyım 2 çocuk annesiyim.Kiradan kurtulmak istiyorum.Kolaylık sağlarmısınız?öğrenmek istiyorum..!

 416. burçin öztürk diyor ki:

  ben tuzladaki konutların satışı nezaman b aşlayacak onu merak ediyorum ve fiyatlarını öğrenmek istiyorum benim annem dul babam sene önce vefat etti onun için araştırıyrm

 417. ilknur güzel diyor ki:

  ben tatwan bitlisten ilknur güzel durumum yok kiradayım kiradan kurtulmak istiyorum….ew fiyatlarını we tarihlerini söylerseniz mutlu olurum……

 418. Türkan Kaştı diyor ki:

  merhabalar ben Mersinden türkan kiremithane mahallesine toki yapılacakmış beni bunun için bilgilendirirseniz sevinirim yoksullara olanak tanınıyormuş fiyatlar ve başvuru tarihleri birde nereye başvuracağım…..şimdiden teşekkürler

  not:bana dönmeniz dileğiyle

 419. abuzer özbilgin diyor ki:

  adıyamanda yapılan toki konutlarından nasıl ev alabilirim 4çocuğm var ve kiracıyım ne olur bana yardımcı olun

 420. ahmet bayram diyor ki:

  slm ben erzurumdan ahmet 2011 yılı içerisinde erzurumda toki ev yapacakmı yapacaksa nerde ve ne zaman bilgi verirseniz sevinirim

 421. ecevit sekmen diyor ki:

  ben ecevit sekmen samsun ilkadım catalarmutakı yapılacak olan tokı konutlarından bılgı almak ıstıyorum.satısları nezaman baslayacak

 422. arzu diyor ki:

  konya tokı evlerınden ıstıyorum dulum ve bır kızım var.kıracıyım

 423. rıdvan sezen diyor ki:

  merhaba. Avrupa yakasında altgelir gurubu için herhangi bir konut projesi varmıdır. Bilgilendiren olursa cok tsk ederim.

 424. AYŞENUR AYKUT diyor ki:

  merhaba tokinin istanbul avrupa yakasında satışta olan yada satışa sunulacak olan evleri hakında en uygun taksitli fiyat koşullarını öğrenmek istiyorum.ilgilenilirse çok sevinirim teşekkür ederim…

 425. abdlkadir tanrıverdi diyor ki:

  mereba Avrupa yakasında altgelir gurubu için herhangi bir konut projesi varmıdır Bilgilendiren olursa cok tsk ederim.

 426. aydın uslu diyor ki:

  tokinin bütün çalışmalarını takdir ediyorum.tanıdığım çok insan bugün devlete dua ediyor.allah tayip erdoğanı ve camiyasını bu memeleketin başından eksik etmesin. fakat şuanda yüzbinlerce talep var. fakat toki ağır gidiyor. şu insanları bir an öne şu derme çatma yapılardan ve kira sıkıntısından kurtarmak çok zor bir iş değil. inşaat sektörü ülkede 100 binlerce ürüne hitap ediyor. işsizlik gibi çok şeyi siler süpürür. bence biranönce hız verilip talep olan şehirlerde konut yapımına hız verilmeli. fakat samsunda hastane mahallesinde yapılan toki konutları gibi bir rezillikte kimse istemiyor. 85 mk.lik bir daireler zinciri yapıldı. ve 5 yıldır binların ancak 3/1 i dolu. onlarda zoraki. allah aşkına arzı talebe göre yapalım. yazık günahtır. bu daireler bugün eğer 125 mk. ve üzeri olsa idi bugün boş daire bulamazdınız. devletin parası bizim paramız. lütfen konuyu iyi düşünmek lazım. tabi bu bence tokinin değil. samsun büyükşehir belediyesinin bir rezaletidir. saygılarımla.

 427. cansu aytiş diyor ki:

  alt gelir 2.600 yazıyor nerde bizde o kadar paraa

 428. hasan güler diyor ki:

  2012 de istanbul un hangi ilçelerinde toki projeleri olacak acaba bilen varmı?

 429. ADİLE MACİT diyor ki:

  merhaba tokı ıstanbul evlerı ve fiyatları hakkında bilgi almak istiyorum nasıl başvura bilirim.

 430. fırat akgül diyor ki:

  ben halkalı tokinin evlerini beklemekteyim bana bilgi verirmisiniz

 431. menekşe kara diyor ki:

  alt gelir gruplarıyla ilgili İstanbul Anadolu yakasındaki toki konutları hakkında bilgi almak ve katılım şartlarını öğrenmek istiyorum şimdiden başarılar ve teşekkürler

 432. temel dogancı diyor ki:

  deger arkadaşm az önce bir yorum gönderdim ama ben aist anadolu yakasında ikamet ediyorum sancaktepede nereye müracat etmem gerek

 433. Hüseyin Güner diyor ki:

  istanbul kartalda yasıyorum ve tokıden ev almak ıstıyorum nereye basvurcam. tokıden ev alıp da ödeyemeyen yada devretmek ısteyen oluyomus onu nerden ögrenebilirim

 434. sinan sola diyor ki:

  merhaba ben Sinan SOLA,Anadolu yakasında Cevizlide ikamet etmekteyim.Ev sahibi olmak istiyorum dolayısıyla Tuzla TOKİ nin tanıtım reklamlarını tv de gordum.fakat fazla bilgi sahibi değilim.Eğer yardımcı olur ve du konuda beni aydınlatırsanız nasıl başvuru yapabilirim,teşekkürler

 435. recep ak diyor ki:

  merhaba kocaeli karamürsel civarında toki evleri yapılacak diye bir söylenti var acaba gerçeği varmıdır vede ortalama peşinat ne kadar oluyor ben aylık 400 tl ödeyebilirim mümkünmüdür bu şekilde ev sahibi olmam cevap yazarsanız sevinirim.şimdiden teşekkürler.

 436. murat balaban diyor ki:

  meraba gaziyim kiradayım istanbulda oturuyorum biraz sorunlar var gazi haklarından yana bana nasıl yardımcı olabilirsiniz teşkkürler ederim

 437. murat balaban diyor ki:

  merhaba güneydağu gazisiyim tokiden nasipse ev almayı düşünüyorum kiracıyım ama gazi haklarından yana biraz sıkıntılar var bana nasıl yardım edebilirsiniz teşekkürler

 438. ertuğrul çelik diyor ki:

  toki nin pendik tuzla bölgesinde daireleri var bunlardan alıp geri iade edenler oluyormu oluyorsa nasıl ulaşabilirim veya yeni projeleri varmı

 439. uzeyir diyor ki:

  merhaba ben almanyada yasiyorum ve toki den faizsiz kira öder gibi ev almak istiyorum acaba bu mümkünmü beni bu konuda aydinlatirsaniz sevinirim tesekkürler

 440. gonca kızıltan diyor ki:

  merhaba ben eşimden 2 sene önce ayrıldım şuan çzel bir şirkette 650TL maaşla çalışıyorum 150 TL ev kirası veriyorum yaşadığım yer rutubetlive yanlız yaşıyorum ama madi imkanım olmadığı için başka bir eve çıkma şansım yok başka bir gelirimde yok eyerki allah nasip ederse kısmetimde varsa bende tokiden imkanlarım dahilinde ev sahibi olmak istiyorum hayırlısı allahtan inşallah..

 441. AYFER CANSEVEN diyor ki:

  24/10/2011 merhaba halkalı toki evleri başlangıcı ile bilgi almak istiyorum . ön koşullarında, şartlarını ve fiyatları konusunda beni bilgilendirirseniz sevinirim. çekilissiz ve kurasız bilgi almak istiyorum . şimdiden tşk ler.

 442. sabriyalçınburkay diyor ki:

  ben asgari ücretle çalışan biriyim ev sahibi olmak benim için çok zor ve zan edersem hayal ama devletimiz öyle bir imkan sağlıııııyor ki!bundan yararlanmak isterim ama nasıl birdahaki çekilişler nezaman olacak.öğrenmek isterim.

 443. fikriye altın diyor ki:

  istanbul avrupa yakasında yenitoki evleri varmı fiyatları nasıl 2+1 nasıl başvurabilirim beni bilgilendirebilirmisiniz teşekkür ederim

 444. Sümer Yüksel diyor ki:

  Ben bir işçiyim bana da ev satarmısınız

 445. Sümer Yüksel diyor ki:

  Bana da bir ev satarmısınız

 446. NUR DENİZ diyor ki:

  mrb ben ist avrupa yakasında oturuyorum nişanlıyım bu tokının evlerınden en düşük bir taksıtle almak ıstıyoruz ama ne zaman başlıcaklarını bılmıyoruz sonra gec kalmak istemıyoruz birde yeni evlenecek çiftlere ayda 100 tl ye ev ımkanı olucakmıs bunun ıcınde bılgı verırsenız cok sevınırım….

 447. ruhcel cengiz diyor ki:

  toki istanbul evlerinden almak istiyorum.Yardımcı olur musunuz

 448. ruhcel cengiz diyor ki:

  0537 3768366

 449. fatma cavak diyor ki:

  merhabalar istanbul aysa yakasinda yapilan toki evleri hakkinda bilgi almak istiyorum. esinden ayrilmis bayanlara ayricalik yapiyormusunuz. cok acill lutfen ve bi kizim var henuz iki yasinda. simdiden tesekkukler.

 450. AliRıza Aydınbaş diyor ki:

  istanbul çatalcada bir çiflikte bahçivanlık yapmaktayım.aynı işte 9 yıldır çalişiyorum ssk lıyım aylık 900 tl.net maaş alıyorum kıra odemıyorum bir eve ihtiyacım var kredı baş vurularım sonuçsuz toki den ne şekilde bir ev sahibi olabilirim bilgilendirırsenız sevinirim

 451. Muhammed Mustafa Selimoğlu diyor ki:

  unuversıte mezunu ve ıs sahıbıyım.26 yasında bekarım.tokıden ev alma sansına sahıpmıyım.

 452. Engin Acay diyor ki:

  merhabalar ben Ankara mamak tokileri hakkında bilgi almak istiyorum.Acaba nasıl ve nerelere başvurabilirim.

 453. mustafa akdağ diyor ki:

  merhabalar ben engeliyim istanbul anadolu yaksıda toki çalışmasi varmı acama bilgisi olan varmı dar gelirliler için

 454. mustafa gur diyor ki:

  merhaba ben denızde calışiyorum 30 yaşindayım bekarım hıç evım olmadı evımı alıp evleneceğım rızelıyım gundoğdu rızede yapılan konutlardan almak ıstıyorum lutfen bana bu konuda yardımcı olmanızı rıca ederım çunku buna gercekten ıhtıyacım var telefon numaram 05374434964

 455. esma ünlü diyor ki:

  mrb istanbul yakasından toki evle ilgili beni bilgilendirirseniz sevinirim uzun zamandır başvurmaya çalışıyorum bürtürlü başvurmayı beceremedim yardımcı olursanız sevinirim

 456. elif öztürk diyor ki:

  ben 9sene eşimden ayrıldım liseye giden bir kızım var daha önce iki üç sefer katıldım ama çıkmadı çok zor durumdayım herkese yalvarır oldun ne olursunuz banada yardımcı olurmusunuz ailemle oturuyorum ama gelinimiz bizi evde istemiyo psikolojim bozuldu ne olur allah rızası için yardımcı olun anadolu yakası pendik ama gebze şekerpınar tuzla neresi olursa çalışıyodum ama işten çıkardılar ne olur çok zor durumdayım şimdiden teşekkürlerimi gönderiyorum

 457. hicran ayşin diyor ki:

  ben diyarbakırda yaşıyorum 21yaindayım asgari ucretle calısıyorm kendıme ev almak istıyorum kıra oder gıbı boyle bı kolaylık saglıyomusunuz

 458. hatice cakır diyor ki:

  merhaba bana yardımcı olursanız cok sevinirim toki dullara öncelik tanıdığını duydum 2tane cocuğum var lütfen yardımcı olunaskeri ücretle calışıyorum ev almak istiyorum nasıl başvurabilirim anadolu yakasında oturuyorum

 459. ali sarıbal diyor ki:

  28 ekim 2011 ali sarıbal,ben bagcılar ist oturuyorum 52 yaşında emekliyim çalışıyorum tokiden 2*1 daire almak istiyorum 30 peşin 650 taksitle ne yapmam lazım yardımcı olabilirmisiniz teşekkür ederim.05336339681.

 460. ceyhun aktürk diyor ki:

  2012 toki basvuralrı hangi ayda olacak?

 461. ceyhun aktürk diyor ki:

  merhabalar ıstabbulda yapılacak tokı evlerı hakkında bılgılenmek ıstıyorum. Nereye ve nasıl başvuru yapabiliriz? teşekkürler.

 462. fatma nimet öçal diyor ki:

  ben bilgilenmek istiyorum

 463. Kutbettin YAŞAR diyor ki:

  Merhaba istanbul anadolu yakasında yapılacak toki evleri hankında bilgi almak istiyorum.nereye ve zaman başvuru yapabilirim bilgilendiriseniz memnun olurum.iyi çalışmalar

 464. nazan güler diyor ki:

  ben yurtdisinda yasiyorum türkiye istanbul,da yanliz yasayan annem icin toki den uygun taksitlerle ev almak istiyorum bana bu konuda yardimci olursaniz sevinirim tesekkürler

 465. şükrançepnioğlu diyor ki:

  merhaba izmir çiğlide yapılacak olan toki evleri hakkında bılgı almak ıstiyorum ve nasılve nereye başvurabilirim geliri 2600den az olan toki alamazmı okadar gelirim olsa tokide ne işim var toki yoksul aileleri ev sahibi etmek değilmi cevap verirseniz sevinirim teşekkürler

 466. adem öztürk diyor ki:

  selamünaleyküm
  kahraman maraşta yeni bir toki projesi varmı varsa nereden ve nasıl ulaşa bilirim ayrıca tokinin ödeme koşulları ve daire fiyatları hakkında bilgilendirirseniz çok memnun olurum şimdiden tşk ler

 467. Kerim erdem diyor ki:

  Merhaba ben Kerim erdem
  silifkede oturuyorum 2012de silifkede toki evleri yapılacakmı yapılacak mı bilgi almak istiyorum

 468. Taner diyor ki:

  Selamün aleyküm
  İst. Kayaşehir’de yeni Toki projesi varmı? Tokinin ödeme şartları ve fiyatları hakkında bilgi edinebilir miyim? Ben Bayrampaşa Belediyesinde çalışan BEM-BİR-SEN üyesiyim. Bu sebeblerden herhangi bir kolaylık,öncelik olabilir mi? Teşekkürler.

 469. abdulkadir gül diyor ki:

  Konyada su anda suren veya yeni yapilan herhangi bi toki prosesi varmi bende ev almak istiyorum ama banka araciligiyla degil basbakanimizin dedigi sekilde 100 200 taksitle yardimci olursaniz sevinirim

 470. mehmet özdemir diyor ki:

  2010 yılında Ekim – Kasım aylarında kredi taksitlerini peşin ödeme yapılınca yüzde 20 indirim kampanyası yapılmıştı. Bu senede aynı kampanyanın yapılmasını istiyoruz.Veya kampanyanın ne zaman olacagı hakkında bilgilendirirseniz memmun olurum. Şimdiden teşekkür ederim.

 471. Tarık BAŞPINAR diyor ki:

  toki kayaşehir 2012 satışlarının ne zaman başladığı hakkın da bilgi almak istiyorum… başladığı tarihi hakkın da beni bilgilendirirseniz sevinirm

 472. hatice türetken diyor ki:

  ben eşimden ayrıldım işimde yok evimde 100 tl toki evleri için nereye baş vuracagımı bilmiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim tşk

 473. hatice türetken diyor ki:

  ben eşimden ayrıldım ne ,işim var nede evim 100 toki evleri için nereye baş vurabilim yardımcı olusanız sevinirim tşk

 474. Şenol özkara diyor ki:

  Tokiden ev almak istiyorum

 475. muhammet palaz diyor ki:

  istanbul anadolu yakasında toki evlerine başvuru yapmak istiyorum.hangi projeye ne zaman müraacat etmem lazım.teşekkürler.

 476. ismail çıldır diyor ki:

  40.000 tl nakit ödersem taksitlerde ne gibi kolaylık sağlanır ve evime ne zaman taşına bilirim ve yada 50.000nakit ödersem “2 daire alsam ikisinin aylık ödemeleri nasıl olur ne zaman taşınırım

 477. ismail çıldır diyor ki:

  40.000 tl nakit ödersem taksitlerde ne gibi kolaylık sağlanır ve evime ne zaman taşına bilirim ve yada 50.000nakit ödersem “2 daire alsam ikisinin aylık ödemeleri nasıl olur ne zaman taşınırımizmir buca

 478. sedef kazancı diyor ki:

  merhaba, istanbulda öğretmenim,istanbul çekmeköy civarında toki çalışmanız var mı? yoksa eğer toki altunizade evlerinden nasıl ev alabilirim.bilgilendirirseniz sevinirim..

 479. rabia arslan diyor ki:

  selam aleyküm.istanbul çekmeköyde ikamet ediyorum bana en yakın toki evleri nerde vardır ve nasıl yazıla bilirim lütfen cevap. 3 çocukla daha ne kadar kirada oturacağım ALLAHIM herkeze kendi evini nasip etsin banada.TEŞEKKÜR EDERİM

 480. mahmut çakmak diyor ki:

  ben elazığda oturuyorum. tokiden ev almak istiyorum lütfen bana yardımcı olun nasıl alabilirim elazığda yeni bir proje varmı varsa bilgilendirin bizi umudumuz sizsiniz en kısa zamanda bilgilendirin bizi sizden haber bekliyoruz teşekkürler.

 481. mesut kırboğa diyor ki:

  slm ben 18 senedir istanbulda çalışıyorum kağıthane bölgesine yakın 100-130 mk.ev almak istiyorum fiatları ve nasıl başvuracağımı varsa kağıthaneye yakın uygun fiyata konutları beni bilgilendirirseniz çok mesut olurum.

 482. zeliha deniz diyor ki:

  adım zeliha deniz 44 yaşımdayım bir oğlum bir kızım var ikisinede ev işlerine giderek geçimlerini allha şükür sağlıyorum. K iradan kurtulmak istiyorum kendi evimde oturmak istiyorum
  devletin toki evlerine uygun fiyatla ayda yüz veya ikiyüz (tl) taksitle ev almak istiyorum. beni bilgilendirirseniz çok sevinirim antalyadan ev almak istiyorum antalya da yaşıyorum (güzelobada oturuyorum)

 483. MURAT ALTUNBEY diyor ki:

  anadolu yakasın da tokiye yazılmak istiyorum PENDİK .KARTAL.TUZLA.ALTUNİZADE bölgesi olursa iyi olur kayıt için bilgi almak istiyorum.LÜTFEN BİLGİLENDİRİN.

 484. ugur şimşek diyor ki:

  mrb.
  yaşım 31, sultanbeyli de ikamet ediyorum.Anadolu yakası sultanbeyli,sancaktepe,kartal,pendik,tuzla ve civarında tokinin alt gelir grupları için yaptığı dairelere yazılmak istiyorum. Bunun için en yakın nereye ve nasıl müracaat etmem gerekiyor.
  Yardımcı olmanız ricası ile…
  teşekkürler.

 485. cenk öç diyor ki:

  merhabalar.ben izmrde ıkametgah etmekteyım..tokı evlerıne nasıl basvurabılırım.yardımcı olursanız cok ama cok sevınırım…

 486. melisa tokmakcı diyor ki:

  biz, dar gelir aileyiz bizde tokien ev almak istiyoruz, ama ne zaman satışa sunulacağını bilmiyoruz olcağını bilmiyoruz, bize yardımcı olursanız seviniriz en yakın zamanda cevabınızı bekliyoruz.

 487. mehmet AKÇIL diyor ki:

  evalmak istiyorum samsun tekkeköyde yim özel sektörde çalışıyorum 3+1 birdaire düşünüyorum

 488. nuri arasan diyor ki:

  izmir de ikametgah etmekteyim tokievlerine nasıl başvuru yapa bilirim

 489. DİNAR KARABATAK diyor ki:

  merhaba ben samsun da ne zaman toki yapılıcak acaba nereden öğrene bilirim ayrıca nasıl tokievlerine başvuru yapalirim

 490. nejla kaya diyor ki:

  Merhabalar İstanbul Gaziosmanpaşa sarıgöl tokievlerine nasıl başvuru yapabilirim. Koşulları hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim. TEŞEKKÜRLER.

 491. YİLMAZBALTACİ diyor ki:

  istanbul beylikdüzündeikamet etmekteyim 60 yaşindayim tokiden nasik ev alabilirim

 492. ayse eser diyor ki:

  bana ulasırsanız sevınırım bır evım olmasını cok arzuluyorum yalnız yasıyorum

 493. mehmet akgün diyor ki:

  istanbul avrupa yakasından tokiden daire almak istiyorum nasıl katılabilirim ve alabilirim.

 494. deniz aksoy diyor ki:

  merhaba izmirde özellikle çiğli tarfında toki projesi varmı nasıl öğrenebilirim.

 495. tahsin durukan diyor ki:

  slm. istanbul tokiden ev almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim yoksul bir aileyim.

 496. yusufkandil diyor ki:

  ist avrupa yakasında tokiden dayire almak istitorum napmam gerekiyo lütfen bilgi verirmisiniz 0536 679 75 87

 497. Mehmet ÜNSAL diyor ki:

  meraba başvuru nasıl yapabilirim bilgilendirirmisiniz ?

 498. NEŞE ER diyor ki:

  merhabalar istanbul avrupa yakasında toki’den ev almak istiyoruz istiyouz alt gelire sahibiz kayınpederim malulen emekli beraber oturuyoruz aylık gelirimiz 2.500tl bunun için şartlarınız nedir,en kısa zamanda bilgilendirirseniz seviniriz.

 499. ramazan çil diyor ki:

  2012 istanbul tokı evlerı basvuruları ve basvuru sartları hakkında bılgı verebılırmısınız tesekkurler

 500. aykut oktaylar diyor ki:

  mrhba bn pesınatsız kira öder gıbı nasıl ev alabılırım nasıl cekilişe katılabilim detaylı aydınlatıcı bilgi istiyorum tesekkür ederim

 501. mehmetyoldaş diyor ki:

  tokiden ev almak istiyorum şartları nelerdir bana nasıl yardımcı o0labilirsiniz

 502. özlem k diyor ki:

  gelirim düşük ev sahibi olmak istiyorum nasıl alabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 503. Muharrem İMAMOĞLU diyor ki:

  Ben Ankara Yenimahalle (aşağı yurtçu)Turkuaz vadisi evlerinden 3/1 daire aldım.geçen sene bankadan aldım ve borcumu ödedim.Tapumu alamadım.Almakistiyorum.Nasıl alabilirim.Yardım selamlarımla.Cevap bekleri.

 504. ilhan şimşek diyor ki:

  ben istanbul anadolu yakasından 2+1 ev almak istiyorum gelirim asgari ücret ne yapmalıyım

 505. izzet aysal diyor ki:

  diyarbakır toki memurlar için yapılanlara nasıl başvurabilirim 120 m2 olanlara ayrıca binaların özellliklerini bina kalitesini belirtirmisiniz tşk

 506. hasan durna diyor ki:

  mrb ben pendik ist kurtköyde ikamet ediyorum toki den taksitli ev almak istiyorum yeni projeleriniz varmış en kısa zamanda bilgi verirseniz çok sevinirim ilginiz için tşkler tel 0535 950 93 58

 507. GÜLŞEN EŞER BAYHUN diyor ki:

  TOKİ ANADOLU YAKASINDAKİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.ŞARTLARI NELERDİR,BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM.

 508. selda yılmaz diyor ki:

  ben istanbul avrupa yakasında otrmaktayım.toki evleriyle hakkında bilgi almak ıstıyorum.yardıöı olursannız sevinirim

 509. ömer almaz diyor ki:

  istanbul hadım koy toki evleri yeniden ne zaman başlar öğrene bilirmiyim

 510. gülay üstal diyor ki:

  engelli 11 yaşında kızım var,raporu %100 ve tokiden ev almak istiyoruz.anadolu yakası,pendikte ikamet etmekteyiz.tokiden engelli kızım ev alabilirmiyiz.tokiye nasıl başvurabiliriz.iletişim adres yada telefon bulamıyorum.ilginize şimdiden teşekkürler.

 511. aysel solak diyor ki:

  istanbul a toki kampanyası istiyoruz bu kadar insan mağdur sesimizi duymuyormusunuz yapılan konutların ödemeplanları yüksek hep belirli bir kesime hitap ediyorsunuz geride kalanlar ne yapsın

 512. mustafa şahin diyor ki:

  istanbulda yaşıyorum 400 tl ödeme planlı toki evi bulabilirmiyim ve çekilişlerden nasıl haberdan olabilirim. artık kendi evim olsun istıyorum lüften sizlerden bilgi ve yardım beklıyorum

 513. gülhan bozkurt diyor ki:

  32 yaşındayım eskişehirde yaşıyorum bir oğlum var eşimden ayrıyım oğlumla yaşayacağım tokiden 1+1 aylık 100 tl ödeme seçeneğiyle ev sahibi olmak istiyorumm ama nereye başvurulacağını bilmiyorum bana yardım cı olursanız sevinirim lütfen sizden bilgi yardım bekliyorum tşk ediyorumm saygılar

 514. fatih karagöz diyor ki:

  merhaba ist kayabaşından 3+1 ev almak istiyorum yeni projrler ne zaman bilgi verirseniz sevinirim

 515. Hicran kuskaya diyor ki:

  Merhaba,
  Almanyada yasiyorum Izmir toki evlerinden uzun vadeli ev almak istiyorum nereye basvurabilirim?

 516. MÜRTEZA DEMİR diyor ki:

  merhaba giresunda yaşıyorum bu ilde projeniz varmı bilgi alabilirmiyim teşekkürler

 517. Mehmet kabar diyor ki:

  maltepe ve Civarında baslamıs weya baslayacak olan tokı evlerı kampanyasına katılarak ev almak ıstıyorum.Bizi bilgilendırırsenız sevınırım…SeLamLar Tel Numaram:0532-595-65-03
  İs TeL:0216-399-93-57

 518. ceren davullar diyor ki:

  merhabalar ben izmirden ceren izmir tokiden ev almak istiyorum fakat açık arttırmayla satış olmadığında bankaya yatırılan basvuru parasını geri alabılırmıyım yoksa yanar mı?tesekkurler:)

 519. durmuş gülmez diyor ki:

  merhaba istanbulda yaşıyorum anadolu yakasında daire almak istiyorum sancaktepe tarafında projeniz varmı kirada oturyorum taksitli ev almak istiyorum bana yardımcı olurmusun teşekkürler 05367285158

 520. ibrahim halil diyor ki:

  meraba istanbuldaki toki evleri hakkında bilgi istiyorum ayrıca nasıl katılabilirim ve ödeme koşulları nasıl

 521. Meserret Uraslı diyor ki:

  eşimden ayrı ve uzun zamandır yalnız yaşıyorum .Yaşam şartları malum iyi bir işim var ancak kira,fatura derken maaş gidiyor.Acaba bu tıki evlerinden benimde bir ev sahibi olma imkanım varmı?nasıl katılabilirim çekilişle olduğunu duydum fakat defalarca çekilişe katılıpda ev çıkmayanlar var her çekilişde ayrı bir paramı yatırmak gerkiyor

 522. AYDIN DİRİ diyor ki:

  anadolu yakasındakı tuzla da olan projeniz hakkında bilgi alabilirmiyim ilgilenirsenniz çok memlun olurum

 523. AYDIN DİRİ diyor ki:

  benim %60 engelli cocuğum var onun üzerine almak istiyorum engelli haklarına sahipmi acaba 8 yaşında bilgilendirirseniz memlun olurum

 524. ekrem işeri diyor ki:

  merhaba ben kocaeli de yakın zamanda yaplıcak konutlar hakkında bilgi almak istiyorum

 525. Selda Çankal diyor ki:

  Mrb Biz ANKARADA almak istoruz Yardım

 526. gamze diyor ki:

  emekliyim kucuk bir dairem var depreme dayanikli oldugunu dusundugum icin toki evlerinden taksitle ev alabilirmiyim bukonuda beni bilgilendirmenizi rica ediyorum calismalarinizda basarilar dilerim.

 527. Fatma karakılçık diyor ki:

  Ben adanadan fatma karakılçık.ankara mamak tokı ewlerınden ew almak ıstıyorum ama adanada yatlı ıste calısıyorum.dulum bır oglum war .ıkametkahım ıçın bana yardmcı olursanz cok sewınırım.

 528. gülzade çerkez diyor ki:

  mrb ben izmir çiğliden toki evlerinden almak istiyorum sigortalı çalışıyorum sadece isteğim bir ev sahibi olmak bir oğlum var lütven dikkate alırsanız çok sevinirim başka güvencem yok tşk ederim

 529. şadi açıkgöz diyor ki:

  merhaba sn toki çalışanları benim acilen istanbulda tokiden ev almak istiyorum ne olur bana yardımcı olun cevap yazarsanız sevinirim

 530. kadir mutlu diyor ki:

  ben ortapedik özürlü evli 2 cocuk babasıyım. malülen emekliyim. tokiden ev sahibi olmak istiyorum. aylık taksit 400tl verebilirim bir miktar peşin sadece özürlü aracım var ankarada toki sahibi olabilirmiyim. lütfen beni bilgilendirin..

 531. arzu yasar diyor ki:

  2012′de istanbulda toki çekilişleri olacakmı
  veya tokinin taksitle ev satışları varmı

 532. Özlem KAN diyor ki:

  istanbul anadolu yaksında oturuyorum.toki evlerinden ev alıp bir ev sahibi olmak istiyorum.ama nasıl başvurabileceğimi bilmiyorum.ödemeleri nasıl olacak ne zamn başvuru yapabilirim?Beni bu konular hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim teşekkürler

 533. BİLAL KARAKAŞ diyor ki:

  BEN TOKİ TOPLU KONUT KAYABAŞI2012 EVLERİNE BAŞVURMAK İSTİYORU BİLGİ VERİRMİSİNİZ

 534. mehmetsamsun diyor ki:

  toki evime kendime arkadaş arıyorum 05327719893 samsun eğer anlaşırsak evlenmek istiyorum samsun merkez

 535. gülizar kıray diyor ki:

  Merhaba. Ben manisada ikamet etmekteyim ev sahibi olmak istiyoruz evliyim şu zamanda kirada oturmak zor, sizden şu konuda bana bilgi vermenizi istiyorum. Eşim net 800 tl maaş alıyor ssk lı biz 2+1 ev almak istiyoruz ama evlerin fiyatlarınıda bilmiyoruz acaba şehirlere göre ev fiyatları değişiyormu eğer değişiyorsa manisa bölgesindeki 2+1 evin fiyatı nedir bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim birde biz başvuru yaptığımızda ne kadar bir peşinat yapıyoruz ilk anda ayrıca diyelimki peşinatı verdik ve taksitlendirme en az ne kadar olur acaba şimdiden tşk cvplarsanız mjıma sevinirim.

 536. gülay üstal diyor ki:

  iyi günler,ben tokiden ev almak istiyorum.11 yaşında engelli kızım var.İstanbul’da toki ne zaman ev yapıyo ve nasıl kayıt yaptırabilirim bilmiyorum.Ayrıca engelli kızım adına alma olasılığı varmı,bu konuda yasa ne diyor,hak hukuk nedir,bilinmiyo.Prosedür engeli zaten çok fazla.Hangi kişi yada kurumla görüşmemiz gerekli,lütfen bu konuda bi cevap istiyorum.Umarım en kısa zamanda cevap alırım.Teşekkürler.

 537. ilayda yaren diyor ki:

  15 yılldır izmirde bulunuyorun kiralarda sürünmekten bıktım devaamlı halk bankasana sürekli gidip geldim malessev bir sonuca ulaşamadım bilgi alamadım ev istiyorum (((((((((((kızımın facesinden atım kendim face kullanmıyorum))))) LÜTFEN YARDIMCI OLUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 538. mergül türksoy diyor ki:

  MERHABALAR BEN TOKİ EVLERİ 2012 İLGİLİ BİLGİ ALMAK İSTİYORUM ÖDEME,TESLİM VE FİYATLARLA İLGİLİ ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM KOLAYLIKLAR DİLERİM

 539. mergül türksoy diyor ki:

  PARDON AYRICA TOKİ İSTANBULLA İLGİLİ

 540. niyazi alıcıoğlu diyor ki:

  MERHABALAR BENIM ESIM ESITME VE DUYMA ENGELLI YUZDE 50 OZURLU RAPORU VAR ESIME TOKIDEN EV ALMAK ISTIYORUZ.TOKIDEN NASIL BASVURABILIRIZ TELEFON ADRES VE ILETISIM BULAMIYORUZ* ANADOLU YAKASINDA YENI YAPILACAK TUZLA VE PENDIK DE TOKI EVLERI VARMI VE FIYATLARI NASIL OLUR SIMDIDEN ILGINIZE TESEKKURLER

 541. ismet dogan diyor ki:

  merhabalar bende adanada tokiden ev almak istiyorum ama nasıl ve nereye gitmem gerekiyor. ve adananın şu an neresinde toki evleri yapılıyor bilmiyorum ilginiz için teşekkür ederim

 542. Mustafa Gül diyor ki:

  Istanbuldan Tokiden ev almak istiyorum .Ben yurtdisinda yasiyorum taksitle ev almak istiyorum.Ne yapmam gerekiyor beni yönlendirirseniz sevinirim.

 543. kemal demir diyor ki:

  slm ben erzurumdan başvuru yapıyorum tokiden ev almak istiyorum umarım bir cevap alırım alırsam dikkate alıyoırum saygılarımla

 544. KAMİL CABI diyor ki:

  samsunda ikamet deiyorum.ladik nüfusuna kayıtlıyım ancak 10 yıldır samsunda kirada oturuyorum.tokiden ev almak istiyorum.evli 2 çocuk babasıyım.eşim çalışmıyor.babam öldü , annem ve %40 özürlü erkek kardeşimde benimle beraber kalıyor. toki müracaat yeri-telefon -adres ve bana uyan kategori- şartları hakkında kısaca bilgi yazarsanız sevinirim.şimdiden çok teşekkürler….

 545. KAMİL CABI diyor ki:

  özür dilerim Tel.yazmayı unutmuşum. GSM:05438389277

 546. semiha yıldız diyor ki:

  izmir karabağlarda oturuyorum izmir menemende toki evleri için başvurmak istıyorum nasıl başvurabılırım ?

 547. semiha yıldız diyor ki:

  bırde benım kızım böbrek hastası %84 özürlü raporu var yardımcı olursanız sevınırım nasıl ev sahıbı olabılırım

 548. GÜl ERDOST diyor ki:

  Merhaba ben istanbula bulunan toki evlerine kayıt olmak ve almak için ne yapmam lazım.tek yaşıyorum sadece çalışıyorum kira verene kadar ev sayibi olmak istiyorum.Bu konuda bana yardımcı olursanığz sevinirim

 549. GÜl ERDOST diyor ki:

  istanbulda yaşıyorum .çekilişe katılmak ve toki evlerLnden almak istlyorum lst,dan bu konuda yardımlarızı bekiyorum.

 550. hakansayımcı diyor ki:

  istanbul avrupa yakası toki evlerinden bütçeye uygun evlerden faydalanmak istiyorum üzerime dair hiç bir mal varlıgım yok askeri ücretli işçiyim birde babamın emekli maaşı var beraber yaşıyoruz bana eygun bütçeli bir ev lazım bu konuda yardımlarınızı bekliyorum saygılarımla gsm:0536 640 48 02

 551. nazmye ayçil diyor ki:

  istanbul bağcılarda oturuorum tokiden ev almak istiyorum bu konuda blgilerinizi bekliyorum cep tel:533-644-21-90

 552. miskinaz diyor ki:

  merhaba ben 23 yıldır kira ödemekteyim artık bu kiralardan kurtulup rahat bir nefes almak ve ev sahibi olmak istiyorum anadolu yakasında oturuyorum eşim emekli olduğu halde çalışma gereksinimi görüyor artık kira yerine evimin kredisini ödemek istiyorum 4 kişilik bir aileyiz bu konuda yardımlarınızı beklemekteyim.

 553. murat can diyor ki:

  istanbul bağcılarda ailelmle kalıyorum kendi adıma bir arsam var fakat evim yok aylık 500 lira taksitle hangi projenizden ev sahibi olabilirim peşinatımda mevcut detaylı bilgilendirilmek istiyorum şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum

 554. FAZIL ESVED ŞAHİN diyor ki:

  merhaba ben ümraniye bölgesindeki toki konutlarından ev almak istiyorum bana yardımcı olurmusunuz 05308204298

 555. ayse turk diyor ki:

  merhabalar basaksehır 4. etapta kırada oturuyorum kayasehırde yapılan 3+1 evlere katılmak ıstıyorum basvuru tarıhınden haberdar olmak ve bılgı edınmek ıstıyorum sımdıden tesekkurler..

 556. ahiretyolcusu diyor ki:

  istanbul avrupa yakasında tokiden ev almak istiyorum .yardımlarınızı bekliyorum

 557. zelıha diyor ki:

  Iyı aksamlar annem ısıtme engellı babam vefat ettı.ege unıversıtesınde ogrencıyım.bır tek emklı maasımız var.ızmırde kırada otryoruz.ev kırası oder gıbı kendıb evımızın kırasını odmek ıstıyoruz.toknın ızmırdekı evlerıne basvurabılır emıyız? ege olabırse nasıl yapabılırm? Bılgılendırırsenız sevınırım…. tesekkurler :)

 558. nilay irişoglu diyor ki:

  merhaba istanbul avrupa yakasında kirada oturmaktayım başka sekilde ev alabilme sansım olmadıgından istanbul avrupa yakasında yapılacak toki evlerinden almak ıstıyorumdan ve nasıl basvuru yapılması ile ilgili bilgilendirilmek iştiyorum nasıl ve nereye başvuru yapmam gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim …. teşekkürler..

 559. mevlut yalçın diyor ki:

  meraba konya nezaman yeni toki kayıtları başlıycak bu konu hakında bilgi idtiyorum

 560. cem özsoy diyor ki:

  merhaba 2012 yılı için toki veyahut kiptaş ın yeni konut projesi varmıdır. nasıl bilgi sahibi olurum varsa müracaatımı nasıl, nereye yapabilir. istanbul avrupa yakasında kayabaşı,esenyurt,arnavutköy,başakşehir bölgelerinde daha önceden yapılan konutlardan satılmayan varmı varsa fiyatlar ve ödeme seçenekleri nasıldır. iyi günler

 561. elanur bursa diyor ki:

  biz kirada oturuyoruz samsun kıranköy deki toki evlerinden almak istiyoruz bize yardım edermisiniz :(

 562. volkan Dağdeviren diyor ki:

  S.a ben malatyada yapılacak olan toki evleri hakkında bilgi almak istiyorum başvurular başladımı 468 ev karakavak mevkinde yapılacak diyor toki bilgilerinde fakat ayrıntılı bilgi alamıyorum bi açıklama lütfen.Malatya da ayrıca herhangibir tokiye baglı bir müdürlük varmıdır.Başvuruları nerden nasıl yapıyoruz… kriterler nelerdir. yeni yapılan her toki sitesi için kriterler farklı ise herbiri için bu kriterleri nasıl kimden ögrenebilirim… saygılar…

 563. MÜRVET AYDIN diyor ki:

  1 LİSE ÖĞRENCİSİ VE 1 OKUL ÖNCESİNE GİDEN 2 ÇOCUK ANNESİYİM.EŞİMDEN 2 YILDIR AYRIYIM.EMEKLİ MAAŞIMLA KİRADAYIM.BAŞKA GELİRİMDE YOK.SİZDEN RİCAM ANADOLU YAKASINDAKİ PROJELERİNİZDE BİZE ÖNCELİK VERİLEBİLİRMİ.EŞİNDEN AYRILMIŞ BAYANLARA KOLAYLIK VARMIDIR.EĞER VARSA ÇOCUKLARIMLA EMEKLİ MAAŞIMLA KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYIZ.ACİLEN BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ LÜTFEN.SAYGILAR SUNARIM.

 564. selver sefil diyor ki:

  tokinin istanbulda 2012 projeleri ne zaman satışa sunulacak nasıl haber alabilirim müracat için ne gerekli saygılar

 565. ersan bayazit diyor ki:

  merhabalar ben tokiden ev almak istiyorum.nereye muracat edebiliyoruz.

 566. afiye gümrük diyor ki:

  toki genel başkanı lütfen lütfen lütfen çok iyi araştırın mal varlığı var mı ? akrabalarının durumu nasıl ? kendileri mal varlıklarını başkalarının üzerine yaptırıyorlar , şirinyerde evlari var , şirinyerde oturuyorlar , sırf garibanların haklarını ellerinden almak için mal varlıklarını başkalarının üzerine yaptırıyorlar . toki den ev sahibi olunca da bu evleri yüksek fiyatlarla el altından satıyorlar . genel başkanım be siz mektup yazdım genel başkanım akşam karanlığında pazardan kalan kırıntıları toplamaya gidiyorum . bu başkalarının üzerine ev yapanlar paralarının üzerine para yapıyorlar , bizim gibi garibanlar da çöpten kira parasını çıkarmaya çalışıyorlar . başkanım sizce adalet bu mu ? toki evleri yapılırken zenginlere gidiyor bunu çok iyi araştırın . keşke başkanım beenim keşke evim olsaydı çöp toplamaya razıyım o kadar ki kira derdim olmasın . izmir şahintepesinde toki evleri ne zaman başlayacak ? saygılarımla … afiye gümrük .

 567. gazi yılmaz diyor ki:

  istanbulda avrupa yakasında tokide ev almak istiyorum.nasıl alabilirim

 568. hülya akdağ diyor ki:

  kolay gelsin.ben malatyada ki yapılacak toki evleri için nezaman nerden başvura biliriz bilgi almak istiyorum.ihala arihleri verilmiş ancak baş vuru ne zaman nasıl yapılacak herhangi bir bilgiye ulaşamadım yardımcı olursanız çok sevinirim. saygılarımla.

 569. ayşe eyibil diyor ki:

  ben hadımkoydekı toki evlerı nasıl kayıt olabılırım neler yapmam nerelere başvurmam gereklı benı bılgılendırırmısınız

 570. coskun aydın diyor ki:

  erzurum dadaşkent (aziziye) toki başvuruları nezaman yapılmaya başlanacak bilgi verirseniz çok makbul olacak.

 571. onur doğan diyor ki:

  ben adanadan toki evlerinden alamak ıstıyorum 3+1 nasıl, nereye basvurmam gerkıyor ne kadar pesinat gerekıyor ilk girişte kımlere oncelik tanınıyor bu konular hakkında bilgi verirseniz sevinirim …

 572. MAHMUT DEMİR diyor ki:

  sirt teki toki konutlarına neza<man başvuru yapabiliriz yardımcı olursanız sevinirim bukonuda herhangi biryerden bil alamı yoruz

 573. savaş diyor ki:

  ben halkalı toki evlerinden almak istiyorum ama neresi daha uygun bilmiyorum birde 3+1 olmasını istiyorum yardımcı olmanızı tüm kalbimle istiyorum lütfen dönün bana bekliyorum

 574. YAŞAR CAN GÜNDOĞAN diyor ki:

  ANKARA YA BİR EVVEL GELDİM KİRADA KALIYORUM TOKİ EVLERİNDEN NASIL FAYDALANABİLİRİM …………..

 575. fatih sert diyor ki:

  ben tokiden anadolu yakasından ev almak istiyorum nasıl başvuru yapabilirim nereye gitmem gerek yada yakında başlayacak olan bir proje varmı bu konularda aydınlatırsanır sevinirim

 576. ismet tokmak diyor ki:

  hamiler tokide 3+1 almak istiyorum lütfen yardımcı olun.tel:05335624013

 577. fırat ÖZZEYBEK diyor ki:

  ben aksaraydaki tokiden ev satın almak istiyorum satışlarınız hakkında bilgi verirseniz sevinirim

 578. harun kılıç diyor ki:

  istanbul anadolu yakasında 2+1. 6 ile 10 yıl ödemeli alabileceğim ev varmı nasıl başvurabilirim

 579. Şaban Tatlıdil diyor ki:

  İst anadolu yakası aydınlı köyü Toki evlerinden yada, Kurtköy Toki evlerinden aylık 450.tl taksitle ev almak istiyorum. Anadolu yakası için yeni projeniz varmı? bilgilendirirseniz sevinirim. 0555.870.03.66

 580. hanife arıkan diyor ki:

  tokiden ev almak istiyorum ama nereye başvuracağımı bilmiyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim

 581. arzu koç diyor ki:

  ben 100/89 özürlüyüm ve tokiden ev almak istiyorum yeni projeler varmı avrupa yakasında oturuyorum ve bu taraftaki yeni projelerden haberdar edermisiniz teşekkürler

 582. Ömer Veli diyor ki:

  Trabzon Kaşüstü Konutlarının statüsü nedir. Yani Bunlarda dönüşüm projesi midir. Halka satış olacak mı
  İnşaat başladı fakat herhangi bir ilan yok

 583. esra mengene diyor ki:

  istanbul anadolu yakasndn ev almak istiyorm ancak nereye başvurabilim bana uygun toki evi varmıdr bilmiyorm internetteki bilgiler yetersz yardımcı olrsanz sevinirm

 584. ali gökçe diyor ki:

  toki evlerini nasıl alabiliriz ve yetkili biriyle nasıl görüşe biliriz telefon numaralarınız varsa vere bilirmisiniz teşekür ederim ..

 585. Pamuk Kır diyor ki:

  Agustos 2012 de kısmet olursa emeklı olucam.istanbul zeytinburnunda kirada oturuyorum..Toki’nin başlatmış olduğu bu kira öder gibi ew sahibi olma kampanyalarından faydalanmak istiyorum.bunu nasıl yapabilirim bana yardımcı olursanız cok sevınırım..bırde onceden 2-3 mılyar yatırıp tokinin ev cekilişlerine katılanlar oluyo, sansına kacıncı katta daire cıkarsa sonrasında 250 tlden baslayan 650tlye kadar aylık ödeme kosullarıyla ev alanlar duyuyorum.Acaba nasıl başvuru yapabilirim,lütfen bilgi verin bana yardımcı olun yol gösterın..ev sahibi olmak istiyorum ne yapmalıyım bılmıyorum..mutlaka mail bekliyorum sizden

 586. Pamuk Kır diyor ki:

  Birde Zeytinburnunda Tokinin ev projesi olucak mı! olucaksa ne zaman düşünülüyo..cevizlibag merkezefendide İETT Blokları tamamen yıkıldı kım ne yapıcak bilmiyoruz acaba toki olabilirmi !

 587. zeynep durmuş diyor ki:

  Eşim askeri ücretle çalışıyor tokilerden bir ev sahibi olmak istiyorum ARTVİN’de yeni toki projesi varmi merak ediyorum lütfen bu konuda bilgilendiriirmisiniz?

 588. Pamuk Kır diyor ki:

  SİZE NUMARADA BIRAKMAK İSTERİM BANA ULASIRSANIZ COK SEVINIRIM..GERCEKTEN EV SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM
  0539 209 97 85

 589. yusufkandil diyor ki:

  ben tokiden ev almak istiyorum avrupa yakasında oturuyorum ve bu taraftan ev sahibi olmak istiyorum bu tarafta yani projeleriniz varmı internetten bulamıtorum lütfen bana bilgi verin yardımcı olun cevap yazın lütfen

 590. abdurrahim çölkesenoğlu diyor ki:

  serbest meslek sahibiyim tokiden nasıl ev alabilirim ? Eve çok ihtiyacımız var. Bize bunların kolaylıklarını sunar mısınız ?

 591. MESUT YILMAZ diyor ki:

  merhaba ıstanbul avrupa yakasında en yakın tarıhtekı kayıtlarınızı ogrenmek ıstıyorum satısa cıkacak evlerınızın bılgısını verırsenız sevınırım

 592. nimet reisoğlu diyor ki:

  güneşli ve çevresinden tokiden daire almak istiyorum eşim vefat etti 15 yıl oldu 3 oğlum var yaşları 33.30.29 kira yüzünden evlenemiyolar ne olur yardımcı olurmusunuz ucuz konutlardan bizde almak istiyoruz beni haberdar ederseniz çok sevinirim saygılarımla teşekkür ederim…….

 593. ayten diyor ki:

  MRBA BENİM (%70) ZİHİNSEL VE BEDENSEL ELGELLİ
  KIZ KARDEŞİM VAR ONUN ADINA ÇUBUK TOKİDEN EV ALABİLİRMİYİM. KENDİSİNİN BABAMIZDAN KALMA 3 AYDA 750 TL CİVARINDA MAAŞI VAR. SAYGILAR.

 594. çiğdem arslan diyor ki:

  istanbul ataşehirde yapılacak olan toki evlerinin başvuru koşulları ve tarihi nedir?

 595. Elif diyor ki:

  Merhabalar,
  TOKİ’nin 2012 konut projeleri varmi? Varsa ne zaman vel nereye basvurabiliriz?
  Basaksehir kayasehir evlerinin satışı bitti mı? Bitmediyse nereye başvurmamız gerekir? Bilgi verirseniz sevinirim.

 596. Fatma A diyor ki:

  Slm ben anakrada yaşıyorum eşimden ayrıldım kızımla kalacak yerimiz olmadığı için bu 100 tl evlerden istiyorum nasıl başvura bilirim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden yardımınız için teşekkür ederim.

 597. seherak diyor ki:

  ben ankara macunköydeki toki konutları ne zaman satışa çıkacak merak ediyorum.sadece hak sahiplerinemi yoksa satışta olacakmı?

 598. yılmaz algül diyor ki:

  tokinin 2012 istanbul evlerine başvurmak istiyorum nasıl ve ne zaman başvura bilirim bilgilendirmenizi istiyorum. teşekkür ederim.

 599. ayşe diyor ki:

  istanbul kartalda yapılan/yapılacak olan toki evleri hakkında bilgi almak istiyorum. başvuru şartları ve fiyat konularında. bilgilendirirseniz çok seviniriz, iyigünler.

 600. selçuk yoral diyor ki:

  merhabalar istanbul anadolu yakasında sultanbeylıde oturuyorum tokıye yazılmak ıstıyorum nasıl muracat edebılırım şimdiden teşekkurler

 601. hülya yaren diyor ki:

  yakıda toki satışarı varmı.3+1 eve yazılmak istiyorum.nasıl müracat edebilirim.teşekkürler

 602. hatice diyor ki:

  SLM.BEN İST YAŞIYORUM.. TOKİNİN YENİ PROJELİRİNDEN HABER BEKLİYORUM.. BİRDE TOKİDEN EV ALIPTA VAZGEÇEN YADA SATAN KİŞİLER OLUYOR.BUNLAR NASIL SATILIYOR.TOKİ O KİŞİLERDEN TEKRAR KENDİ BÜNYESİNDE GERİ ALIP TEKRARMI SATIYOR…BEN İST DAİRE ALMAK İSTYRM HABER BEKLİYORUM………………

 603. hatice diyor ki:

  SLM BEN İST OTURUYOTUM..TOKİYE YAZILMAK İSTYRUM..NASIL YAPABİLİRİM.BİLGİ RİCA EDİYORUM…………

 604. SEMRA DURAL diyor ki:

  Tokinin yeni projeleri ve nasıl kayıt yaptırabilceğim hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum

 605. sevim ay diyor ki:

  merhabalar ben malatyada yapılacak toki hakkında bilgi almak istiyorum şuan kernek tarafında tokai temeli atılmış bu yoksullara yansırmı yani başvuruya yeşil kartlılarda yazıla bilirlermi yardmcı olursanız sevinirim

 606. Nihal Temiz diyor ki:

  Tokinin yeni projeleri ve nasıl kayıt yaptırabilceğim hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum ….

 607. yasin sümer diyor ki:

  selam lar olsun ist kayaşehir yeni kayıtları ne zaman başlayacak ,ve nasıl ögrene bilirim.

 608. miskinaz çolak diyor ki:

  ben daha önceden size mesaj yollmıştım ama dikkate almamışsınız hala yardımlarınızı beklemekteyim dikkate alınırsanız sevinirim.

 609. fatih yavuz diyor ki:

  iyi akşamlar fatih yavuz ben ev almak istiyorum yardımcı olurmusunuz beykozdan

 610. ilknur karbuz diyor ki:

  100lr.taksitle ev sahibi nasıl olabilirim,beykoz/istanbul’da oturuyorum,nerede,kaç tl peşinatla,kaç lr tkstle,nasıl kayıt yaptırabilirim.beni bilgilendirirseniz çok sevinirim,acil cevap bekliyorum.

 611. ahmet erbil diyor ki:

  merhaba arkadaşlar annem dul ev almak istiyor istambuldan nasıl alabiliriz ve nerde şuan toki yapılıyor nasıl kayıt oluruz bilgi verirseniz sevinirim

 612. ömer yakut diyor ki:

  Selamlar. Ben İzmir Gaziemirde çalışıyorum. TOKİ sayesinde bir ev sahibi olmak istiyorum. Başlamış yada başlayacak olan proje hakkında ve başvuru için neler yapmam gerektiği konusunda beni bilgilendir misiniz?

 613. lale selim diyor ki:

  mrb ist. kaya şehir tokiden ev almak istiyorz nasıl kayıt yaptıra biliriz nekadar peşinat vermemiz gerekiyo ayda kaç kaç ödememiz gerekiyo bilgilendirrsenz sevinirim

 614. şaduman özdemir diyor ki:

  ben trabzon toki evlerinden kira öder gibi daire almak istiyorum nerelere başvurabilirim aranan şartlar nelerdir .çok acil yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşk …..

 615. Selim DİRLİK diyor ki:

  İst. Kayaşehir toki dairelerine başvurular ne zaman başlayacak,ödemeleri, fiatları,vs.nasıl olacak ,yardımcı olursanız sevinirim.Selamlar.

 616. ademkırar diyor ki:

  ist kayaşehir toki dairelerine barvurular ne zamaan baylayacak ve ödeme fiyatlari vs nasıl olacak yardımcı olursanız sevinirim toki çalışanlarına tşk ederim 05352025369

 617. ümit kaygusuz diyor ki:

  gazi osman paşa sarıgöl mah toki dairelerine nezaman başlanacak bilgilenmek istiyorum ve nasıl başvuru yapabilirim teşekkürederim 05378326082 fiyatları konusunuda aydınlatırsanız sevinirim

 618. abdullah dogan diyor ki:

  slm ben istanbuldan abdullah benım bı konuta ihtiyacım var nasıl alabılırım özellıkle samandıradan

 619. özkan kocakara diyor ki:

  merhabalar. Toki konutlarından taksit doğrultusunda istanbul avrupa bölgesinden ev almak istiyorum. istanbulda hiç konaklamadım 5 yıldır kıbrısta ikamet ediyorum. şartnamede ki ikamet zorunluluğuna çözüm var mı ? ayrıca peşinat yatırma mecburiyeti bulunuyor mu ? kırklareli bölgesi için gelişmeler nedir ? konular hakkında bilgilendirmede bulunursanız sevinirim. teşekürler.

 620. sevil şahin diyor ki:

  merhabalar benım yakın zamanda düğünümüz olcak nişanlım la ve nişanlımın malesef bi geliri yok sadece maaşı var ve biz allahın iznlıyle eylul gıbı düğün yapmayı planlıyoruz ve kayaşehirden ev almak yada kiralamak istıyoruz 2mınız toplan geliri 1950 tl ve nasıl ev sabipi yada kiracı olabiliriz lütfen yardımlarınızı beklıyorum iyi gunler nişnlımı adı süleyman çoban.

 621. sevil şahin diyor ki:

  111

 622. soner yüksel diyor ki:

  dul ablam ve engellı yegenım için bartın tokı evlerınden almak ıstıyoruz bıze bılgı verırsenız çok memnun oluruz teşekkürler.

 623. ayselin köse diyor ki:

  selamunaleyküm toki yetkililerine ve çalışanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürler ben 3 çocuklu bir anneyim çocuklarımın biri yüzde 65 diğeri yüzde 80 özürlü ortopedik ve lösemi tedavisi görüyor 5 kişilik ailemizin geçimi ve evimizin kirası ve faturalarımızın giderleri tamamen eşimin aldığı 960 tl maaşla karşılanıyor babalarının ssk lı oluşundan dolayı çocuklara özürlü maaşı vermiyorlar bu şartlar karşısında en düşük kira nispetinde evimiz olsun istiyoruz enkısa zamanda engüzel cevap gelmesini diliyor başarılarınız daim olsun temenni ediyorum teşekkürler…

 624. ayselin köse diyor ki:

  esselamunaleyküm ben bayrampaşa istanbulda kiracı olarak oturuyorum 3 çocuğumun 2,si engelli kira öder gibi cuzi miktarda 3 artı 1, hiç peşinatsız ev almak ve kiradan kurtulmak istiyorum, yardımlarınızı ve güel haberlerinizi bekliyorum saygılarımla ALLAH,a emanet olun…

 625. nergissahin diyor ki:

  merhaba ben annemin desteği ile tokiden ev sahibi olamk istiyorum bana yardimci olurmusunuz duyduğuma göre intanbul kilyosda toki evleri projesi varmiş bilgilendirimisiniz teşekkürler :?

 626. ali gökçe diyor ki:

  slm ben ali gökçe bizlerde ev almak için basvuruda bulunmak iştiyoruz ve basvuruda bulunmamız gereken nelerdir ve evi ne zaman teşlim alırız mümkünse hemen eve gire biliyormuyuz teşekürler

 627. rahime solak diyor ki:

  merhaba kütahya merkezden rahime ben. 2012 yılı için bi projeniz varmıdır.başvuruda bulunmak için ne yapmam lazım yardımcı olmanızı rica ediyorum..teşekkürler

 628. Hümmet KARATAY diyor ki:

  izmirde toki evlerinden almak istiyorum izmirde bironuz varsa gelip bilgi edinmek istiorum teşekkür ederim…

 629. R.HİRA T. diyor ki:

  SAYIN BAŞBAKANIM VE TOKİ BAŞKANI BU TOKİ OLAYINI BEN SİZLERE SUNDUM SİZLERDE BENİ ÖNEMSEDİNİZ VE HAYATA GEÇİRDİNİZ AMA BEN NEDEN EV SAHİBİ OLAMIYORUM VE ÖZELLİKLE SÖYLÜYORUM BEN ENGELLİYİM BEN ARNAVUTKÖYÜNDEN EV İSTİYORUM.

 630. RÜYA ARTUÇ diyor ki:

  MERHABA ISTANBULDA YAPILACAK TOKI EVLERI HAKKINDA BILGILENDIRILMEK ISTIYORUM EŞIMDEN AYRIYIM 2 COCUGUMLA BIRLIKTE KALIYORUM BILGILENDIRIRSENIZ COK MUTLU OLURUM TESEKKUR EDERIM SAYGILARIMLA..

 631. mehmet başkapan diyor ki:

  Merhaba,erzurum’da toki’den ev almak istiyorum…Ancak erzurumda konutlar ne zaman başlıyor;bilgi alabilecegim bir temsilciliğiniz yada kayıt yaptırmak için bir kurum gb.bir yer var mi? yardımcı olursanız sevinirim..Saygılarımla…

 632. Abdülkadir KÖKEN diyor ki:

  Hayırlı Günler…..
  Afyonkarahisar Merkezden Toki konutlarından 90m2 nin üzerinde bir daire almak istiyorum… Bu konuda (akadir_1973@hotmail.com) mail adresime mail göndererek beni bilgilendirirseniz sevinirim.

 633. 05383777740 diyor ki:

  600tl kıra oduyorum 2000 net gelırım var tokıden bahce sehır tarafından ev sahıbı olmak ıstıyorum fakat hıc bır bılgıye sahıp degılım bır an once ben de tokı lı olmak ıstıyorum bılgılendırırsenız sevınırım barıs okten 05383777740

 634. güngör afacan diyor ki:

  merhaba antalyadaki toki evlerinden almak istiyorum ve nereye baş vuracağım hakkında bilgi veriirmisiniz çok teşekkürler.

 635. ramazan diyor ki:

  gebze cevresinde tokılere nasıl basvura bilrm 05442073067

 636. Nezahat Sevinc diyor ki:

  Tuzlada oturuyorum ve tokiden ev almak istiyorum.Benim ve esimin uzerine kayitli hicbir gayrimenkulum yok , Toki evlerinden nasil yararlanabilirim? Nereye ve ne zaman muracaat etmem gerekiyor?
  Nezahat Sevinc 05333429491

 637. Fatma Sönmez diyor ki:

  Merhaba BEn istanbuL Kağıthanede Oturuyoeum Dar geriLLi aiLenin KonutLarına YararLanmak İstiyorum;
  Benim Ve eşimin Üstüne Hiç bir GayrimenkuL BuLunmamaktadır..!
  Nereye ve Nezaman Muracaat Etmem Gerekiyor !! [0534-598-34-60] Yardım oLursanız Çok Sevinirim;
  Teşekkür Ederim !!

 638. mehmet tınarözü diyor ki:

  ben ist/arnavütköyde ikamet ediyorum ve tokiden bir ev satın almak istiyorum . istenen koşullara uygun haldeyim fakat nereye ve nasıl başvuru yapacağımı bilemiyorum. taşoluk bölgesinde yeni bir proje olduğunu duymuştum orası için başvurmak istiyorum bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler.

 639. murat özdoğan diyor ki:

  iyi günler bende izmir uzundere yada izmirin baskasemtinden daire almak istiyorum 10. bin tl var

 640. ercan boran diyor ki:

  selam ben ev almak istiyorum ankara etlik tarafindan lutfen yardimci olun 20bin depositim var beni bilgilendirin tesekkurler…

 641. meleksemademır diyor ki:

  ıstanbul buyukcekmece bolgesınde tokı evlerıne az pesınatla gırmrk ıstıyorum bukonuda bılgılendırmenızı rıca edıyorum cunku ben kaynaklara ulasamıyorum

 642. AYNUR KORKMAZ diyor ki:

  TOKİDEN NASİL EV ALABİLİRİM 25.000TL BİRİKİMİM VAR AYLIK 700TL ALIYORUM. VE FİYATLAR HAKKINDA BANA BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ.

 643. TEMEL CAN diyor ki:

  MERHABA BENDE İSTANBUL KAYAŞEHİRDEKİ TOKİ KONUTLARINIZIN KAYIT TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

 644. yasin ülgen diyor ki:

  Merhaba Ben İstanbul”da Yaşıyorum Ve Toki Evlerinden Almak İstiyorum bunların Şartları Ücretleri En makülü Olan bilgileri Paylaşırsanız Sevinirim.

 645. tokiden nasil ev alabilirim bilgilendirmenizi rica ederim.

 646. rafet koran diyor ki:

  kağıthaneye en yakın toki nin satışta olan konutlarını almak istiyorum nasıl ulaşabilirim?

 647. serpil diyor ki:

  mhb ben serpil evliyim trabzon bahcecikteki eve baş vurmak istiyorum nerden başvuru yapmam gerekir yardımcı olursanız cok memnun olurum ayrıca trabzonda herhangi tokinin satışa sunduğu eve baş vurmak istiyorum ama nasıl yapmam gerekiyor bilmiyorum bilgi verirsenbiz sevinirim

 648. nejla nur gökçe diyor ki:

  merhaba ben istanbul dan katılıyorum. ögrenmek istedigim mevcut olan evrakları hazırladıktan sonra tam olarak hangi kuruma vermem gerekiyo yardımcı olabilir misiniz?

 649. hakan davaz diyor ki:

  ben izmirden yazıyorum takiden ev alabilmek için ne yapmalıyım ne gibi şartlar aranıyor

 650. tuğba çakaloğlu diyor ki:

  belirli bir miktar ödeyip tokiden istediğim daireyi alabilirmiyim ? yardımcı olursanız sevinirim .şimdiden teşekkürler

 651. aslıhan fırat diyor ki:

  ben sultan gazi arnavut köyde oturuyorum bu bölgede en yakın toki evlerikuralarını örenmek istiyorum toki ev sahibi olmak istiyorum 2012de başlıcak çekilişleri kuralarını nerden örene bilirim yardımcı olursanız çok memnun olucam saygılarımla…

 652. furkan ayyıldız diyor ki:

  tokiden nasil ev alabilirim bilgilendirmenizi rica ederim.

 653. gülnur orhan diyor ki:

  merhba ben istnbldan yasıyorum hemşireyim tokiden ev almk istiyorum ama bu konuda hcbr blgiiye sahip degilim beni bu konuda bilgilendirirsenz cok svnrm smdiden tskkrler.

 654. antepli diyor ki:

  tokiden bende ev almak istiyorum bursadan lütfen banada yardımcı olurmusunuz ne yapmam konusunda

 655. Nezir cengiz diyor ki:

  mrb adanada tokiden bir daire almak istiyorum ama resmiyete bişey yok benim sadece bağkurluyum nasıl alabilirim ve en düşük taksit nekadar örenebilirmiyim tşkr ederim

 656. nebahat külen diyor ki:

  ben ankarada ikamet etmekteyim tokiden ev almak istiyorum maddi gelir en az ne kadar olmalı şartlarınız nelerdir beni bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum

 657. yasemin kepen diyor ki:

  ben istanbulda ikamet etmekteyim tokiden ev almak istiyorum şuanda satışda olan ev varmı ne yapmak gerekiyo nereye başvurulur?bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşkkur ederim.

 658. gencay yıldız diyor ki:

  ben izmır de ikamet etmekt eyım tokıden ev almak ıstıyom madıgelır anaz ne kadar olmalıdır şartları neler beni bılgılendırır seniz sevınırım şimdıden tşk ederim

 659. ahmet bey yeni diyor ki:

  merhabalar, adanada kıyıboyu mevkiide yeni bir toki inşaatının başlayacağını duydum aslı var mı merak ediyorum. umarım doğrudur çünkü yer olarak hem güzel hem de müsait cevaplarsanız sevinirim

 660. arzu akıllı diyor ki:

  merhaba, istanbul halkalı veya gaziosmanpaşa civarında yapılacak toki evlerinden satın almak istiyorum. üzerimize kayıtlı evimiz yoktur. 90,000 tl yi geçmemesi gerek. katılım koşulları ile ilgi bilgi veririmisiniz. tşk arzu akıllı 05356621745

 661. bülent olgun diyor ki:

  cekmekoy umranıye tarafından tokı evlerı varsa onların fıyatlarını ogrenebılırmıyım bırda nasıl basvuru yapabılırım

 662. mücahide aydın diyor ki:

  sayın başbakan göreve gelmeden önce 100 tl taksitle, dar gelirliler için toki evleri vaadetmişdi. Fakat seçimlerden sonra nedense bunlar birdaha hiç hatırlanmamak üzere unutuldu. bu konu hakkında tatmin edici bir cevap kesinlikle bekliyorum. saygılarımla.

 663. Ferhat aydin diyor ki:

  TOKİ’nin ülke genelinde yapmış olduğu evleri beğeniyorum binlerce insanı ev sahibi yaptınız bende faydalanmak istiyorum bilgilendirirseniz memnun olurum

 664. EMRAH diyor ki:

  ADANADA YAŞIYORUM TOKİ EVLERİNİ ÇOK BEĞENİYORUM. YAŞIM 27 TOKİDEN EV SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM. ADANA DA YAPILACAK TOKİ NE ZAMAN

 665. şakir özufacık diyor ki:

  2012 yılı için yeni yapımlar ve kayıtlar ne zaman başlayacak.

 666. önder zoğal diyor ki:

  tokiden ev sahibi olmak istiyorum uzundere den 3+1 olarak ama asgari ücret geçimim benim ve eşimin.

 667. osman akyıldız diyor ki:

  bursada yeni projeler varmı

 668. COŞKUN ARSLAN diyor ki:

  SAMSUN DA ESKİ HAVALANI YAKININDA İNŞAATI BAŞLAMIŞ OLAN TOKİ EVLERİNDEN EV ALMAK İSTİYORUM YARDIMCI OLRMUSUNUZ..

 669. tülay diyor ki:

  antalyada tokiden ev sahibi olmak istiyorum devam eden veya başlıyacak olan projelerden haberdar olmak istiyorum ve ne kadara ev sahibi olurum aylık ödemelerim ne olur bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımla,

 670. selçuk öngur diyor ki:

  istanbul anadolu yakasında tokiden ev almayı düşünüyorum beni arayabilir misiniz

 671. ibrahim ekmekci diyor ki:

  istanbul sefaköy civarında yapılan toki evleri hakında bilgi alabilme imkanımız varmıdır yeni yapılan konutlar k.cemecede tam olarak nerede bizi bilgilendirirseniz sevinirim saygılar..

 672. şenay diyor ki:

  slm ben şenay gaziantepte yaşıyorum nikahsız bi evlilik yapıp ayrıldım 3 çocugum var benimle yaşıyolar çocukların kimlikleri babalarının üzerine çıkardıgım için devletten hiçbir yardım alamadım alamadıgım gibi toki evlerine yazıldım oda çıkmadı ben bi evim olsun istiyorum kira vermekten usandım hiçbir ek gelirim yok ne kazanırsam onu yiyorum ne iş bulursam onu yapıyorum çocuklarımla otura bilecek bi ev istiyorum böyle bi imkanım varsa beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.tşklr

 673. Feriga açık alın diyor ki:

  Konya meramda yaşamaktayım meram bölgesinde tokinin ne zaman bir konut projesi olacak..

 674. Ali Gündoğan diyor ki:

  Merhabalar ben özürlü bir vatandaş olarak toki evlerinden ev almak istiyorum nereye baş vurduysam kayıtların bittiğini söylüyorlar.Gaziantep!te ne zaman başvurular başlıyor bilgilendirilersem.memnun olurum.

 675. Kamile Malal diyor ki:

  toki 2012 de izmirde nerede ev yapıcak hem bilgi almak hemde başvurmak istiyoruz .

 676. idris kılıç diyor ki:

  ığdır da ikamet etmet,kteyim toki evlerinden bir daire almak istiyorum bu konuda bilgi verir seniz sevinirim..tşk

 677. cengiz çetiner diyor ki:

  toki 2012 de adanada nerde ev yapacak bilgi edinmek ve baş vurmak istiyorum.

 678. mustafa geçkin diyor ki:

  iyi günler öncelikle böyle bir projeyi hayata geçiren ev sahibi olamayan garibanları ev sahibi yapan başbakanımız sayın recep tayyip erdoğana sonsuz şükranlarımı belirtmek isterim benim sorum şöyle samsun ilkadım ilçesi kıranköy mevkiinde bulunan eski samsun havaalanın olduğu bölgeye başlatılan toki evlerine nasıl müracat edebilirim veya satışı yapılacak tarihi öğrenebilirmiyim gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim iyi çalışmalar

 679. Engin KOÇ diyor ki:

  İSTANBUL pendk`te yaşıyorum ,pendik ,tuzla, aydınlı`da bulunan toki evlerinden ev alabilirmiyim.veya nasıl alabilirim.15 bin nakitim var 600 tl aylık ödeyebilirim.

 680. canan karaal diyor ki:

  merhaba.ben adana canan karaal tokiden eve yazılmak istiyorm.nasıl yazılıcaz bilmiyoruz.bankalar .interneten ö renin diyorlar lütven yardımcı olun..çok ihtiyacımız var,,benim gibi çok kişi açık bilgi istiyor…şartlarıda bilmiyorz,biz bayanlar yardımcı olursanız memnun oluruz.

 681. songül şahin diyor ki:

  merhaba ben songül şahin evli ve iki çocuk sahibiyim çalişıyorum ama evim yok tokiden ev almak istiyorum istanbulda oturuyorum nasıl müracat edilir nasıl olur hiç bir bilgim yok bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim teşekkürler.

 682. ayse saygın diyor ki:

  merbalr trabzonda yasıyoruzz toki evlerınden satın almak ıstıyoruzzz bıde kayıtt nasıl yaoılıyor yardımcı olur musunuzz ?

 683. alsancak aslan diyor ki:

  slm ben almanyada yasiyorum toki den ev almak istiyorum yozgat(bogazliyan) VE istanbulda olabilir fakat bilmiyorum nasil oluyor.yardımcı olursanız memnun oluruz.

 684. fatma ozurk diyor ki:

  slm ben izmirin gaziemirden yaziyorum ben tikiden ev sabi olmak sdiyorum ama nasl yazilicam nereye muracat edicem bana bilmiyorum bana yardimci olursaniz sevinirim saygilar dilerim ilgilene arkadslaraa

 685. özge koçali diyor ki:

  selam ben istanbul ümraniyeden özge Toki ümraniyede veya maltepede konut yapılıyormuş nasıl başvurabilirim iletişim bilgileri kayıt yaptıracağım yer neresibu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim

 686. yusuf tanrıkulu diyor ki:

  selam ben sefaköyde ikamet ediyorum sefaköy halkalı civarında tokiden ev almak istiyorum ayda 800 tl civarında ödeme yapabilirim bana yardımcı olursanız sevinirim teşekürler.

 687. haluk taşkın diyor ki:

  selam ümraniyede ikamet etmekteyim toki konutlarına başvuru yapmak istıyorum fakat nereden yardım alabiliceğimi bilmiyorum bana yardım ederseniz çok sevinirim.aylık olarak 1000 tl ödeyebilirim.

 688. ERDOGAN AYDIN diyor ki:

  samsun merkezde toki binalarından 2+1 dairelerden nasıl yararlana bilirim bende satın alabilirmiyim sartları uyarmı toki mevkisi eski hava alanı şimdiki araştırma hastanesi civarı beni bilgilendirirseniz memnun olurum CETO

 689. mehmet kalyoncu diyor ki:

  ıstanbul anadolu yakasında kurtkoyde oturuyorum bu cevrede tokı evlerı varmı ve nasıl ev alabılırım ne yapmam lazım sımdıden tesekkur ederım

 690. nazan çelik diyor ki:

  ben kayseride yaşıyorum bir kurumda kalıyorum 3 yıldır buradayım babamın maaşını alıyorum kaldıgım kurumun müdürüde sen yazılmalısın dedi ve ben sizden rica ediyorum allah rızası için 200 tl eve yazılmama yardımcı olurmusunz sizden cvp bekliyorum allah herşeyin hayırlısını versin çok yardım etdiğiniz duyayorum kısmetse olursa allahtan hayırlısı herşey için teşekür edrim yardımlarınız için şimdiden kolay gelsin iyi günler 05067961559 nazan çelik

 691. yılmaz akal diyor ki:

  van depreminde evim yıkıldı konteynerde kalıyorum tokiden ev almak için ne yapmam gerekiyor.herhangi bir müracaatım gerekiyormu.kont türü veödeme şartları hususunda beni bilgilendirirmisiniz teşekkür ederim.yilmaz aka 05053112910.

 692. gülcan ışık diyor ki:

  Hayırlı günler ben ev almak istiyorum bir kızım birde annem var sincan da çalıştığım için dul bayanlat için olan çekilişsiz kuradan yararlanıp sincan civarına en yakın konutlardan sincan etimesgut tarafı fatih taraflarında hazırda varsa yazılmak istiyorum aylık 300 e kadar ödeyebilirim yardımcı olursanız sevinirim ALLAH rızası için en kısa zamanda haber bekliyorum çok ihtiyacım var saygılarımla ALLAH a emenet olun

 693. gazanfer ulu diyor ki:

  19 şubat 2012 tarihinde gazanfer ulu dedi ki istanbul anadolu yaksında maltepe oturyorum bu cevrede tokiden ev varmı nasıl ala bilirim ne yapmam lazım tşk ederim 05359654010

 694. emine şeker diyor ki:

  İzmirde yaşıyoruz, öğretmenim ancak eşimden ayrı olduğum için tek maaşımla uzun bir süre daha ev alabilme umudum yok.İzmirde yakın zamanda Toki evleri yapılacak mı ve buna nasıl başvurabiliriz?kira öder gibi ödeyebilseydik çok iyi olurdu…

 695. sebahat nakit diyor ki:

  izmirde toki yapılcakmı lütfen yardımcı olurmusunuz şuan yok sanırım ne zaman başlar yapılmaya bilgisi olan varmı ?

 696. ali çevik diyor ki:

  istanbul anadolu yakasında tokiden ev almak istiyorum yeni projeleriniz hakkında bana bilgi verebilirmisiniz teşekkürler.

 697. ahmet göksu diyor ki:

  tokiden ev almak istiyorum taksitle konya karaslan da başla yacak den di aslı ckmadı aslı varmı

 698. SULTAN KOPARAN diyor ki:

  istanbul anadolu yakasından ev almak istıyorum bana bu e posta adresinden bilgi verebilirmisiniz.

 699. ALİ BOZ diyor ki:

  ADANADA YENİ YAPILACAK TOKİ VARMI VARSA NASIL ULAŞABİLECEĞİM

 700. latife aslan diyor ki:

  bende kiracıyım on senedir ama artık ev sahibi olmak istiyorum ama iki senedir birtürlü başvuramıyorum nasıl kayıt olup başvurabilirim ban a yardımcı olursanız sevinirim istanbulda oturuyorum

 701. latife aslan diyor ki:

  istanbul avrupa yakasında oturuyorum ev sahibi olmak istiyorum fakat iki senedir birtürlü başvuramıyorum nasıl başvurabilirim bana bilgi verebilirmisiniz(yeni projeleriniziçinde)teşekkürederim

 702. gönül uzunay diyor ki:

  ben samsun merkezde oturuyorum tokiden ev satın almak istiyorum ne yapmam lazım nereye başvurmam gerekiyo bilgim olursa sevinirim

 703. beyhan üzel ablak diyor ki:

  ankara dan gölbaşından ev almak istiyorum şartları nedir nerelerde ev var ben 900 tl maaşla çalışıyorum ev alabilirmiyim nereye nezaman başvurmam gerekir detaylı bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

 704. sinan kuvvetli diyor ki:

  trabzon kaşüstü belediyesınde tokı baslandı kayıtlar ne zaman baslar ve nereye basvurmamız lazım

 705. suat yılmaz diyor ki:

  aydın merkezde konut yapma planınız varmı?

 706. şafak uzun diyor ki:

  istanbul/Gaziosmanpaşa/Yenidoğan Toki konutları ne zaman başlar ve satış işlemlerine başvurusu ne zaman olur ..

 707. nurcan aksu diyor ki:

  istanbul kağıthane veya gaziosmanpaşadan toki konutları olursa haberim olurmu 300tl taksitle ev almak istiyorum baş vurusu nezaman olur nereye baş vurmak gerekir bilgilendirirseniz teşşekkür ederim

 708. derviş akbaş diyor ki:

  merhabalr ben izmirden derviş izmirdeki toki evi yapıcakmısın yapmaya devam edicekmisiniz bunu nerelere yapıcaksinız sizden bunu ögranmek istemiştim bilginiz için teşekür derim .

 709. ramazan er diyor ki:

  slm ben antalyadaki organize sanayide yapılan toki evleri hakkında bilgi almak istiyorum tşkler….

 710. fatih alagöz diyor ki:

  ben tokide başvru yapmak istiyorum malatyada ama bir türlü başvuru tarihini bulamıyorum ?

 711. fatih alagöz diyor ki:

  başvuru tarihini biliyorsanız şimdidden tşk ederim iyi yayınlar

 712. nevin diyor ki:

  s a ist tokı evlerınden bılgı ıstıyorum

 713. erhan özden diyor ki:

  izmir bucadaki yeni yapttıgınız toki evlerine muracat eetmek istiyorum nasıl edecegmi bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirimm

 714. halil eroğlu diyor ki:

  slm ben gazi antepte özürlü aylem için toki ev arıyorum annemde babamda özürlü ve nasıl toki ev alabiliriz nereye baş vurmak gerekir yardımcı olsanız sevinirim halil eroğlu no 05425292063 05445292063

 715. ahmet diyor ki:

  ben özürlü bir bayanım %60 yetim maşı alıyorum 2 çocuğum var ailemle kalıyorum ALLAH rızası için başkamakan toki konutlarından yararlanmak istiyorum İSTANBUL MALTEPEDE OTURUYORUM

 716. ahmet diyor ki:

  not ben yardımsız yürüyemiyorum oturduğumuz ev engellere göre deyil çok zorluk çekiyorum adım yüksel topal

 717. Dilek AZAKLI diyor ki:

  Merhaba ben istanbuldan altgelir grubundan ev sahıbı olmak ıstıyorum.tokının yapmıs olduğu kampanyalardan nasıl haberdar olabılırız.altı yıldır takıp edıyorum ama denk dusuremedım.yardımcı olursanız tesekkurler.

 718. E.NUR DOGAN diyor ki:

  İstanbul Kayaşehir toki dairelerinden elinizde kalanların satısı hakkında bilgi almak istiyorum.ayrıca istanbul avrupa yakasında başlamış olan ya da başlayacak olan projelere başvuru koşulları hakkında, ne zaman başlayacak,ödemeleri, fiyatları,vs.nasıl olacak ,yardımcı olursanız sevinirim.

 719. harun zağlı diyor ki:

  Merhaba ben istanbul sancaktepeye konut yapılacağını duydum geniş bilgiyi nasıl alırım başvuruyu nereye nasıl yapacağız internete yeni haber verilmiyomu satılıp bittikten sonramı internete veriliyo?

 720. BARIŞ KEŞKEK diyor ki:

  istanbul küçükçekmecede yapılmakta olan toki dairelerine müracaat etmek,şartlarını ve ödeme şekilleri konusunda bilgilendirilmek istiyorum,ilgilenip geri dönüş yaparsanız minnettar kalırım.

 721. NURŞEN KAYA diyor ki:

  Merhaba ben engeli bir vatandaşım raporum yüzde kırk beş tir çalışıyorum bir tele özeri maaş alıyorum tokiden nasıl ew sahibi olabilirim birikimim yok annem yok kwefat etmiş yardımcı olursanız sewinirim ben küçük çekmecede oturuyorum yeni pırojeniz nezaman başlar bilgilendirirseniz çok mutlu olurum inanıncewabınızı beklerim lütfen kulak ardı etmeyin bizi angelide olsak..geri dünüş yaparsanız çok memnun olurum.

 722. SADETTİN KURT diyor ki:

  KAYSERİDE YOKSUL GURUBUNA AİT 85 M2 EVLER SATIŞA SUNULACAKMI NİSAN 2012 FELAN YADA AÇIK SATIŞA SUNULACAK BAŞKA EVLER OLACAKMI BİLGİLENDİRİR SENİZ ÇOK SEVİNİRİM ÇOK İHTİYACIM VAR

 723. meryem diyor ki:

  malatya da tokinin başvuruları ne zaman başlayacak bilgilendirirseniz sevinirim…teşekkürler şimdiden…

 724. yalçın turk diyor ki:

  meraba bn istanbul avcılarda yasıyorum şu an işsizim ve 550 tl kıra oduyorum bır çocugum var bırıde yolda bana ev almakda tokı olarak yardımcı olurmusunuz tşkurler 05308820277

 725. emine sarı diyor ki:

  merhaba nasıl baş vura bilirim tokiden ev ala bilmek için ne şartlar gerekiyo istanbulda oturuyorum sadece eşimin emekli maaşıyla geçinip kira verıyorum artık bende bi evim olsunkira köşelerınden kurtulmak istiyorum yardımcı olursanız çok mutlu olurum 05397769038

 726. HÜLYA UÇAR diyor ki:

  SLM BEN İSTANBUL FİKİRTEPEDE İKAMET ETMEKTEYİM 22 YILLIK KİRACIYIM BULUNDUĞUM EV KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE YIKILACAK TOKİDEN NASIL EV ALABİLİRİM BU KONUDA BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK MENMUN OLURUM ŞİMDİDEN TEŞKKÜRLER O5313599157

 727. eda gül diyor ki:

  toki başvuruları ne zamn tarih alabilirmiyim acaba :D

 728. YASİN GÜZEL diyor ki:

  DİYARBAKIRDA 2012 YILINDA TOKİ YOKSUL GURUBUNA AİT 85 M2 EVLER SATIŞA SUNULACAKMI? YAPILACAKSA HANGİ TARİHTE BAŞLAR BİLGİLENDİRİSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER.05356292121

 729. ferda diyor ki:

  anodolu yakasında otryrm başvuruyu nereye yapabilirim

 730. ERDOĞAN ZORLU diyor ki:

  YAKIN ZAMANDA ANADOLU YAKASINDA TOKİ YAPILACAKMI ŞAHSIMI BİGİLENDİRMENİZİ RİCA EDERİM TEŞEKKÜRLER 0535 793 90 10

 731. ERDOĞAN ZORLU diyor ki:

  YAKIN ZAMANDA İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA TOKİ YAPILACAKMI.ŞAHSIMI BİLGİLENDİRMENİZİ RİCA EDERİM.TEŞEKKÜRLER..0535 793 90 10 ÜSKÜDAR

 732. yusuf sevinç diyor ki:

  yakın zamanda yozgat yda ilçesi sorgunda toki konutları yapılacaksa haber verebilirseniz sevinirim 05354849018

 733. caner vatansever diyor ki:

  İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA YAPILACAK TOKI PROJESI VARMI ACABA EGER VARSA BILGI ALMAK ISTIYORUM 0538 314 75 30

 734. AHMET YILMAZ diyor ki:

  Merhaba,ben İzmir Gaziemir toki evleri yapımı konusunda bilgi almak istiyorum.Erken Başvuru nasıl yapabilirim.Teşekkür ederim şimdiden.

 735. melahat özen çetıner diyor ki:

  meraba hayırlı gunler bende tokıden ev almayı dusunen bırıyım ama bunun hakkında hıç bır bılgım yok ıstanbulda bana yakın bır yerlerde tokının yenı yapılıcak yerlerınden haberdar olmak ıstıyorum lutven rıca edıyorum benı haberdar edersenız cok memnun olurum esım ve ben calısan bırıyız en kısa zamanda boyle bıyerden ev almak ıstıyoruz

 736. ercan diyor ki:

  ben dargelirliyim nasıl ev sahibi ola bilirim başvuru nereye yapmalıyım =)

 737. melek güner diyor ki:

  TOKİYE BAŞVURMAK İSTİYORUM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN ACABA?

 738. mehtap çetin diyor ki:

  eşimden ayrıyım 6.yaşında bir kızım var toki evlerine başvurmak istiyorum kafamızı sokacagımız bir evimiz olsun yaşam şartları çok zor… çayırovada oturuyorum 6.sendedir burda ikamet etmekteyim yakınımda bulunan toki evleri kayıt varsa beni yönlendirmenizi istiyorum lütfen yinede teşekkür ederim mutlaka bir cevabınızı bekliyorum …

 739. fatih türkoğlu diyor ki:

  kartal uğurmumcu mah toki konutları nasıl satışı yapılacak bilgi verirseniz seviniriz.

 740. AYŞE ŞEN diyor ki:

  sultaneylıde oturuyorum tokının bayısı en yakın nerede bana yardımcı olur musunuz

 741. NESLİHAN GİRMENÇ diyor ki:

  Merhaba ben Erzurumdan yazıyorum size Toki evlerinden almak, en kısa sürede tokilere başvuru yaparak bir ev sahibi olmak istiyorum.Erzurumda şuanda toki başvurularının olup olmadığını, nereden başvuru yapmam gerektiğini şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyorum bu konuda beni bilgiendirmenizi rica ederim…

 742. SEDAT MUCUK diyor ki:

  kartalda ikamet ediyorum tokiden ev almak istiyorum. toki konutlarının satışı için nereye müracaat etmem gerekiyor.

 743. gonca şahan diyor ki:

  mrb ben düzce toki konutlarından kira öder gibi ev satın almak istiyorum ama hic peşinatım yok şu anda kredi ödemelerimiz var.hem evde oturup hemde kira öder gibi ev sahibi olmak çok ama çok istiyorum.nasip olursa satın aldığım evde oturup kira öder gibi ödeme yapabilirmiyiz.bu konuda bizi aydınlatırsanız sevinirim .TEŞEKKÜR EDERİM.

 744. hasanali türker diyor ki:

  selam emekliyim az birikmiş bir param var kiracıyım toki izmirde bizim gibi insanlara ev yaptığında nasıl haberimiz olucak ve ayrıca izmirde ne zaman toki ev yapıcak haberimiz olucakmı ev yapacaksa şimdiden teşekürler

 745. aynur ayılmazdır diyor ki:

  kadıköy göztepede ikamet ediyorum eşim vefat eti 4 cocugumla kirada oturuyorum bana tukide bi ev isterim en kıza zamanda bilgi almak istiyorum
  gerci hep mesaj yazıyoruz cevap gelmiyor
  bu mesajı okuyan yet kişilerden bize en kısa zamanda bilgi vermenizde rica ediyorum
  tl 0216 565 27 74

 746. dilber yıldırım diyor ki:

  ben dilber yıldırım ümraniye de oturuyorum toki evlerine başvurmak istiyorum nasıl başvurabilirim

 747. ahmet d diyor ki:

  arkadaslar benim bi sorum olacak tokiden bi daire almak istiyorum vatandas odemeleri yapamadıgı icin satısa cıkardı satıyor diyelim ben bu daire yi aldım odemesi 6 yıl daha var bunu erken ödeme yapabiliyormuyuz bi indirim oluyor mu bilgisi olan arkadaslar lütfen cvp yazarmısnız

 748. süleyman diyor ki:

  konut

 749. filiz mertoğlu diyor ki:

  merhaba izmirde şirinyerde oturuyoruz toki evleri için bilgi almak istiyorum annemlerde bizde müracat etçez ama nezaman nasıl olcak bize dönermisiniz izkentde olacağı söyleniyor doğru payı varmı lütfen cevap

 750. ilhan AZT diyor ki:

  merhaba
  ığdır da yapılacak toki konutlarından nasıl ve ne şekilde ev alabiliyoruz.. peşinat ve ödemeler ne kadar..

 751. nimet kakar diyor ki:

  merhabalar ben umraniyede oturmaktayım banayakın olan tokı evleri ni öyrenmek istiyorum ve altunzade evlerine nasıl başvura bilirim ödemeleri hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak istiyorum evim olsun beyım emeklı iki cocuk okuyor bana başvuru icin bılgi verirseniz cok mutlu olurum teşekkurler

 752. reşit kaya diyor ki:

  kardaşlar bacılar alllah rızası icin bana vardımcı olun tokinin cekilisi kurası nerde varsa bize söyleyin de bizde yazılalalım tl 05432840203 tl 05374256885 sizden cevap bekiyom kardaşlarım abilerim saygılar.

 753. zeynep kaya diyor ki:

  tokiye yazılacagız nasıl yazıla biliriz lütfen yadımcı olun z.burnunda deprem bölgesindeyiz cıkmaak istiyoruz.

 754. gülüzar öz diyor ki:

  21 03 2012 s.a ben istanbul kartalda oturuyorum bana yardım ederseniz çok sevinirim eşim yok eve ihtiyaçım var çalışıyorum nereye başvuraçağımı bilmiyorum sizden kısa zamanda haper bekliyorum peşin para ne kadar olmalı bana yardımcı olaçağınızı ümüt ediyorum allaha emanet olun s.a telefon.05356887906

 755. Murat Kurdal diyor ki:

  Bayburt’ta TOKİ tarafından dar gelirliler ve özürlüler için yapılmakta olan konutlardan almak istiyorum. Engelli raporum var. Fakat tapuda adıma kayıtlı bir arsa mevcut. Bu engel midir? Slm.

 756. songül tapan diyor ki:

  ben dul bir bayanım Kağıthane ilçesinden bir T.O.K.İ. evi almak istiyorum babamın maaşı bağlanacak eşim vefat etti geçim sıkıntısı çekiyorum ödemelerle ilgili bilgi verip yardımcı olur musunuz ilginiz için teşekkür ederim

 757. zülfi coşkun diyor ki:

  BEN T.O.Kİ DEN EV ALMAK İSTİYORUM HİÇ GELİRİM YOK SADECE EŞİM ÇALIŞIYOR GEÇİNEMİYORUZ BANA BU KONUA YARDDIMCI OLURMUSUNUZ TEŞEKKÜR EDERİM

 758. DİLEK BİL diyor ki:

  slm istanbul anadolu yakası pendige baglı güzelyalıda oturuyorum ve benim özürlü bi kardeşim var ve durumumuza iiyi deil bi ev istiyorumz babam ben ve özürlü kardeşimle oturabilecemiz 2 artı bir bu konuda yardımcı olursanız cok sevinirim gerekirse numaramıda verebilirim bana dönüş yaparsanaız…

 759. Aslı Nimet BAKAR diyor ki:

  Ümraniyeye en yakın toki evleri nerededir ve başvuru tarihi nedir bilgilendirirseniz sevinirim. saygılar.

 760. memet yetişgin diyor ki:

  Van depremınen dolayi istanbuldayiz esenyurta.tokidan nasil ev sahibi oluyorlar.lutfen yardemci olunuz.

 761. sngül benk diyor ki:

  slm ben malatyanı doganşehir ilcesine baglı kurcuovada köyünde otruyorum malatyada merkezde toki everine yazılmak istiyorum eşim vefat eti iki cocugum var sigortamıda var ben eve nasıl yazıla biliri bilgilendirisiniz tşk ederiz 2-1 evlerine

 762. Seher ŞENEL diyor ki:

  Merhaba ben kastamonuda yapılacak toki evlerinin hangi semtlerde yapılacağını ve hangi tarihlerde nereye başvuru yapılacağını öğrenmek istiyorum.Lütfen bilgi verirmisiniz.

 763. CELAL AYKAN diyor ki:

  iSTANBUL TOKİ DEN TAKSİTLE DAİRE ALMAK İSTİYORUM.DAİREM YOK. NE YAPMAM LAZIM.

 764. CELAL AYKAN diyor ki:

  İSTANBUL TOKİDEN DAİRE TAKSİTLE DAİRE ALMAK İSTİYORUM . NE YAPMAM GEREKLİ.

 765. dogan yıldırım diyor ki:

  öncelikle böyle bır calışma yaptıgınız için tum emegı gecen kardeslerıme tşkl bende tokıden ev almak istiyorum ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevınırım

 766. ali kemal kalyoncu diyor ki:

  trabzon tokiden ev almak istiyorum 2+1 3+1 olabilir nasıl başvurabilirim ulaşabileceğim yada bilgi alabileceğim trabzon ilinde varmı?

 767. BÜLENT ELEVLİ diyor ki:

  samsun da yapılmakta olan tokiden taksitle daire almak istiyorum.nereye başvurabilirim.

 768. bahattin şen diyor ki:

  gebzeden ev almak istiyorum detaylı birşekilde bilgilendirirmisiniz.gebzede en son toki evleri nerde yapılıyor ve almak için ön koşullarınız nedir.tşkrlr.

 769. canan demirci diyor ki:

  osmaniye alhanlı da yapılacak toki evleri başvuruları ne zaman başlıyor

 770. SERHAT İŞLER diyor ki:

  mrb ben ist pendik EAH hastanesinde memur olarak görev yapmaktayım TOKİ’den ev almak istiyorum. Pendik civarında herhangi bir projeniz var mı?

 771. MEHMET YAMAN diyor ki:

  mrb ben Dudullu da kiracı olarak oturuyorum Toki den kira öder gibi Ümraniye veya civarından ev almak istiyorum.

 772. zafer keskin diyor ki:

  bende ist.da ev sahibi olmak istiyorum tokiye nasıl başvurabilirim başvuru şartlarına uygun bir adayım bana yardımcı olursanız sevinirim artık ev sahibi olmak istiyorum teşekkürler

 773. yasemin diyor ki:

  ben malatyada yapılacak toki evleri ne zaman müracaat başlıyor merak ediyorum bu konuda hem internetten hemde malatya belediyesi toki ile ilgilenilen telefon numaralarını arıyorum hiç kimsenini kimseden haberi yok acaba yardımmı etmek istemiyorlar diye düşünüyorum memurum bir evim olsun diye uğraşıyorum yaklaşık yedi yıldır araştırıyorum hala haber yok malatyada toki evleri ne zaman başlayacak ne zaman para yatırıp kuraya katılacağız veya şu anda bitmiş konutlar varmı allah rızası için bir yardıncıolan varmı

 774. yasemin diyor ki:

  ben malatyada yapılacak toki evleri ne zaman müracaat başlıyor merak ediyorum bu konuda hem internetten hemde malatya belediyesi toki ile ilgilenilen telefon numaralarını arıyorum hiç kimsenini kimseden haberi yok acaba yardımmı etmek istemiyorlar diye düşünüyorum memurum bir evim olsun diye uğraşıyorum yaklaşık yedi yıldır araştırıyorum hala haber yok malatyada toki evleri ne zaman başlayacak ne zaman para yatırıp kuraya katılacağız veya şu anda bitmiş konutlar varmı allah rızası için bir yardımcıolan varmı

 775. mustafa diyor ki:

  merhaba ben istabbul anadolu yakasında tokıden av almak ıstıyorum 28 yasındayım 3 yıldır duzenlı sıgortalı iştecalısıyorum ve bekarım nasıl ve nereden baş vurabılırım yardıcı olursanız sevınırım sok tesekur edıyorum

 776. NURİ diyor ki:

  merhabalar ben MUĞLA Merkez’ de oturuyorum burda toki yapılmıştı ve şu anda ıkıncısı yapılıyor ben nereden kayıt olabılırım yada nasıl başvurabılırım lütfen cevap verin teşekkürler…

 777. sevılay çakır diyor ki:

  slm ben gıresunda yasıyorum aksu mahallesı ve yenı mahalleye yapılacak olan tokı evlerının basvurularını nasıl ve nerden yapabılırım lutfen yardımcı olun bıde tel nosu varsa sormak ıçın ogrene bılırmıyım

 778. nazmiye bulduk diyor ki:

  merhaba ben adanada ikamet etmekteyim ailemle sepici yada köprüköyünde toki yapılak diye duyuyorum böyle bir şey varmı varsa ne zaman olacak yoksada biz kiracıyız ne zamandan beri yazılmak istiyoruz ama olmuyor yazılamıyoruz ya gec kalmış oluyoruz sizden ricam bizleride ev sahibi yapsanız nasıl ve nereye baş vuracagız teşekkürler

 779. zeliha tufan diyor ki:

  merhabalar ankara mamakta oturuyorum özürlü raporum var engelliyim evim yok tokiye yazılmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim kendime ait evim olsun istiyorum inşallah yada beni bilgilendirirseniz sevinirim

 780. ersin sabancı diyor ki:

  merhaba ben izmirde oturuyorum izmirde yeni toki evleri yapılacakmı yapılacaksa tarih bellimi acaba lütfen yardımcı olursanız çok mutlu olurum.

 781. fırat sevgi diyor ki:

  siir teki yapılan toki evleri için nereye başvurulmalı kimden detaylı bilgi alabiliriz
  cevaplarsanız şimdiden teşekürler
  0543 841 56 21

 782. tuğçe çinar diyor ki:

  peşinatsız tuzla veya gebzede ev almak istiyoruz bizi en kısa sürede bilgilendirin .SAYGILARIMLA

 783. tuğçe çinar diyor ki:

  10 yıldır kirada oturuyoruz.peşinatsız 100 tl taksitle tokiden ev arıyoruz lütfen bize yardımcı olun bizi kısa sürede bigilendirin lütfen:)

 784. tuğçe çinar diyor ki:

  sigortası olupta peşinatsız 100tl taksitle toki tuzladan ev almak istiyenler katılabilirmi?
  bunun cevabını yazarmısınız ? bu siteyi takip edicem

 785. RAMAZAN KURU diyor ki:

  kira öder gibi tokiden ev almak istiyorum. yardımcı olurmusunuz??

 786. mustafa bayrak diyor ki:

  [Dar gelirliler için] halkalı civarlarından ev almak istiyorum kayıtlar nezaman başlıyor haberdar edermisiniz,Teşekkürler…

 787. semra saraçoğlu detli diyor ki:

  merhaba! Eşim ve ben memuruz. evimiz herhangi bir taşınmaz mülkğmüz yok. samsun kışla mahallesinde yapılan toki evlerine başvurabilirmiyiz. bu evler kaç metrekare, ücreti nedir, ödemesi ne şekilde olacak ve satışa ne zaman sunulacak. teşekkür ederim.

 788. nihat diyor ki:

  mrb istanbul büyükçekmeceden nihat bende tokiden ev almak istiyorum ama nasıl oluyor ne yapmam gerekiyor bilmiyorum bu arada bayan kuaförüyüm taksitle ev almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekürler

 789. rabi akıska diyor ki:

  kira öder gibi ev almak istiyorum ama engelliyim yardımcı olurmusunuz

 790. ABDUL KADİR SAYIN diyor ki:

  totkinin 2012 projesi ne zaman başlıyor mayıs ayına geldik hala bir bilgi yok lütfen bizi bilgilendirirmisiniz haziran mı? temmuz mu?ne zaman acıl bilgiistiyorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

#